• Danish
  • English

Seneste nyheder

Fleksibel produktion skal redde dansk fremstillingsindustri

03-01-2010
Produktionsceller i fremstillingssektoren skal være langt mere fleksible, hvis industriel produktion i Danmark fortsat skal bestå

I Danmark står fremstillingssektoren for næsten halvdelen af den samlede eksport. Ifølge Dansk Industri tegner sektoren sig for 45 procent af eksporten og den beskæftiger 400.000 personer. Fremstillingsproduktion er derfor en vital del af dansk økonomi. Denne position udfordres i øjeblikket kraftigt.

Med den nuværende krise er outsourcing af produktudvikling accelereret. Hvis tendensen fortsætter, er der ikke meget fremstillingsindustri tilbage i Danmark om ti år. For at undgå det, bør danske fremstillingsvirksomheder klædes langt bedre på til at kunne tackle en meget omskiftelig efterspørgsel.

Nyt projekt vil vende udviklingen

I projektet ”Ramp-up - hyperfleksibel produktion i vidensamfundet”, som der i øjeblikket arbejdes på at indsende en ansøgning til Højteknologifonden omkring , vil en bred vifte af partnere målrettet arbejde på at udvikle et produktionsudstyr, der gør det let, hurtigt og rentabelt at omstille en industriel produktion, så den løbende er tilpasset markedssituationen. Det fortæller projektchef fra RoboCluster Niels Jul Jacobsen.

-Den hurtige variation der er i dag i efterspørgslen af det enkelte produkt betyder, at produktionen skal kunne følge denne variation i samme tempo. Muligheden for i endnu højere grad at kunne forøge/reducere produktionen (rampe op eller ned), bliver dermed helt centralt for virksomhedens økonomi.

Sådan er det ikke i øjeblikket, forklarer Niels Jul Jacobsen.

-Ved indkøring af nye produkter koster det i dag for mange tekniker- og ingenørtimer at få opstillet og tilpasset produktionen, hvilket igen fjerner grundlaget for udviklingen af nye varer og ydelser. Fabrikker bør fremover kunne fremstille en hel række af komponenter, for at undgå den sårbarhed, der er forbundet med produktion af kun et produkt. Det gælder derfor om, at en produktionslinje skal kunne inddrages og omstilles i andre linjer frem for at den ligger stille. På den måde får virksomhederne bedre udbytte af deres samlede kapacitet.

Via midler fra Højteknologifonden søger parterne i Ramp-up om en platform til at udvikle basismoduler, der muliggør den hurtige omstilling. Niels Jul Jacobsen forventer at videreføre og styrke de gode resultater inden for gribe- og håndteringsteknologien, som parterne har opnået i projekterne Handyman og Movebots, som han ser Ramp-up som en naturlig forlængelse af.

Efter positiv respons på en interessetilkendegivelse, indsender RoboCluster nu i samarbejde med en bred vifte af partnere fra en ansøgning til Højteknologifonden i forbindelse med ”Ramp-up”-projektet.

Partnere i projektet

- RoboCluster (projektleder)
- Mærsk McKinney Møller Instituttet - Syddansk Universitet 
De tekniske, naturvidenskabelige, og sundhedsvidenskabelige fakulteter - Aalborg Universitet 
Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi - Syddansk Universitet 
- Teknologisk Institut
- Image house
- Universal Robots
- Neros Automation
- KSN Industri
- Danfoss
- Udviklingsingenør Troels Kjærskov

Yderligere information

Niels Jul Jacobsen
Projektchef i RoboCluster
T +45 6011 4366
njj@robocluster.dk

Oprettet: 01.03.2010

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere