• Danish
  • English

Seneste nyheder

Vigtigt skridt på vejen mod nye svinestald-koncepter

30-06-2009
Virksomheder og forskningsinstitutter i innovationskonsortiet StaldTek holdt i juni projektmøde og udarbejdede de første arbejdsplaner for efteråret 2009. Hermed tager konsortiet et vigtigt skridt på vejen mod nye svinestald-koncepter, der ved hjælp af robotteknologier skal skabe bedre arbejdsmiljø, øget dyrevelfærd og reducere miljøpåvirkningerne i svineproduktionen.

Innovationskonsortiet StaldTek blev skudt i gang ved årsskiftet 2008/2009. Hen over foråret 2009 er koblingerne mellem konsortiepartneres interessefelter blevet kortlagt, og de deltagende videninstitutioner og virksomheder står nu klar til at identificere konkrete arbejdspakker, som skal pege frem mod nye effektiviserende løsninger til fremtidens svinestaldmiljøer.

- Som en af de første aktiviteter i projektet StaldTek, har vi besøgt alle konsortiedeltagerne for at få en afstemning af ønsker og kompetencer. Det har resulteret i, at de enkelte konsortiedeltagere har engageret sig med en meget bred vifte af kompetencer og interesseområder, som kan styrke de private virksomheder, der deltager i projektet. Og der er utroligt mange områder, hvor robotteknologi kan appliceres og videreudvikles til brug i svineproduktion, fortæller konsulent Knud A. Andersen fra Center for Robotteknologi ved Teknologisk Institut, der har projektledelsen i StaldTek.

Den endelige afstemning af virksomhedernes og videninstitutionernes koblinger og ønsker blev foretaget på projektmødet og fire nøgleområder initialt udpeget for det videre arbejde. Områderne går fra automatisk rengøring af staldene, samt automatisk kontrol af rengøringens kvalitet, til overvågning af dyrene, design af stalde, udbringning af gylle og ventilation.


- Der bliver behov for specialviden fra universiteterne med hensyn til sensorer, robotteknologi, dyrevelfærd, jordbrug, design og materialevalg, samt alle kompetencerne fra virksomhederne og andre institutioner, der har deres daglige virke i det danske landbrug. Mange bolde hænger i luften og flere kommer til, efterhånden som ideerne blomstrer og kreativiteten for lov at løbe. Alle har set og mærket engagementet på møderne igennem foråret. Det er forhåbningen og målet, at få udviklet en masse banebrydende teknologi, der kan være med til at forbedre dyrevelfærd og arbejdsmiljø, og samtidig reducere omkostningerne i fremtidens moderne robottiserede svineproduktion, siger Knud A. Andersen.

StaldTek-konsortiet vil hen over efteråret 2009 konkretisere teknologier, løsninger og robotteknologiske anvendelsesmuligheder inden for de fire områderne, og komme med de første bud på konkrete koncepter til fremtidens svinestalde. Konsortiets unikke, tværfaglige sammensætning gør, at man fra start har fået input fra såvel virksomheder, der skal udvikle løsninger og fra videninstitutionerne, der tilfører ny viden, dels om robotter og intelligente teknologier, dels om dyreadfærd, intelligent design, mm.

StaldTek-projektet afsluttes med en præsentation af konsortiepartnernes anbefalinger til fremtidens stalde og indretning, i form af nye robotteknologiske koncepter, der kan sættes i anvendelse i staldmiljøerne, så dyrevelfærden øges, arbejdsmiljøet forbedres og miljøpåvirkningerne reduceres.

StaldTek er støttet af Forsknings- og Innovationsstyrelse med 13 mio. kr. og har et samlet budget på 30 mio. kr. Projektet løber frem til 2013 og afsluttes med en demonstrator, der præsenterer principperne i fremtidens staldmiljøer.


Fire nøgleområder for fremtidens robotiserede stalddesign

Automatiseret rengøring af staldene, hvor brug af visionteknologier og nyt stalddesign baner vejen for en mere effektiv og rentabel rengøring af svinestaldene, med nedsat vandforbrug og bedre arbejdsmiljø.

Sensorer til stimulering, pasning og pleje af grisene, herunder styring af klima- og ventilationsanlæg og automatiseret fodring, der skal fremme dyrenes velfærd og trivsel.

Dataopsamling og datamanagement, der skal sikre en bedre ressourceudnyttelse i staldmiljøerne gennem intelligent ressourcestyring og planlægning.

Overvågning af dyr og stalddesign, der skal hjælpe landmændene med at finde uregelmæssigheder i staldene og optimere dyrenes trivsel og velfærd.

Projektpartnere i Staldtek-konsortiet

• Agro Products A/S
• Danish Farm Design A/S
• Dansk Svineproduktion
• EGATEC A/S (RoboCluster SupplyNet)
• EURISCO ApS
• NOVOTEK PLANNING SYSTEMS A/S (RoboCluster SupplyNet)
• Samson Agro A/S
• Teknologisk Institut (projektleder, RoboCluster SupplyNet)
• Aarhus Universitet
• Syddansk Universitet ved Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Institut for Sensorer, Signaler og Elektroteknik og Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet
• Ørsted, Danmarks Tekniske Universitet

Yderligere information

Konsulent Knud A. Andersen – projektleder
Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi
Forskerparken 10, DK-5230 Odense M.
T +45 7220 2154
knud.aulkar.andersen@teknologisk.dk
www.teknologisk.dk/robot

Oprettet: 30.06.2009

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere