• Danish
  • English

Seneste nyheder

Majsmark styrker forskning i markrobotter

27-05-2009
En nyplantet majsmark ved Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet gør arbejdet med udviklingen af markrobotter lettere. Marken skaber samtidig større opmærksomhed på robotmiljøet i Odense

De små grønne majsplanter vejer fra side til side i, mens bilerne på Niels Bohrs Allé i Odense drøner forbi få meter derfra. Planterne er kun lige på vej op af jorden. Men som de står der helt tæt, danner de alligevel et fint mønster, der kan ses fra vejen.

Vi befinder os ved Det Tekniske Fakultet, nærmere bestemt robotlaboratoriet, hvor robotforskerne er i fuld gang med et nyt forsøg. De har opdyrket en lille majsmark på et stykke jord foran Hinnerupgård ved Niels Borhs Allé. Her arbejder studerende og forskere med udviklingen af markrobotterne, og gør på den måde robotterne langt mere synlige for omverdenen, end de hidtil har været.

- Det er rigtig god markedsføring af robotterne og universitetet, at bilisterne, som hver eftermiddag holder i kø, kan se over på studerende, der arbejder med køretøjerne i majsmarken, fortæller Kjeld Jensen, der er projektforsker ved Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet.

- Marken er lavet som led i udvidelsen af universitetets aktiviteter inden for bæredygtig biologisk produktion. Behovet for adgang til marker er stigende, og i forbindelse med vores arbejde med markrobotter er det en stor hjælp at have en mark lige uden for døren, fortsætter Kjeld Jensen.

Sparer tid

Majsmarken sparer forskere og studerende for en masse tid med at skulle læsse køretøjer og udstyr på trailere og transportere det til en egnet mark uden for byen.

Kjeld Jensen er overbevist om, at majsmarken er kommet for at blive. Indtil den bliver en fast del af arbejdet i forskning og undervisningen, vil der dog sandsynligvis være et varierende behov for marken. Men robotlaboratoriets aktiviteter på området er i stærk vækst, hvilket betyder, at der vil være et behov for marken fremover.

Marken er i første omgang tilsået med majs, som skal bruges til at træne køretøjernes navigation i rækkeafgrøder. Den bruges i øjeblikket i forberedelsen af nogle studentergruppers deltagelse i den internationale robotkonkurrence FieldRobotEvent i Tyskland.

Læs mere om FieldRobotEvent

Kjeld Jensen forventer, at marken i fremtiden skal bruges til et kursus i robotters positionsestimering og til RoboCluster-projektet Den Intelligente Sprøjtebom, som netop er blevet godkendt af Højteknologifonden.

Læs mere om Den Intelligente Sprøjtebom.

Yderligere information

Kjeld Jensen
Projektforsker ved robotlaboratoriet, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet i Odense
M +45 2778 1926
kjen@kbm.sdu.dkOprettet: 25.05.2009

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere