• Danish
  • English

Seneste nyheder

Nationalt innovationsnetværk for robotteknologi

27-01-2009
2009 er året, hvor RoboCluster får ekstra fart på, og starter op som nationalt innovationsnetværk. Fokus er gennem en udvidet gruppe af nationale videnleverandører at øge antallet af innovationsprojekter og udviklingsaktiviteter omkring robotter, automation og intelligente systemer.

Rådet for Teknologi og Innovation bevilligede i november 2008 midler til etablering af et nationalt innovationsnetværk for robotteknologi. Innovationsnetværket skal styrke og sætte ekstra skub i den danske udvikling af robotter, automation og intelligente systemer gennem en samling af landets mest betydelige videnleverandører inden for robotteknologi. Det være sig både de mest væsentlige videninstitutioner inden for robotteknologi og design af robotteknologi - Syddansk Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet, Designskolen Kolding og Teknologisk Institut - alle med forskningskapaciteter, der tør tænke både kreativt og med langsigtede perspektiver. Og roboteknologileverandører, herunder Dansk Robot Forening og RoboCluster SupplyNet - med hands-on kendskab til markedet og mulighederne for udvikling og implementering af nye robotsystemer.

Inde i en opstartsfase

Innovationsnetværket startede op den 1. januar 2009, og turen på vej mod et netværk med national og videntung bredde er begyndt.

- Innovationsnetværket er lige nu inde i en opstartsfase, hvor konsortiepartnerne skal til at definere, hvordan det fremtidige arbejde skal fungere. Det betyder mere konkret, at RoboCluster, som varetager sekretariatsrollen for netværket, i øjeblikket tager på besøg hos resten af konsortiepartnerne for derved at lave en forventningsafstemning i forhold til de fremtidige aktiviteter, fortæller Trine Nøhr Demkjær, der er projektleder i RoboCluster.

Innovationsnetværkets nationale fokus betyder yderligere, at RoboCluster opretter en sekretariatssatellit i København.

Innovationsnetværk på nationalt niveau

RoboClusters opgradering til nationalt netværk betyder nye og øgede forventninger til netværkets output. Antallet af innovationsprojekter og udviklingsinitiativer skal øges markant. Dette vil give sig til kende gennem en stigning i både forsknings- og udviklingsaktiviteter og i projektidéer præsenteret i RoboClusters Projektbørs, som er virksomheders mulighed for at igangsætte udviklingsorienterede projekter omkring robotter, automation og intelligente systemer.

Innovationsnetværket sætter yderligere fokus på en øget mængde af netværksaktiviteter mellem konsortiepartnerne for derved at sikre integration og matchmaking mellem virksomheder og mellem virksomheder og videninstitutioner.

Fire udviklingsområder

Innovationsnetværket sætter initialt fokus på fire udviklingsområder; industriel produktion (fx svejse-, palleterings- og pakningsrobotter), biologisk produktion (fx malke- og rengøringsrobotter), pleje og sundhed (fx robotter til operationer eller løsning af logistikopgaver) og leg og læring (fx intelligent legetøj og fysisk interaktive computerspil). Opdelingen er en videreførsel fra Det Regionale Teknologicenter for robotter, sensorer og intelligente systemer under RoboCluster, der omhandlede visioner for den robotteknologiske udvikling.

Konsortiepartnere

Innovationsnetværket er sammensat af syv konsortiepartnere:
- RoboCluster, projektleder
- Teknologisk Institut (Center for Robotteknologi)
- Dansk Robot Forening
- Syddansk Universitet (Mærsk McKinney Møller Instituttet)
- Aalborg Universitet (Institut for Elektroniske Systemer)
- Danmarks Tekniske Universitet (DTU Elektro)
- Designskolen Kolding

Bevilling

Rådet for Teknologi og Innovation støtter Innovationsnetværket med 7.000.000 kr. Det samlede budget er 15.680.000 kr.

Varighed

Projektet løber fra 01.01.2009 til 31.12.2012.

Yderligere information

Trine Nøhr Demkjær
Projektleder
RoboCluster
T +45 6550 4491
M +45 2058 5093
trine.demkjaer@robocluster.dk


Oprettet: 27.01.2009

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere