• Danish
  • English

Seneste nyheder

Stor interesse for robotteknologi på sygehusapotekerne

24-04-2009
En spørgeskemaundersøgelse foretaget af RoboCluster viser, at landets sygehusapoteker ser store muligheder i robotteknologi til både medicindosering og blanding af medicin. Integrationen af robotter på området kan højne arbejdsmiljøet for de ansatte og spare apotekerne for store omkostninger.

- Vi har foretaget undersøgelsen for at afdække holdningen til robotteknologi blandt ledelserne på landets sygehusapoteker og samtidig finde ud af, hvorfor de kunne ønske sig robotteknologi i arbejdet. Vi har oplevet en stor interesse og nogle klare ideer om, hvad teknologien vil kunne gøre for sygehusapotekerne, fortæller Conny Heidtmann, der er projektkoordinator i RoboCluster, og som har stået for spørgeskemaundersøgelsen.

Ud af de 9 sygehusapoteker, som endnu ikke anvender robotteknologi, svarer godt halvdelen, at de overvejer at gøre det i fremtiden. På alle landets 11 sygehusapoteker svarer 100 %, at de ville anskaffe robotteknologi for at øge patientsikkerheden, sikre et bedre arbejdsmiljø og imødekomme personalemangel.

Medicindosering og medicinblanding

Robotteknologi på apotekerne vil have særlig stor indflydelse på områderne medicindosering og medicinblanding. For det første område er der f.eks. tale om dosering af piller til enkeltpatienter, og for det andet område er der fx tale om blanding af flydende Cytostatika til kemokur.

Behovet for medicin til kemokur er stærkt stigende, da hospitalerne blandt andet er blevet bedre til at diagnosticere, og fordi der er kommet flere ældre. Derfor vil robotteknologi i blandeprocessen gøre det muligt at flytte medarbejdere til andre opgaver samt medføre en økonomisk effekt. Desuden vil det også skåne de ansatte for det fysisk anstrengende arbejde, det er at sidde ved en blandebænk.

I forhold til patientsikkerheden vil robotteknologi også kunne få stor betydning. Ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen omhandler 35 % af de fejl, der bliver begået i sundhedsvæsenet medicineringen. Robotteknologi kan derfor også være behjælpelig med at nedbringe antallet af fejl i medicineringsprocessen. På et af undersøgelsens medvirkende sygehusapoteker har man allerede en robot til medicindosering, og man afventer i øjeblikket en evalueringsrapport af et pilotprojekt. Sygehusapotekeren, der er tovholder på projektet, er sikker på, at mængden af fejlmedicineringer er reduceret.

Yderligere information

Conny Heidtmann
Projektkoordinator i RoboCluster
M +45 2058 5132
conny.heidtmann@robocluster.dk


Oprettet: 24.04.2009

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere