• Danish
  • English

Seneste nyheder

Integreret automatisk staldrenser sætter punktum

11-12-2009
Projektet ’Integreret automatisk staldrenser’, der drives af Danish Farm Design, EGATEC, Teknologisk Institut og RoboCluster, har sat punktum. Nytænkende teknologiske løsninger til automatisk vask af svinestalde er afprøvet, og et produkt med optimeret vaskekvalitet og mulighed for integration i svinestaldene er rykket et skridt nærmere.

Store svinebesætninger kræver meget vask og rengøring, som i høj grad udsætter de ansatte for skader og fysisk nedslidning som følge af ensidigt gentaget arbejde. Som svar på problemerne findes der løsninger på markedet, som er udviklet og tilpasset svinestaldenes eksisterende design. Disse løsninger kan grundet teknologiske begrænsninger i forhold til staldenes design i mange tilfælde kun gøre lidt over halvdelen af stalden og inventaret rent.

Men sådan behøver det ikke blive ved med at være. Projektet ’Integreret automatisk Staldrenser’, der netop er afsluttet, har påvist, at et robotstyret sprinklersystem integreret i svinestaldenes bygninger og inventar gør det muligt at gøre bygninger og inventar tæt ved 100 % rent.

Systemet består af en række bevægelige sprinklere monteret i svinestaldens loft eller gulv og fungerer således, at vand under kraftigt tryk tilføres sprinklerne i en cyklus. Sprinklerne kan monteres i både eksisterende stalde og nybyggerier.

Behov for videreudvikling

Projektet har ved afslutningen skabt en funktionel prototype af de i projektet afprøvede teknikker og løsninger.

- Målsætningerne i projektet var at nå frem til en funktionel prototype, og det har vi opfyldt. Men dermed ikke sagt, at der ikke er meget udviklingsarbejde endnu. Bl.a. skal der arbejdes videre med dyssen som opretholder vandtrykket, fortæller Bjarke Nielsen.

Stort potentiale

Prototypen forventes at vække glæde hos svineavlerne.

- Prototypens opdeling i flere og mindre enheder gør den ikke kun yderst fleksibel men også meget driftssikker. Svineavlerne behøver ikke længere bekymre sig om, hvorvidt de selv skal i gang med en større manuel rengøring, fordi deres eksisterende løsning er kørt fast og ikke har rengjort stalden efter planen. Hvis en enkelt sprinkler er ude af drift er problemet afgrænset til et lille område af stalden. Så jeg er sikker på, at svineavlerne vil se et stort potentiale i at investere i en fremtidig og færdigudviklet integreret automatisk staldrenser, for tæller Anders Gerhardt Hansen fra Danish Farm Design.

Projektpartnere

- Danish Farm Design A/S
- EGATEC A/S
- RoboCluster, ved Syddansk Universitet
- Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi

Yderligere information

Bjarke Nielsen
Projektleder
RoboCluster
T +45 6550 4492
M +45 2119 4797
bjarke.nielsen@robocluster.dk

Oprettet: 12.11.2009

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere