• Danish
  • English

Seneste nyheder

StaldTek definerer de første fire arbejdspakker

24-11-2009
På StaldTeks sidste projektmøde, blev der defineret fire arbejdspakker, som skal danne grundlag for de kommende måneders arbejde mod udviklingen af fremtidens moderne svinestalde. Pakkerne, der fremlægges i januar 2010, er defineret med hjælp fra brugerne og StaldTeks virksomhedspartnere, heriblandt Danish Farm Design.

Sidst i oktober er StaldTek på gårdbesøg på svinefarmen Frihedslunden på Vestsjælland. Under armen medbringer projektpartnerne sig fire punkter, som de ønsker at fremlægge for driftsleder Dennis Gormsen. Med input fra Dennis og flere virksomhedspartnere, bliver fire arbejdspakker vedtaget. Og StaldTek er nu gået i tænketank og arbejdsmode inden pakkerne fremlægges i det nye år.

En virtuel 3D-platform

Den moderne svinestald skal designes, så den tilgodeser en lang række behov. Der skal være plads til de robotter, som i stigende grad indtager stalden. Samtidig må designet ikke tilsidesætte dyrenes velfærd. Derfor er det vigtigt, at nye løsninger kan afprøves, inden de tages i brug.

I praksis er det ikke muligt at bygge en stald udelukkende til forsøg inden for budgetrammen i StaldTek. Det kan også være besværligt med en fysisk teststald, hvis et grundlæggende design viser sig at være uholdbart. Derfor har StaldTek besluttet at designe den moderne svinestald i 3D. Det giver mulighed for både nemt og billigt at tilpasse i designet løbende, og nye tekniker inden for fodringsanlæg, rengøring, mm. kan visualiseres, afprøves og justeres.


Rengøring afprøves i 3D

Ideen er, at en visualisering i 3D skal gøre implementeringen af de nye teknologier nemmere, når de når ud i virkeligheden. Designgruppen arbejder i øjeblikket på 3D-platformen, som skal fremlægges i januar sammen med de tre øvrige pakker. Arbejdet med at visualisere den moderne svinestald sker i samarbejde med Danish Farm Design, en af virksomhedspartnerne i StaldTek.

Rengøring fylder meget i en svineavlers hverdag. Det er dyrt, tager tid og endelig er det ikke godt for miljøet med det store vandforbrug.

Derfor er et af StaldTek’s mål, at rengøring og herunder vandforbrug skal moderniseres i den nye svinestald. På gårdbesøget på Frihedslunden, gjorde Dennis Gormsen opmærksom på problemerne med rengøringsrobotterne. De bruger i dag for meget vand i forhold til mennesker, og de kan kun bruges få steder, så der skal alligevel en arbejdsmand i gang mange steder i stalden.

På besøget blev der diskuteret mange løsninger. Kan der gøres rent uden brug af varmt vand? Skal der tilsættes rengøringsmidler, og hvordan skal de nye rengøringsrobotter designes? Det er mange spørgsmål, som først rigtig kan besvares, når løsningerne prøves af. Og en afprøvning behøver ikke koste det hvide ud af øjnene. Med StaldTek’s virtuelle stald, kan de mange ideer afprøves forholdsvis nemt og hurtigt, inden de bliver til virkelighed.

Den virtuelle 3D-platform, bliver derved grundpillen i StaldTek projekt.

En praktikers råd

Nogle ideer kan dog ikke afprøves i 3D. Derfor er Staldteks samarbejde med blandt andre praktikerne og Danish Farm Designs meget vigtigt. Det er det for eksempel, når man skal tage højde for dyrevelfærd.

Grise kan for eksempel ikke så godt tåle cement. Det har mange landmænd løst ved at lægge gummimåtter ud i farestaldene, hvor Søerne ligger med deres unger.

På baggrund af den viden, vil Staldtek overveje, om man kan benytte sig af et andet materiale, som grisene bedre kan tåle, men som også er nemmere at gøre rent.

Staldtek arbejder nu videre med udviklingen af den moderne svinestald. Miljø, dyrevelfærd og arbejdsmiljø er i fokus. Hvordan visionerne bliver til virkelighed, får vi at vide i det nye år.

Læs mere om StaldTek

Læs mere om besøget på Frihedslunden

Yderligere information

Konsulent Knud A. Andersen – projektleder
Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi
Forskerparken 10, DK-5230 Odense M.
T +45 7220 2154
knud.aulkar.andersen@teknologisk.dk
www.teknologisk.dk/robot

Oprettet: 24.11.2009

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere