• Danish
  • English

Seneste nyheder

Ny teknologi giver bedre patientforløb

23-11-2009
En undersøgelse i projekt PaRIS (patientens rejse i sundhedssektoren) under Odense Universitetshospital viser, at patienterne generelt efterspørger mere opmærksomhed og oplysning fra personalet. Teknologi, der inddrager patienterne i deres behandlingsforløb, kan være en måde at komme problemet til livs.

En infostander med hygiejnisk touchscreen eller en personlig GPS, så patienterne kan finde rundt på hospitalet. En hjemmeside eller et intranet til patienterne, hvor de kan kommunikere med hinanden, personalet og de pårørende. Eller måske en genoptræningsmaskine med Wii-teknologi, hvor patienterne samtidig kan spille imod hinanden. Det var nogle af de innovative ideer fra projekt PaRIS, der drives af Odense Universitetshospital, som blev præsenteret på en workshop den 18. november 2009 i Odense.

- Undersøgelsen i projekt PaRIS giver RoboCluster et indblik i, hvilke behov patienterne har, og dermed hvilke robotløsninger til sundhedssektoren, vi skal koncentrere os om at udvikle. Workshoppen var derfor en god lejlighed til at få inputs og inspiration fra folk i branchen, vurderede Christian Klit Johansen fra RoboCluster.

Patientens rejse i sundhedssektoren

Workshoppen, der var arrangeret af RoboCluster i samarbejde med Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital, tog udgangspunkt i patientens rejse i sundhedssektoren (PaRIS). Projektet er igangsat af Odense Universitetshospital med det formål at forbedre patienternes hospitalsophold samt gøre oplevelsen af forløbet fra indlæggelse til udskrivelse bedre.

En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Sundhedsinstitut, som er med i projekt PaRIS, viser, at mange patienter oplever deres ophold i sundhedsvæsenet som ”ufrivillige udflugter”. De føler sig umyndiggjort og vil gerne have mere opmærksomhed fra personalet. Med fokus på patienternes egne behov og tilfredsstillelse af dem vil projektet gennem brugerdreven innovation finde frem til innovative løsninger, der inddrager patienterne aktivt.

Servicerobotter kan være en del af løsningen

En række sundhedsfaglige repræsentanter og rådgivende ingeniører fra virksomheder, forskningsenheder og uddannelsesinstitutioner deltog på workshoppen. Flere havde forslag til, hvordan teknologien kan komme patienterne i møde. Én af dem var Henning Seiding, direktør for velfærdsteknologi i Odense Kommune.

- Robotteknologien er en del af hele det setup, der skal være på de moderne sygehuse. Den kan bruges på områder inden for service og selvbetjening af for eksempel ældre på social- og sundhedsområdet. Men teknologien kan også hjælpe patienterne efter indlæggelse med rehabilitering og genoptræning i hjemmet. På den måde behøver patienterne heller ikke at opholde sig på hospitalet i længere tid, forklarede han.

Tidligere administrerende hospitalsdirektør på Odense Universitetshospital, Jens Otto Jeppesen, var også med på workshoppen, fordi han nu er vicedirektør i Enheden for Velfærdsinnovation. Han har fulgt projekt PaRIS fra begyndelsen og ser robotternes rolle som sekundær.

- Robotter kan ikke erstatte personalet 100 procent, men de kan klare serviceopgaverne. På den måde bliver der mere tid til at passe patienterne, fortalte han.

Han understregede, at effekten af de nye teknologiske løsningsforslag afhænger af, om de dækker patienternes behov. Og det kan være svært taget i betragtning den differentierede mængde af patienter. Omkring 70.000 patienter bliver indlagt på Odense Universitetshospital hvert år. Derfor er der ifølge Jens Otto Jeppesen først og fremmest et stort arbejde med at finde ud af, hvilke behov de teknologiske løsninger skal dække.

Læs mere om projekt PaRIS

Yderligere information

Christian Klit Johansen
Projektleder i RoboCluster
T +45 2058 5069
ckj@robocluster.dk


Picture by MLR System GmbH, Ludwigsburg, Germany

Oprettet: 23.11.2009

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere