• Danish
  • English

Seneste nyheder

Automatica bragte andet end industri

16-06-2010
Automatica 2010 havde traditionen tro primært fokus på robotter og automation til industrien, hvorfor store stande med den nyeste robot- og automationsteknologi fra branchens mange store spillere fyldte godt i messens haller. Men også andre og mindre industrirelaterede robotter og intelligente systemer havde fundet vej til messen.

Herunder finder du et par nedslag i nogle af messens øvrige robotter og stande.

Den intelligente vildtbeskytter20100620_automatica1

Den tyske virksomhed ISA industrieelektronik, som til daglig arbejder med traditionel automation og elektronik, fremviste fremtidens intelligente vildtbeskytter til brug ved markarbejde med store og tunge maskiner.

Hvert år dør mange tusind dyreunger på markerne, når tunge landbrugsmaskiner begynder arbejdet. Dyreungerne trykker sig instinktivt i fx højt græs eller anden beplantning, hvilken gør det tæt ved umuligt for førerne af maskinerne at opdage dem i tide. Men det vil Den intelligente vildtbeskytter kunne rode bod på.

Den intelligente vildtbeskytter

I samarbejde med den tyske rumfartsorganisation DLR har ISA industrieelektronik udviklet et intelligent system, som ved hjælp infrarøde kameraer monteret på en stang forrest på et køretøj måler omgivelsernes infrarøde udstråling. Når kameraerne registerer et dyr, som i modsætning til omgivelserne har en høj infrarød udstråling, giver det udslag og advarer føreren, som dermed kan nå at stoppe køretøjet i tide.

Læs mere om projektet HER.

Robotter skal skabe grøn energi

En af Automaticas helt stor omdrejningspunkter var grøn automation. Mange af messens udstillere skiltede derfor med robot- og automationsteknologiske løsninger med fokus på nedskæring af systemernes anvendte energiforbrug. Men andre løsningsforslag havde også fundet vej til messehallerne i München.

Blandt andet udstillede det tyske forskningsnetværk Fraunhofer et forslag til løsning, som kan være med at sætte ekstra skub i indførelsen af grønne og miljøvenlige energikilder. Mere konkret viste Fraunhofer hvordan kabelrobotter kan være med til at automatisere opbygningen af fremtidens solcelle-energikraftværker.

Ved hjælp af en 8-kablet robot monteret på 4 mobile krantårne er det muligt tidseffektivt og med stor præcision at montere de omfangsrige solfangeranlæg på op til 6x12 meter i stort skala. Og effektiviteten er nødvendig, hvis solenergi skal en fremtidig leverandør af energi. For i Europa alene er der behov ikke mindre end tæt ved 23 millioner solceller svarende til et areal på 6000 kvm2, hvis der skal dækkes 15 pct. af kontinentets energibehov.

Udover effektiviteten i udrulningen vil løsningen også være med til at eliminere tunge løft.

Læs mere om løsningen HER.

Mirosurge - fremtidens robotter til operationer

Mange hospitaler anvender i dag småt operationsudstyr (miro-udstyr) for at minimere følgepåvirkninger af operationen hos den enkelte patient. Men konventionelt miro-udstyr (minimal invasive surgery) kan stadig ikke anvendes i mange situationer, da det sætter store krav til kirurgen, som ikke har mulighed for direkte at se eller røre ved operationsområdet.

Som svar på denne problematik fremviste DLR, løsningen MiroSurge. Løsningen er baseret på 3 kirurgiske force feedback robotter med henholdsvis 2 operationsinstrumenter og ét autostereoskopisk kamera, der gør det muligt at kombinere virkelige billeder fra operationsområdet med grafiske informationer - fx markeringer af kirurgiske snit - til hjælp for kirurgen20100620_automatica3.

Selve operationen styres fra det, som DLR kalder en masterkontrol bestående af to styringshåndtag. Masterkontrollen registrerer ligeledes feed back fra operationsområdet, så kirurgen hele tiden kan "mærke" det pågældende område.

DLRs ultimative mål er udvikling af en robot, der kan assistere ved kirurgi på det bankende hjerte. På den måde kan de ofte store bivirkninger forårsaget af en hjerte-lunge-maskine på patienten helt undgås.

Læs mere om MiroSurge HER

Yderligere information

Morten Thrysøe
Marketing- og kommunikationsansvarlig i RoboCluster
T +45 6550 4493
morten.thrysoe@robocluster.dk

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere