• Danish
  • English

Seneste nyheder

RoboCluster netværker gennem REG X

12-03-2009
Danmarks første samlende klyngeplatform, REG X, blev i slutningen af november skudt i gang med en konference i Middelfart. RoboCluster deltog som det gode eksempel på et nationalt klyngeinitiativ, der kan være med til at sikre innovation, erfaringsudveksling og vækst i platformens øvrige klynger.

Torsdag den 26. november 2009 mødtes repræsentanter fra klynger, virksomheder og kommuner til udveksling af erfaringer, tale udvikling og innovation samt at finde nye samarbejdspartnere, da Danmarks første klyngeakademi REG X holdt kick off-møde i Middelfart.

Ideen med dagen var at præsentere REG X og derved sætte fokus på udvikling gennem samarbejde mellem de danske klynger.

For RoboCluster kan REG X være med til at øge effekten af klyngens arbejde.

- Vi skal blive bedre til at måle vores resultater, og her kan REG X gå ind og hjælpe RoboCluster ved at være med til at sætte standarden for, hvordan man som klynge måler sine resultater. Og det vil komme RoboCluster til gode i samarbejdet med klyngens virksomheder og videnorganisationer, fortæller Bjarke Nielsen, der er projektleder i RoboCluster, og som deltog som RoboClusters repræsentant ved konferencen.

- Hvis RoboCluster og de andre klynger bliver bedre til at måle deres resultater, vil virksomhederne i højere grad kunne se fordelen i et klyngesamarbejde. Endelig skal RoboCluster og de andre klynger have et højt ambitionsniveau, og de skal turde sige det til virksomhederne. Virksomhederne skal forstå, at klyngerne er vejen til udvikling, innovation og i sidste ende overskud på bundlinjen, fortsætter Bjarke Nielsen

Et sted at tanke op

REG X er et forum, hvor RoboCluster som klynge kan blive tanket op med den seneste udvikling og teori omkring klyngearbejde, og derigennem styrke klyngens teoretiske viden på området. Bjarke Nielsen ser derfor frem til REG X’s bidrag på uddannelsesområdet i form af kurser og konferencer.

- Det er meget positivt, at de danske klynger nu har en forlænget arm helt ind i hjertet af EU i form af REG X’s samarbejde med Europakommissionen. Det vil styrke de danske klynger på et internationalt plan, fortæller Bjarke Nielsen

Et formaliseret netværk

Mange af aktørerne i de danske klynger kender hinanden i forvejen. Men på REG X’s konference, blev især et mere formaliseret netværk efterspurgt. Det behov kan Bjarke Nielsen nikke genkendende til:

- På mødet efterspurgte mange af deltagerne et mere formaliseret netværk, som kunne være i form af halvårlige møder, hvor medlemmerne tager et specifikt tema op,” fortæller Bjarke Nielsen, der kan nikke genkendende til behovet, og fortsætter.

- REG X kan adressere nogle af de udfordringer, mange klynger står overfor. Blandt andet er finansiering af klyngerne et tema, som REG X kunne tage op på et af de halvårlige møder.

Læs mere om RoboCluster Klyngeinitiativ

Yderligere information

Bjarke Nielsen
Projektleder
RoboCluster
T +45 6550 4492
M +45 2119 4797
bjarke.nielsen@robocluster.dk

Oprettet: 03.12.2009

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere