• Danish
  • English

Seneste nyheder

Automatiseringsprisen 2010

07-09-2010
Automatiseringsprisen 2010 går i år til VOLA A/S for at have udviklet et komplet automatisk produktionssystem, der er en integreret enhed i deres unikke forretningsmodel

20101013_automatiseringsprisenDen jyske producent af designarmaturer VOLA løb i år med Dansk Robot Forenings Automatiseringspris. Der var i år i alt ti indstillede hvoraf fire blev nomineret til Automatiseringsprisen, mens VOLA blev en oplagt vinder. De to prismodtagere fra VOLA, teknisk chef Peter Krogh og PTA chef Jan Steen Jørgensen, fik overrakt prisen ved åbningen af messen Automatik i Brøndby Hallen af adm. direktør Claus Madsen fra ABB.

- VOLA har på fremragende vis demonstreret, hvorledes automatisering og Lean går hånd i hånd og tænkes ind i forretningsmodellen, så den udgør et stærkt konkurrencevåben op imod de masseproducerede standardprodukter, der kommer fra lavtlønsområder, udtaler formand for juryen Knud L. Sant.

Formanden for Dansk Robot Forening, Leif Dalum udtaler: VOLA er et forgangseksempel for mellemstore danske produktionsvirksomheder, idet de har automatiseret på en meget intelligent måde, som også har medført værdier som kortere leveringstider og reducerede lagre. Dette er et forretningsmæssigt unikt set up, der ikke kan kopieres af virksomheder fra Indien, Kina eller andre lavtlønslande.

- 40 procent af de ordrer vi får ind i dag, leverer vi i morgen, og vi producerer kun det vi har solgt. Det her projekt er vores modsvar til Kina og gør, at vi kan beholde produktionen i Danmark, siger Carsten Overgaard, adm. direktør i VOLA.

- Gennem en meget innovativ produktionsteknisk løsning med forsvindende omstillingstid har VOLA meget effektivt demonstreret, at produktion af et diversificeret produktprogram kan realiseres med høj grad af automation, lyder det i juryens motivation, der fortsætter:

Leveringstid helt i bund og minimalt spild

På ét anlæg fremstilles hele virksomhedens produktsortiment på 650 forskellige high end- armaturer med en gennemløbstid på 1 dag - modsat 42 dage før indførelsen. Den korte gennemløbstid kombineret med høj omstillingsfleksibilitet har muliggjort korte leveringstider, så alle varianter kan leveres fra dag til dag - mod tidligere leveringstider på seks til otte uger.

Samtidig er færdigvarelagret reduceret til en tiendedel, ligesom varer i arbejde er stærk reduceret. Kapitalfrigørelsen herfra er nu kanaliseret over i det automatiserede produktionsanlæg, der ud over ovennævnte markante forbedringer har en kapacitetsfleksibilitet på plus/minus 40 procent, så produktionen følger variationen i afsætningen.

Mass Customization med automatisering

VOLA har med produktionssystemet været i stand til at realisere Mass Customization, hvilket betyder, at VOLA tilbyder det kundetilpassede, individualiserede produkt på en omkostningsmæssig basis, der svarer til standardiseret masseproduktion, idet produktiviteten er høj. Arbejdsmiljøet er bedret idet tunge løft og ensidigt gentaget arbejde er minimeret.

Medarbejdere er ligeledes blevet frigjort til andet arbejde, og det administrative planlægningsarbejde er reduceret til en tredjedel.

Stolte prisvindere

Da de to prisvindere Peter Krogh og Jan Steen Jørgensen fik overrakt prisen på messen af adm. direktør Claus Madsen fra ABB, sagde han.

- Det her projekt er et blændende godt eksempel på det, som vi skal leve af fremover, nemlig kombinatorik og iderigdom, så vi kan opretholde den globale konkurrenceevne.

Peter Krogh og Jan Steen Jørgensen lagde ikke skjul på deres glæde over at være udråbt som vindere.

- Faktisk er vi lidt overraskede over at løbe med den endelige sejr, da vores projekt er noget mere lavpraktisk end de øvrige nominerede, men vi er meget stolte over at modtage prisen, og det giver os en stor anerkendelse af det, vi går og arbejder med til dagligt. Det er et kæmpe skulderklap og vi er meget taknemmelige for, at Carsten Overgaard har givet os tid og rum til at lykkes med det her projekt.

Besøg DIRAs hjemmeside på www.dira.dk

Kontaktperson
Leif DalumLeif Dalum

Bestyrelsesformand

Dansk Robot Forening - DIRA

LOADEMAIL[ld]DOMAIN[proinvent.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere