• Danish
  • English

Seneste nyheder

Integreret Automatisk Staldrenser på vej

17-02-2009
Projektet Integreret Automatisk Staldrenser under RoboCluster holdt tirsdag den 13. januar staldtest. Testen gav positive resultater, og det fremtidige arbejde fokuserer på at optimere løsningen til svineavlernes ønsker og behov.

En svinestald kan være en barsk oplevelse for lugtesansen. Men sådan behøver det ikke være i fremtiden. Projektet Integreret Automatisk Staldrenser afholdt tirsdag den 13. januar staldtest til automatisk vask af stalde, og resultatet tegner positivt for rengøringsarbejdet i fremtiden. Testen viste, at den afprøvede løsning fungerer i praksis, og at den rengør staldinventaret på højde med de løsninger, som anvendes i dag.

- Testen gav yderst positive resultater, og vi fik belæg for, at det arbejde, der allerede er gjort, kan bære sammenlignet med nuværende og langt mere manuelle løsninger, siger Bjarke Nielsen, der er projektleder i Integreret Automatisk Staldrenser.

Fokus på én løsning

Med udgangspunkt i staldtestens resultater blev der mandag den 19. januar afholdt styregruppemøde, hvor projektgruppen tog stilling til det videre arbejde i projektet.

- Projektet har indtil videre på forsøgstadium arbejdet med forskellige løsninger til automatisk vask af stalde og inventar. På styregruppemødet blev det besluttet at fokusere det fremtidige arbejde omkring én løsning, som mentes at have det bedste potentiale på det kommercielle marked, og som kommer svineavlerne bedst til gavn. Der skal derfor nu foretages yderligere beregninger på fx løsningens vand- og tidsforbrug, da det for svineavlerne er helt essentielt at minimere omkostningerne omkring rengøringsarbejdet så meget som muligt, siger Bjarke Nielsen.

Projektgruppen forventer at afholde endnu en staldtest på den valgte løsning i midten af april 2009. Projektet forventes afsluttet den 01. oktober 2009.

Projektpartnere

Projektet består af fire projektpartnere.
- Danish Farm Design A/S
- EGATEC A/S
- RoboCluster, ved Syddansk Universitet
- Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi

Yderligere information

Bjarke Nielsen
Projektleder
RoboCluster
T +45 6550 4492
M +45 2119 4797
bjarke.nielsen@robocluster.dk

Oprettet: 17.02.2009

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere