• Danish
  • English

Seneste nyheder

Innovation skal lette hverdagen for kronisk syge

25-01-2010
Et nyt partnerskab mellem forskere, offentlige og private aktører skal udvikle nye hjælpemidler, så personer med diabetes og andre kronisk syge kan leve en mere normal tilværelse.

Pressemeddelelse fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Personer med diabetes skal dagligt kæmpe for at kontrollere deres blodsukker for at undgå livstruende skader. Nu skal et nyt enestående partnerskab udvikle en ny bærbar alarm, nye blodsensorer og telemedicinske løsninger, der skal give patienterne større sikkerhed for at blodsukkeret holdes under kontrol uden at besvære deres dagligdag. Samtidig skal en mere sammenhængende løsning give patienten og sundhedsvæsenet bedre mulighed for at følge udviklingen og forebygge eller behandle, hvis det bliver nødvendigt.

Videnskabsminister Helge Sander glæder sig over det nye partnerskab:


- Velfærdsteknologi er i en rivende udvikling, og det er der god grund til. Kompliceret videnskab bliver her forenet i praktiske løsninger som kan hjælpe den enkelte i dagligheden. I dette tilfælde er ny teknologi til gavn for den offentlige sektor, skatteyderne og de kroniske syge selv. Det er netop formålet med offentlig-privat innovation.

Carl Holst, Regionsrådsformand i Syddanmark, tilføjer:

- Der er store perspektiver i dette nye partnerskab. Det er også grunden til at Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark har valgt at medfinansiere initiativet, som understøtter den Syddanske velfærdsteknologiske satsning. Det vil skabe flere arbejdspladser og være med til at sætte borgeren i centrum, samtidig med at det styrker innovation og udvikling i samspillet mellem kommuner og region.

Udviklingen af nye tilbud til diabetespatienter er blot ét eksempel på en løsning til kroniske syge, som det nye partnerskab skal beskæftige sig med. Partnerskabet skal udvikle løsninger bredt til borgere med kroniske sygdomme, der også kan være hjerte-kar sygdomme, muskel- og skeletlidelser eller rygerlunger samtidig med, at det offentlige udgiftsniveau holdes i skak. Udgifterne til behandling af kroniske syge udgør i dag størstedelen af de offentlige sundhedsudgifter.

Syddansk Universitet i spidsen

Partnerskabet ’Innovative løsninger til kroniske syge’, har dekan Per Michael Johansen, Syddank Universitet, i spidsen, og partnerskabet har netop fået de første 23 mio. kr. fra Rådet for Teknologi og Innovation under Videnskabsministeriet. Der indgår blandt andet 10 danske og 2 udenlandske videninstitutioner, en række kommuner, hospitaler og private virksomheder i partnerskabet.

- Vi vil særligt fokusere på udvikling af nye sammenhængende forløb baseret på patientinddragelse og velfærdsteknologi i hjemmet. Det vil sige, at der ikke er nogle ”hellige køer” i forhold til den måde, området fungerer på i dag. Teknologierne skal blandt andet understøtte nye arbejdsgange og bedre patientforløb og ikke blot effektivisere eksisterende processer, siger Per Michael Johansen.

Med bevillingen sætter Rådet for Teknologi og Innovation yderligere skub på den indsats, som Region Syddanmark og Videnskabsministeriet har inden for innovation på det velfærdsteknologiske område. Blandt andet har rådet givet yderligere 23 mio. kr. til et andet projekt om velfærdsteknologi, der fokuserer på selvhjulpne ældre, og som partnerskabet skal samarbejde med.

Læs mere om projektet på Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside.

Yderligere information

Videnskabsminister Helge Sander via Videnskabsministeriets pressemedarbejder Charlotte Holst
T +45 2211 0200
chhh@vtu.dk

Regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark
T +45 4032 5210

Dekan Per Michael Johansen, Syddansk Universitet
T +45 6550 7302
pmj@tek.sdu.dk

Fuldmægtig Jesper Rasch, Forsknings- og Innovationsstyrelsen
T +45 3544 6223
jra@fi.dk

Oprettet: 25.01.2010

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere