• Danish
  • English

Seneste nyheder

Gekkoer inspirerer til ny retningsbestemmende teknologi

15-03-2010
Gekkoer er utrolig gode til at retningsbestemme lyd. Det har forskere fra Syddansk Universitet udnyttet i udviklingen af en ny intelligent teknologi til retningsbestemmelse. En teknologi, der også kan udnyttes i sundhedssektoren.

Lektor Jakob Christensen-Dalsgaard fra Biologisk Institut på Syddansk Universitet har sammen med professor John Hallam fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitet forsket i gekkoers hørelse. Resultatet er en intelligent mikro-computer, som kan simulere gekkoens behandling af lyd.

- Det fantastiske ved firben er, at de har en perfekt kobling mellem ørerne," siger Jakob Christensen-Dalsgaard, . Han forklarer, at det netop er den perfekte kobling, der gør gekkoerne så gode til at retningsbestemme lyd.

- Det er det simplest tænkelige retningsbestemte øre," siger Jakob Christensen Dalsgaard. Og det har gjort det muligt at simulere firbenets behandling af lyden.

I samarbejdet har Biologisk Institut budt ind med den biologiske viden om gekkoerne og deres hørelse, mens Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet har leveret den teknologiske viden i udviklingen af mikro-computeren.

Virkeligheden er den bedste simulator

De to forskere har i samarbejde med Lizard Technology, som er et firma, der udvikler audioløsninger til industrien, udviklet en robot med de samme evner for at retningsbestemme lyd som et firben.

- Det er meget vanskeligt at simulere den virkelige verdens kompleksitet i et computerprogram, siger Jakob Christensen-Dalsgaard og forklarer, at lydene i selv et lille rum kan være meget komplekse at simulere i et computerprogram.

Robotten er altså en naturlig og mere enkel simulering, der i højere grad ligner den virkelighed, udviklingen vil møde uden for laboratorierne.

De gode resultater har skabt grobund for videreudvikling. Lizard Technology har nu lavet en prototype, der er mindre og mere robust. Og den er nu så god, at den vil være klar til markedet om bare få år, hvis der bliver investeret i den.

Der er mange muligheder for at anvende den nye teknologi i praksis. Forsvaret er nogle af de første, der har vist interesse for produktet, fordi det kan bruges til blandt andet overvågningsopgaver og minerydning.

En fremtid i sundhedssektoren

Men produktet har også stort potentiale i sundhedssektoren.

- Rullestole kunne man da godt forestille sig, det var praktisk, de kom, når man kaldte, siger Lektor Jakob Christensen-Dalsgaard.

Også Roboclusters sundhedsteknologiske netværk MedicNet ser muligheder for at anvende den nye teknologi. Inden for telemedicin, hvor patienten kommunikerer med lægen over computer, kan den nye teknologi være med til at fremme kommunikationen.

- Med den nye teknologi, vil kameraet kunne følge den, der taler, selvom der er flere personer i billedet. Det vil give bedre kommunikation mellem patient og læge, siger Christian Klit Johansen.

Den nye teknologi vil også kunne lette hverdagen for plejepersonalet på sygehusene ved at sygeplejerskerne eksempelvis kan kalde på de ting, de skal bruge inde på stuen, fordi den nye teknologi vil kunne levere det hidkaldte med en præcision, der er en gekko værdig. Mulighederne er altså mange. Det er faktisk kun fantasien, der sætter grænser.

Yderligere information

Jakob Christensen-Dalsgaard
Lektor ved Biologisk Institut, Syddansk Universitet
M +45 6550 2448
jcd@biology.sdu.dk

Fakta

Når vi hører en lyd, retningsbestemmer vi den automatisk. Det gør vi ved at nervecellen, der er koblet til det øre, der er tættest på lydkilden, bliver stimuleret mere, end det andet øre. Men hvor dygtig man er til at retningsbestemme lyd, afhænger af koblingen mellem ørerne. Vores evne til at retningsbestemme lyd afhænger altså af, hvor godt vores to ører samarbejder. Og her er gekkoerne bare bedre, end vi er.


 

Oprettet: 15.03.2010

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere