• Danish
  • English

Seneste nyheder

Servicerobotter til sekundære opgaver

10-12-2009
RoboCluster får en vigtig rolle, når serviceopgaverne på det ny Odense Universitetshospital skal automatiseres. Det kom frem på universitetshospitalets innovationsdag, der blev afholdt i september som et internt arrangement for forsknings- og afdelingsledelser.

Odense Universitetshospital vil gøre hverdagen lettere for patienter og personale. Derfor blev sygeplejersker, læger og ledere i slutningen af september inviteret til en intern temadag om innovation på hospitalsgange og -stuer. Dagen blev arrangeret af Tech Trans Syd, som tilhører Udviklingsstaben på universitetshospitalet. På stolerækkerne blandt de indbudte sad også projektleder i RoboCluster, Christian Klit Johansen. Han var inviteret med for at holde oplæg om ”Potentialer for robotter i sundhedsvæsenet”. Derudover fik han mulighed for at tale direkte til de ansatte i sundhedsvæsenet og sparre med dem om, hvilke kompetencer i RoboCluster-netværket de kunne få gavn af.

- RoboCluster kan hjælpe med at formidle viden og ideer fra de ansatte på Odense Universitetshospital videre ud til vores netværk og af den vej få sat nye projekter i søen. Klinikerne dvs. sygeplejersker og læger skal være med i processen fra starten, for er de ikke det, bliver det aldrig til noget, understregede Christian Klit Johansen.

Han så også dagen som en mulighed for at skærpe samarbejdet mellem Odense Universitetshospital og RoboClusters netværk MedicNet, der arbejder for udvikling, anvendelse og udbredelse af robot- og velfærdsteknologi til hospitalssektoren.

Robotter til serviceopgaver

Det er ikke første gang, at RoboCluster og Odense Universitetshospital har samarbejdet om at udvikle ideer til sundhedssektoren. Allerede i juni måned i år afholdt RoboCluster en idékonference med titlen ”Robotter i sundhedsvæsnet”, hvor universitetshospitalet sammen med en række virksomheder og andre inden for sundheds- og medicobranchen var inviteret.

Det kom der 110 nye ideer ud af inden for automation og robotteknologi til hospitaler. Og netop robotter er noget af det, der kommer til at præge sundhedssektoren. Ikke mindst i Region Syddanmark, som satser stort på området for sundheds- og velfærdsteknologi.

- Diskussionen om robotter på hospitalerne er meget central, fordi robotter og automatisering er en af de styrker, vi har. Ikke bare på OUH, men i hele Region Syddanmark. For eksempel kan man tale om robotter til de kliniske opgaver som operationer og behandling af patienter. Men for RoboClusters vedkommende, tror jeg, at man først skal tænke i, hvordan robotter kan hjælpe med serviceopgaver, lød budskabet fra Jens-Otto S. Jeppesen, som er administrerende direktør på Odense Universitetshospital.

Fra den 1. november 2009 tiltræder Jens-Otto S. Jeppesen stillingen som vicedirektør for Regional Udvikling i den sydfynske region og kommer derfor til at arbejde endnu mere med sundheds- og velfærdsteknologi end tidligere.

Robotter forhindrer nedslidning

Ifølge Jens-Otto S. Jeppesen skal RoboCluster-netværket fokusere på at udvikle robotter til det, der i fagsproget kaldes for de sekundære opgaver. Altså praktisk og ensformigt servicearbejde som rengøring, madlavning, opvask, transport, osv. Robotter til de primære opgaver, som gælder patientpleje, diagnostik og behandling, har længere udsigter. Både fordi det tager tid at udvikle så avancerede robotter, men også fordi der skal opbygges et tillidsforhold imellem den enkelte patient, personalet og robotten.

- Det er en god idé for RoboCluster at samarbejde med servicecentrene om, hvilke problemer de oplever, der er, og hvordan man i stedet for at opfinde ny teknologi kan løse dem ved hjælp af eksisterende teknologier. Målet er både at spare arbejdskraft og forhindre nedslidning af personalet, sagde Jens-Otto S. Jeppesen.

Ideer i ny satsning

Innovationsdagen bød også på en kreativ workshop og en udstilling med sundhedsteknologiske prototyper. På en af standene var der mulighed for at nærstudere projektet RoBlood, der er opstartet i RoboCluster sammen med Vejle Sygehus og i dag tilknyttet Syddansk Universitet. Projektet omhandler automatisk blodprøvetagning på hospitalerne.

Efter workshoppen kunne Tech Trans Syd notere sig 48 nye ideer til, hvordan man skaber innovation på Odense Universitetshospital. Ideerne vil nu blive bearbejdet, og de mest lovende ryger i en projektbørs til videre udvikling og inspiration for private virksomheder og andre mulige samarbejdspartnere herunder parterne i RoboCluster.

Sammen med de 110 ideer fra i sommer vil de mange nye forslag indgå i Region Syddanmarks store satsning på sundheds- og velfærdsteknologi – Welfare Tech Region.

MedicNet er et nationalt netværk for udvikling, anvendelse og udbredelse af robot- og velfærdsteknologi til hospitalssektoren. Netværket drives af RoboCluster, et nationalt innovationsnetværk, der samler de danske kompetencer inden for robotter, automation og intelligente systemer. MedicNet skaber samspil og synergi mellem aktørerne på området og øger fokus på de teknologiske muligheder, der kan medvirke til at imødekomme hospitalssektorens nuværende og kommende udfordringer.

Læs mere om MedicNet

Tech Trans Syd er en del af et landsdækkende netværk ved navn Tech Trans, som står for teknologioverførsel mellem virksomheder og videninstitutioner. Tech Trans Syd har eksisteret i godt tre år og ligger på Odense Universitetshospital under Udviklingsstaben, som er en del af Enheden for Strategi og Innovation. Sammen med private virksomheder udarbejder enheden teknologiske løsninger, der letter sygehuspersonalet i deres arbejde.

Læs mere om Tech Trans Syd

Welfare Tech Region er navnet på et nyt vækstinitiativ i Region Syddanmark, der skal gøre regionen til et højteknologisk fyrtårn – både nationalt og internationalt. Welfare Tech Region har et budget på 77 millioner, og Syddansk Vækstforum støtter med knap 52 millioner. Målet er at etablere 500 nye arbejdspladser og 50 nye virksomheder. Deltagere er blandt andet RoboCluster, sygehusene i regionen, Odense Kommune, Syddansk Universitet og andre offentlige og private virksomheder.

Yderligere information

Christian Klit Johansen
Projektleder i RoboCluster
T +45 2058 5069
ckj@robocluster.dk


Innovationsdagens deltagere kunne bl.a. høre mere om projektet RoBlood, der arbejder mod automatisering af blodprøvetagning

Oprettet: 12.10.2009

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere