• Danish
  • English

Seneste nyheder

Velfærdsteknologisk kick off

27-04-2009
270 deltagere fra hele landet lagde vejen forbi kick off-konferencen Velfærdsteknologi.NU på Bramstrup Gods ved Odense. Målet var at komme nærmere på konkrete initiativer til kickstart af et internationalt kraftcenter for velfærdsteknologi og velfærdsservice i den syddanske region. RoboCluster deltog i konferencens workshops og udstillede på det tilknyttede messeområde.

-Fremtiden starter nu, sagde Regionsrådsformand Carl Holst i sin velkomstspræsentation til de mange fremmødte ved konferencen Velfærdsteknologi.NU på Bramstrup Gods ved Odense. Og skal man lade dagens høje aktivitets- og idégenereringsniveau være målestok, er fremtiden allerede rigtig godt i gang.

Konferencen bød på faglige oplæg, debat, messeområde og workshops. Alt sammen med henblik på at sætte gang i velfærdsteknologiske initiativer inden for erhvervs, social-, og sundhedsområdet. RoboCluster deltog i konferencens workshops og udstillede på det tilknyttede messeområde.

Workshops under åben himmel

Konferencens workshops orienterede sig om emnerne: offentligt-privat samarbejde, fra forskning til forretning, det arbejdskraftbesparende potentiale, bedre kvalitet for borgerne, virksomhedernes muligheder og det sammenhængende forløb. Gennem dialog og diskussion af udvalgte emner gav deltagerne konkrete forslag, som med fordel kan sættes i spil i vejen mod udvikling og implementering af velfærdsteknologi i den syddanske region.

- Konferencen var overordnet set var en rigtig god blanding af oplæg, debat, messestande og workshopsaktiviteter. Der blev skabt gode rammer og muligheder for at komme i dialog med en bred række af øvrige interessenter samtidig med at der var mulighed for at komme med konstruktive bidrag til den videre proces i satsningen, fortæller Trine Nøhr Demkjær, der er projektkoordinator i RoboCluster.

Resultatet af dagen på Bramstrup Gods viser, at RoboCluster og Region Syddanmark står overfor en enestående mulighed for at føre an i udviklingen og arbejdet med velfærdsteknologi.

- Arrangementet gav yderligere et godt indtryk af, at RoboCluster og den syddanske region står overfor både en fælles udfordring og en fælles mulighed for at tage et stort skridt fremad på området for velfærdsteknologi. Dermed mener jeg, at konferencen stiller RoboCluster og innovationsnetværkets indsatsområde omkring velfærdsteknologi på pleje og sundhedsområdet stærkt, da det nu er helt klart, at det offentlige efterspørger velfærdsteknologi, og at de private udbydere bakker op om satsningen, fortsætter Trine Nøhr Demkjær.

Stor interesse for RoboCluster arbejde

På konferencens messeområde præsenterede RoboCluster netværket MedicNet. MedicNet er RoboClusters nye netværk med fokus på udvikling, anvendelse og udbredelse af robot- og velfærdsteknologi til hospitalssektoren. Også forskningsprojektet RoBlood samt en model på robotten UniRehab, der er en genoptræningsrobot, som er blevet til i samarbejde mellem RoboCluster og seks studerende fra Syddansk Universitet, blev præsenteret.

- Messestanden gav en enestående mulighed for at komme i personlig kontakt med både nuværende og potentielle partnere på området for velfærdsteknologi. Vi talte med mange interesserede fra både private virksomheder og den offentlige sektor, hvilket viser, at der både er kommerciel interesse og politisk velvilje tilstede, fortæller Christian Klit Johansen, der er projektleder i RoboCluster.

RoboClusters messestand gav ligeledes konkrete henvendelser om potentielle samarbejder på det velfærdsteknologiske område.

- Netværket MedicNet blev for første gang præsenteret offentligt, og mange af deltagerne viste stor interesse for initiativet. Yderligere var der også et helt konkret udbytte, da en virksomhed udviste interesse for at være med til at udvikle komponenter til den udstillede genoptræningsrobot samtidig med, at flere kommuner stillede sig til rådighed for en eventuel afprøvning, fortsætter Christian Klit Johansen.

Læs mere om den satsningen på velfærdsteknologi i den syddanske region

Læs mere om MedicNet

Læs mere om blodprøverobotten RoBlood

Læs mere om genoptræningsrobotten UniRehab

Yderligere information

Christian Klit Johansen
Projektleder i RoboCluster
M +45 2058 5069
ckj@robocluster.dk






Universitetsprojektet UniRehab tiltrak sig opmærksomhed, og flere kommuner viste interesse for fremtidig afprøvning

Oprettet: 27.04.2009

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere