• Danish
  • English

Seneste nyheder

Fart på RoboCluster SupplyNet

05-03-2010
Medlemmerne af RoboClusters leverandørnetværk SupplyNet kørte et nyt år i gang, da de efter netværkets ordinære generalforsamling satte hinanden stævne i Odense Gokart-hal. Et kanon arrangement, som styrker netværket, fortæller Henrik Petersen fra medlemsvirksomheden Balluff, der deltog i både generalforsamling og gokart-kørsel.

På en af forårets første lune dage satte medlemmerne af RoboCluster SupplyNet hinanden stævne ved netværkets årlige generalforsamling, som traditionen tro bød på både en ordinær generalforsamling og et mindre formelt socialt arrangement.

Formand Henrik Anker fra medlemsvirksomheden GIBOTECH bød alle de fremmødte medlemmer velkommen med en kort beretning om netværkets arrangementer og arbejde i det forgangne år. Blandt højdepunkterne blev netværkets besøg hos LEGO, medlemsvirksomheden Balluff og Teknologisk Instituts Center for Produktudvikling fremhævet.

Også netværkets aktuelle situation blev gennemgået. RoboCluster SupplyNet har siden sidste generalforsamling haft en tilgang på 14 nye medlemmer, mens tre medlemmer har valgt at forlade netværket. Status er dermed, at RoboCluster SupplyNet består af 43 medlemsvirksomheder. Som afslutning på dette emne gennemgik Heidi Maglekær Jensen, der er ny projektleder i RoboCluster SupplyNet, en nyligt gennemført medlemsundersøgelse. Læs resultaterne her

Valg til bestyrelsen

De fremmødte skulle yderligere beslutte sig for, hvilke ansigter, som skulle være del af bestyrelsen i RoboCluster SupplyNet i det kommende år. På valg var Kjeld Bagger (AVS Denmark), Henrik Anker (GIBOTECH). Søren Johansen fra Neros Automation genopstillede ikke til bestyrelsen.

Kjeld Bagger og Henrik Anker blev begge genindvalgt og Lars Christensen fra AVN Automation blev enstemmigt indvalgt til den sidste ledige bestyrelsespost.

Fremtiden

Som sidste punkt på den officielle dagsorden for generalforsamlingen blev der åbnet op for diskussion af, hvordan netværket og ikke mindst industriel automation kan opnå en større synlighed i såvel medier som de politiske beslutningstageres bevidsthed.

- Vi er alle sammen nogle personer med mange forskellige kompetencer og forskellige holdninger og det gav en rigtig god dialog om hvordan vi markedsfører os selv og at vi også skal have tiltrukket de unge mennesker også, fortæller Henrik Petersen fra Balluff om generalforsamlingens medlemsdebat.

Debatten viste blandt andet, at der blandt medlemmerne er et stort ønske om at RoboCluster SupplyNet skal danne rammen for fælles markedsføring og være talerør for den danske industrielle automationsbranche. Eksempelvis igennem debatindlæg og tæt kontakt til interesseorganisationer i branchen.

Virksomhedsbesøg og go-kart

Efter et par timers generalforsamling og debat tog de fremmødte medlemmer på virksomhedsbesøg hos Odense-virksomheden Universal Robots. Medlemmerne blev her præsenteret for virksomhedens letvægtsrobot, der på ganske kort tid kan opstilles i næsten enhver produktionsvirksomhed. Med nysgerrige blikke og ikke mindst fingre fik alle de fremmødte medlemmer mulighed for selv at afprøve og programmere robotten.

Arrangementet tog sin afslutning i Odense Go-karthal – og for en stund var alle samarbejds- og netværksønsker lagt på hylden. Med bragende motorer og hasarderede overhalinger udmanøvrerede deltagerne fra medlemsvirksomheden DanRob alle konkurrencens øvrige deltagere. På tredjepladsen sneg formand Henrik Anker sig ind.

- Go-kart kørslen var kanon da det gav noget andet at snakke om. Samtidig gave det også mulighed for at lære de andre at kende på en anderledes måde. Noget der styrker gruppen, da der ikke kun bliver snakket fagteknisk, fortæller Henrik Petersen fra Balluf.

Yderligere information

Heidi Maglekær Jensen
Projektleder i RoboCluster
M +45 2498 4200
heidi.jensen@robocluster.dk


På førstepladsen Kim Koertsen. Dernæst Mads Johansen på en flot andenplads. Henrik Anker på tredjepladsen.

Oprettet: 23.04.2010

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere