• Danish
  • English

Seneste nyheder

Stort behov for robotter til sundhedssektoren

19-03-2009
Flere patienter med pleje- og behandlingsmæssige behov i fremtiden betyder, at sundhedsvæsenet har behov for robotter, hvis det skal kunne varetage det stigende antal opgaver og de udfordringer, som venter. Det er grunden til, at RoboCluster arbejder på projekter med fokus på at fremme robotteknologi i sundhedssektoren.

Potentialet for robotter til sundhedssektoren er stort. En lang række områder inden for både primære opgaver som operationer og genoptræning og sekundære opgaver som transport og rengøring kan på landets hospitaler med fordel effektiviseres og forstærkes ved hjælp af robotter og robotteknologi. Så nødvendigheden for robotter til hospitalerne er stor, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal have mulighed for at følge med den fremtidige udvikling og behov for behandling og pleje. En fremtid, som medfører flere behandlings- og plejekrævende borgere på grund af en ændret aldersdemografi og manglende arbejdskraft på de danske sygehuse.

Robotter kan være en del af løsningen

Konklusionen på udviklingen er, at der er behov for tiltag, som i større eller mindre omfang kan være med til at dæmme op for de fremtidige udfordringer. Hertil er udvikling og brug af robotter, automation og intelligente systemer en løsning, som kan afhjælpe problemerne. Hos RoboCluster er der allerede gang i flere projekter og aktiviteter.

- I RoboCluster arbejder vi som ét af fire hovedindsatsområder med robotter, automation og intelligente systemer til pleje og sundhed. For øjeblikket driver vi flere projekter, som fokuserer på udvikling og integration af robotter og robotteknologi til både primære og sekundære opgaver i sundhedssektoren, siger Christian Klit Johansen, der er projektleder i RoboCluster.

RoboMedic Valley

RoboCluster arbejder i samspil med sundhedssektoren, videninstitutioner og robotleverandører på udvidelse af projektporteføljen inden for robotter til sundhedsvæsenet.

- Udfordringerne for det danske sundhedsvæsen er mange, og behovet for at finde løsninger, som kan understøtte arbejdet på landets hospitaler, er derfor store. For at dæmme op for udviklingen arbejder vi i RoboCluster i øjeblikket på en ansøgning om etablering af en RoboMedic Valley. Initiativet skal gennem etableringen af et videntungt erhversmiljø om robotter til sundhedssektoren sætte øget fokus på at gøre robotter til en integreret del af fremtidens danske hospitaler, fortæller Christian Klit Johansen.

Som grundlag for etableringen af RoboMedic Valley viser en rapport udfærdiget af Copenhagen Economics, at der i Region Syddanmark findes et stort viden- og erhvervsmæssigt potentiale inden for velfærdsteknologi og –service. Et potentiale, som med fordel kan fungere som grundlag for et erhvervsmæssigt kraftcenter med fokus på robotteknologi til sundhedssektoren.

Tid til erfaringer

Robotter på de danske hospitaler gøres ikke fra den ene dag til anden. Erfaringer gjort i tide er en vigtig del af processen.

- Hvis udviklingen af robotteknologi til sundhedsvæsenet skal være på forkant med efterspørgsel og behov, er det vigtigt, at få gjort nogle erfaringer i tide. I forbindelse med etableringen af en RoboMedic Valley er det derfor også vigtigt, at få robotteknologi ind på de eksisterende hospitaler. Kun på den måde kan vi gøre os nogle relevante erfaringer og få etableret et fundament i erhvervslivet, siger Christian Klit Johansen.

Eksempelvis arbejdes der på at indføre robotteknologi på den nye akutte modtageafdeling, som skal opføres på Odense Universitetshospital, og som forventes at stå færdigt om 2 år.

To workshops

RoboCluster planlægger i øjeblikket to workshops, hvis output skal danne grundlag for det videre arbejde med robotter til det danske sundhedsvæsen. De to workshops finder sted henholdsvis den 14. og den 26. maj 2009, og skal generere, kvalificere og vurdere nye idéer samt opstarte aktiviteter, som kan danne grundlag for konkrete projekter med fokus på robotter til sundhedsvæsenet. Nærmere information om program annonceres her på hjemmesiden.

Demografiske forandringer
Baggrunden for RoboClusters fokus på robotter til sundhedssektoren er forventninger om drastiske ændringer inden for sektoren i fremtiden. Tæt ved 700.000 danskere indlægges hvert år på de danske sygehuse. Hver af disse indlæggelser kræver både meget tid og mange menneskelige ressourcer før, under og efter indlæggelsen. I dette perspektiv viser statistikker, at antallet af behandlings- og plejekrævende danskere ikke forbliver stabilt.

Antallet af behandlings- og plejekrævende borgere er tværtimod støt stigende, idet den demografiske udvikling er under kraftig forandring. En af årsagerne skal findes i en stigende mængde af ældre borgere. Prognoser viser, at antallet af danskere over 64 år stiger med 200.000 på 10 år på grund af en støt stigende middellevetid. Det betyder, at flere og flere danskere skal plejes og behandles over længere tid, idet sygdomsfrekvensen stiger i takt med den stigende alder.

Det er ikke kun danskere med aldersbetingede sygdomme, som står for de flere indlæggelser og behandlinger på de danske hospitaler i fremtiden. Også antallet af danskere med kroniske lidelser og livsstilssygdomme som fx fedme, astma og hjerte- og karsygdomme vokser i fremtiden. Samtidig stiller patienterne større krav til sundhedsvæsenet, og de efterspørger i højere grad de nye behandlingsmetoder, som løbende udvikles.

Færre hænder
En forøget mængde af arbejdsopgaver er ikke den eneste årsag til hospitalernes fremtidige udfordringer. Mængden af personale på hospitalerne er ikke tilstrækkelig stor til at varetage den øgede tilgang af patienter.

Det betyder, at der vil mangle ca. 15.000 medarbejdere i det danske sundhedsvæsen. Ifølge Kjeld Møller Pedersen, der er professor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet vil sammensætningen af den manglende arbejdskraft fordele sig således, at der allerede i 2015 vil mangle 5-6.000 sygeplejersker, 5.000 social- og sundhedsassistenter/hjælpere, 2.000 læger og 2.000 fra øvrige personalegrupper.

Yderligere information

Christian Klit Johansen
Projektleder i RoboCluster
T +45 2058 5069
ckj@robocluster.dk

Oprettet: 19.03.2009

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere