• Danish
  • English

Seneste nyheder

Genoptræningsrobot giver nye muligheder

24-04-2009
Seks studerende fra Syddansk Universitet har i samarbejde med RoboCluster udviklet modellen til en genoptræningsrobot, som giver ergo- og fysioterapi helt nye fremtidsudsigter. Fire designingeniørstuderende og to datateknologistuderende har i projektet UniRehab udviklet en teknologi, som ved hjælp af robotteknologi vil imødekomme personalemanglen på landets sygehuse og højne kvaliteten af genoptræningen.

Manglen på arbejdskraft på de danske sygehuse er stigende og antallet af patienter, som skal have genoptræning, ligeså. Fra 2004 til 2007 steg aktiviteten på det ergo- og fysioterapeutiske område med 22 %. Samtidig er de hjælpemidler og det træningsudstyr, som findes i dag er svære at indstille og ser skræmmende ud for patienterne. De problemer imødekommer universitetsprojektet UniRehab, som er blevet til i samarbejde med RoboCluster.

Robotten kan bruges til at genoptræne led i armen og i benet, og den er let at indstille og kan flyttes alt efter, hvor der er plads til den. Fx kan terapeuten programmere en øvelse og sætte patienten i gang med den, hvorefter robotten præcist udfører genoptræningen med det passende belastningsniveau. Dette muliggør , at der kan frigives tid fra rutineopgaver og til pleje og omsorg for patienter, at personalet kan skånes for arbejdsskader, og at patienten får den helt rigtige træning hver gang. Det er dog langtfra meningen, at UniRehab skal erstatte den menneskelige kontakt. Den skal blot være et hjælpemiddel.

Gensidigt udbytte

RoboCluster har bidraget med vejledning og viden under hele forløbet, og har på den måde givet de studerende et billede af, hvordan projektet bedst kunne blive til virkelighed. De studerende har oplevet det som en stor bonus at kunne trække på viden og kompetencer i innovationsnetværket.

- Vejledningen fra RoboCluster har været rigtig god. Vi aftalte løbende møder, hvor vi fremlagde vores arbejde, og så kom de med input og stillede spørgsmål. Derudover kunne vi også kontakte dem, hver gang vi havde spørgsmål, og der var altid hurtige svar,” siger Niels Stuckert, som læser til designingeniør på Syddansk Universitet i Odense.

Ligesom de studerende har fået stort udbytte af samarbejdet, har det givet RoboCluster en større viden om, hvordan designingeniører arbejder.

- Designingeniører er jo som skabt til udviklingsarbejde, fordi de kigger på alle aspekter af et projekt. For eksempel har de været ude og interviewe fysioterapeuter, de har lavet en markedsanalyse, de har set på selve designet, og så har de regnet på økonomien i det,” siger Christian Klit Johansen, der er projektleder i RoboCluster.

Et projekt med fremtid

Samarbejdet med de seks studerende har yderligere givet RoboCluster noget konkret at arbejde videre med. Christian Klit Johansen er overbevist om, at projektet skal køres videre, så genoptræningsrobotten en dag kan kommercialiseres og efterfølgende blive en del af virkeligheden for ergo- og fysioterapeuter.

Den opfattelse deler de studerende. De deltog sammen med samarbejdspartnerne fra RoboCluster for nyligt i en velfærdskonference, hvor de præsenterede UniRehab. Og her var de positive reaktioner mange.

- Jeg synes, jeg kan se en fremtid i projektet efter alle de positive tilbagemeldinger, vi har fået på konferencen. Det ser ud som om, der virkelig er grobund for et videre projekt, og vi håber da, at RoboCluster vil køre videre med det,” siger Niels Stuckert.

Yderligere information

Christian Klit Johansen
Projektleder i RoboCluster
T +45 2058 5069
ckj@robocluster.dk


De seks studerende deltog mandag den 20. april 2009 sammen med RoboCluster i Velfærdskonferencen Velfærdsteknologi.NU. Interessen for projektet var stor og tegner godt for projektets fremtid.

Oprettet: 24.04.2009

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere