• Danish
  • English

Seneste nyheder

23 millioner til nyt projekt for kronikere

28-01-2010
RoboCluster står i spidsen for et nyt banebrydende partnerskab mellem en lang række offentlige og private aktører, der nu går sammen om at hjælpe borgere med kroniske lidelser.

Partnerskabet, der har fået navnet ’Innovative løsninger til kronisk syge’ har netop fået 23 millioner kroner fra Rådet for Teknologi og Innovation under Videnskabsministeriet til at udvikle løsninger inden for kronikerområderne hjerte-kar, diabetes, muskel/skeletlidelser og KOL, som er de fire spydspidsprojekter i partnerskabet.

Videncentret for robotteknologi, RoboCluster, har den overordnede ledelse i det nye nationale partnerskab.

- Partnerskabet skal optimere og ruste den offentlige sektor i forhold til den demografiske udvikling og understøtte behovet for at leve længere og bedre på borgerens egne præmisser. Samtidig vil vi skabe vækst i virksomheder indenfor velfærdsteknologi, siger Direktør i RoboCluster, Lasse Mogensen.

Bedre behandling til dårlige rygge

RoboCluster er også projektleder på spydspidsprojektet muskel- og skeletlidelser.

Professor Jan Hartvigsen fra Institut for idræt og biomekanik v/ SDU og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, som er med i projektet, har store forventninger til samarbejdet.

-Vi får et bredt netværk og håber, at vi kan få udviklet nogle analyseredskaber via robotteknologi til at forbedre vores diagnosticeringsmuligheder for folk med ryglidelser. Robotter kan for eksempel bruges til at simulere de påvirkninger, en patient udsættes for i dagligdagen. I laboratoriet kan vi så måle på, hvad det er der går galt i ryggen, når smerterne opstår. På den måde håber vi på, at robotter kan indgå i en træning, der er skræddersyet til den enkelte patient, så de bedre kan klare hverdagen, siger Jan Hartvigsen.

Rådet for Teknologi og Innovation har også givet 23 millioner kroner til et andet projekt om velfærdsteknologi, der fokuserer på selvhjulpne ældre, som partnerskabet ’Innovative løsninger til kronisk syge’ skal samarbejde med.

Om partnerskabet "Innovative løsninger til kronisk syge"

Partnerskabet består af næsten 100 partnere heriblandt 10 danske videninstitutioner (Syddansk Universitet - herunder RoboCluster, Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Århus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, FORCE Technology, Delta og Teknologisk Institut) samt to udenlandske videninstitutioner, en række kommuner, hospitaler og cirka 20 private virksomheder.

Yderligere information

Lasse Mogensen
Direktør i RoboCluster
M +45 2688 0828
lm@robocluster.dkOprettet: 28.01.2010

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere