• Danish
  • English

Seneste nyheder

Nye projekter til RoboCluster

25-05-2009
RoboCluster deltager i to nye projekter under Højteknologifonden. Projekterne fokuserer på udvikling af en intelligent sprøjtebom til reducering af udledning af sprøjtegifte i landbruget og udvikling af en Bin-Picker-robot uden behov for specieltilpasning hos kunderne.
Den Intelligent Sprøjtebom: reduktion af landbrugets pesticidforbrug

Den Intelligente Sprøjtebom ses som begyndelsen på udviklingen af en ny generation af sprøjtebomme, der skal være med til at mindske udledningen af pesticider i naturen, når landmændene sprøjter deres afgrøder. Sprøjtebommen vil kunne reducere landbrugets pesticidforbrug med op til 95 %. I europæisk målestok svarer det til mere end 300 tons sprøjtegifte om året, som ikke længere vil ende i naturen til fare for miljøet.

Kun ukrudtet sprøjtes

Muligheden for drastisk at reducere pesticidudledningen skyldes sprøjtebommens integration af kamerateknologi, et visionsystem og et billedbehandlingsmodul, der i en og samme arbejdsgang registrerer og igangsætter sprøjtningen af observeret ukrudt. Dermed anvendes sprøjtegiften kun på selve ukrudtet, og lader omgivelserne gå fri.

- Den Intelligente Sprøjtebom er en stor gevinst for ikke mindst vandmiljøet. Med en reducering på op til 95 % af pesticidforbruget, kan sprøjtebommen være med til at tegne vejen mod et renere miljø, idet langt færre pesticider får mulighed for at finde vej til fx grundvandet. Derudover vil også landmændene kunne opnå en kraftig reduktion i udgifterne til køb af sprøjtegifte, fortæller Niels Jul Jacobsen fra Innovationsnetværket RoboCluster, der er projektleder på Den Intelligente Sprøjtebom.

Den Intelligente Sprøjtebom tegner ligeledes fremtiden inden for den teknologiske udvikling af landbrugsmaskiner. Det er specielt de sidste års teknologiske forskning og udvikling, der gør det muligt at udvikle et system, der er hurtigt nok til at kunne genkende og sprøjte ukrudtet, mens traktoren kører på marken.

Hånd i hånd med Grøn Vækst

- Projektets fokus på at mindske udledningen af pesticider i naturen støtter op om regeringens nye udspil om at gøre Danmark til Grøn Vækstnation. Den Intelligente Sprøjtebom gør det muligt at initialisere dansk udvikling af grønne teknologier samt at arbejde for et bedre dansk miljø. Begge dele er områder, som kan være med til at skabe grøn vækst og udvikle fremtidens danske landbrug, fortæller Svend Christensen, der er institutleder ved Institut for Jordbrug og Økologi på Københavns Universitet.

Samarbejde på tværs

Projektet samler en bred vifte af kompetencer fra universitetsmiljøer og industrielle partnere. Fra Syddansk Universitet deltager Innovationsnetværket RoboCluster som projektleder, mens Aarhus Universitet og Københavns Universitet deltager med henholdsvis Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr og Institut for Jordbrug og Økologi. Fra industrien deltager virksomhederne T&O Stelectric, der har stor erfaring med computerbaseret genkendelse af planter, og Agrocom Vision, som er førende inden for automatisk styring af landbrugsmaskiner.

Projektet Den Intelligente Sprøjtebom løber over tre år., og har et samlet budget på 26 millioner kroner. Projektet støttes med 13 millioner af Højteknologifonden.

Bin-Picker: robot med markedspotentiale

Eksisterende robotteknologi kan langt hen af vejen kun håndtere elementer, som ligger i pæn orden. Bin-picker-robotter, der selv kan tage objekter direkte fra ustrukturerede kasser, har derfor stor industriel interesse. Projektet Bin-Picker fokuserer derfor på udvikling af en konkurrencedygtig bin-picking-robot baseret på en række avancerede innovative løsninger til griberudvikling, emnegenkendelse og automatisk robotstyring.

Åbent marked

Bin-Picker-robotter eksisterer i dag, men skal i høj grad tilpasses de specifikke arbejdsopgaver i de enkelte virksomheder. Tilpasningen gør det dyrt og besværligt at investere i denne form for robotteknologi.

- Vi vil i dette projekt udvikle en robot, som kan sælges direkte til slutbrugeren uden behov for specialtilpasning. Det vil give os mulighed for at indgå på et fuldstændigt udyrket verdensmarked, fortæller administrerende direktør Rune Larsen fra Scape Technologies, der er projektleder i Bin-Picker.

Skaber orden i rodekassen

Bin-Picker-robotten anvender et kamera til at kigge på og analysere indholdet i en ”rode-kassen”. Efterfølgende analyserer en avanceret software, hvilke emner der ligger øverst, og hvor og hvordan de ligger. Kameraet giver dermed besked til robotten om, hvordan den skal tage fat om og løfte objektet. Til sidst udregner robotten en bane for griberens bevægelse hen til objektet, som så kan løftes op og placeres efter ønske.

Projektpartnere

Projektet tager afsæt i en eksisterende bin-picking-teknologi fra Scape Technologies og tidligere forsknings- og udviklingsaktiviteter i Højteknologifondens forskningsplatform Handyman under RoboCluster. Yderligere projektpartnere er Det Tekniske Fakultet ved Syddansk Universitet, de ingeniør-, natur-, og sundhedsvidenskabelige fakulteter ved Aalborg Universitet, den tyske robotproducent KUKA, virksomheden DFT A/S og Center for Robotteknologi ved Teknologisk Institut.

Projektet Bin-Picker løber over tre år og har et samlet budget på 23,7 millioner kroner. Projektet støttes med 12,6 millioner kroner fra Højteknologifonden.

Yderligere information

Den Intelligente Sprøjtebom
Niels Jul Jacobsen
Projektchef i RoboCluster
M +45 6011 4366
njj@robocluster.dk

Bin Picker
Rune Larsen
Administrerende direktør i Scape Technologies A/S
T +45 7025 3113
rl@scapetechnologies.com


Oprettet: 25.05.2009

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere