• Danish
  • English

Seneste nyheder

Nyt netværk styrker arbejdet med robotter til hospitalerne

29-06-2009
MedicNet er navnet på RoboClusters nye nationale netværk for udvikling, anvendelse og udbredelse af robot- og automatiseringsteknologi til hospitalerne. Netværket samler en bred vifte af interessenter i arbejdet med at udvikle, teste og implementere robot- og automatiseringsteknologiske løsninger til hospitalssektoren.

Flere patienter med pleje- og behandlingsmæssige behov og en stagerende arbejdsstyrke sætter den danske hospitalssektor under pres i de kommende år. Samtidig øges borgernes krav til kvalitet og udbud af behandlingsformer. Robotter og robotteknologi kan være en del af løsningen på disse udfordringer, og RoboClusters nye netværk ’MedicNet’ tager hånd om udviklingen.

MedicNets mål er at sætte fokus på, hvordan der kan sættes skub i udviklingen af robot- og automatiseringsteknologiske løsninger til hospitalssektoren. Gennem innovative processer og netværksaktiviteter samler MedicNet udviklere, leverandører, aftagere og offentlige myndigheder omkring identificering af forsknings- og udviklingsprojekter. Målet er at fremme kvalitets- og fremtidssikrede hospitaler, aflaste personale, forebygge nedslidning og arbejdsskader samt at fremme Danmarks muligheder for at blive førende inden for udvikling, produktion og eksport af robot- og automatiseringsløsninger til hospitalssektoren.

Tværfagligt netværk med muligheder

Kernen i MedicNet er medlemmerne. Netværket tager udgangspunkt i medlemmernes muligheder for at skabe kontakter såvel internt i netværket som eksternt til interessenter på området. Dette gøres gennem netværksmøder, virksomhedsbesøg, studieture i ind- og udland og ved deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter.

- MedicNet er en enestående mulighed for at skabe et bredt funderet samarbejde mellem private virksomheder, politiske beslutningstagere og hospitalerne. Vi vil i netværket sætte vores præg på udviklingen af teknologi og automatiseringsløsninger til hospitalssektoren, og det kan vi gøre ved at skabe rammer for sparring, videndeling og fælles udvikling mellem medlemmerne, fortæller Christian Klit Johansen, der er projektleder i RoboCluster.

Læs mere om MedicNet

Første tur går til Japan

Netværkets første medlemsarrangement er i øjeblikket i støbeskeen. MedicNet tilbyder, at medlemmer og andre interesserede i medio november 2009 kan deltage i en 8-10-dages studietur til robotternes hjemland Japan.

Turens destinationer er henholdsvis Osaka og Tokyo, hvorfra der vil blive arrangeret besøg til hospitaler, forskningsinstitutioner og virksomheder, som arbejder med robotteknologi til sundhedssektoren.

- Studieturen til Japan er den første i en række af arrangementer i MedicNet, hvor medlemmerne får mulighed for at se og opleve, hvordan andre i branchen udvikler og anvender robot- og automatiseringsteknologi til sundhedssektoren. Målet er at inspirere medlemmerne og give dem lejlighed til at skabe konkrete kontakter og samarbejde med det japanske robotmiljø, som er verdens førende på området, fortæller Christian Klit Johansen.

På studieturen til Japan arrangerer MedicNet en konference, hvor indbudte japanske gæster præsenteres for de danske robot- og automatiseringstiltag i hospitalssektoren. Der vil også blive mulighed for networking mellem de japanske gæster og studieturens deltagere.

Yderligere information

Christian Klit Johansen
Projektleder i RoboCluster
T +45 2058 5069
ckj@robocluster.dk

For information om medlemskab af MedicNet, kontakt
Jens Roslyng
Key Account Manager i RoboCluster
M +45 2074 7575
jens.roslyng@robocluster.dk


Oprettet: 29.06.2009

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere