• Danish
  • English

Seneste nyheder

Innovationsnetværket definerer seks vækststrategier

25-03-2010
Innovationsnetværket RoboCluster udarbejdede i efteråret 2009 seks vækststrategier, der skal medvirke til vækst og udarbejdelse af konkrete projekter. Vækststrategierne er nu klar til at blive udmøntet i konkrete projekter.

De seks vækststrategier er udviklet med udgangspunkt i netværkets fire fokusområder, som er pleje/sundhed, industriel produktion, biologisk produktion og leg og læring. De blev identificeret af konsortiegruppen i innovationsnetværket i efteråret 2009 og er nu klar til at blive implementeret i kommende projekter.

Bjarke Nielsen, som er projektleder i RoboCluster, ser frem til at få implementeret de nye strategier.

- Jeg håber lige som konsortiegruppen på opbakning fra vores netværk, så vi kan få de nye strategier i spil. Det vil udvikle innovationsnetværket og ikke mindst de projekter, vi er involveret i, fortæller Bjarke Nielsen.

Vækststrategierne er udarbejdet af konsortiepartneren Teknologisk Institut

De seks vækststrategier

Klassisk robot- og automationsteknologi i offentlige processer inden for logistik og rengøring
Målsætningen for innovationsnetværkets første vækststrategi er at udvikle klassiske robot – og automatiseringsteknologier til den offentlige sektor. Det er eksempelvis udviklinger, der kan aflaste sygehusene, når det drejer sig om rengøring og logistiske udfordringer som intern transport på sygehusene. Med den nye sygehusstruktur om hjørnet, vil der være mange muligheder for at påvirke området, fordi robotteknologi kan være med til at effektivisere arbejdsprocesser, som i dag optager mange hænder. Strategien bliver for alvor skudt i gang med en transportkonference den 13. april på Kolding Sygehus. Læs mere om konferencen.

Automatisering af håndteringsprocesser i offentlige processer
Den anden vækststrategi i rækken knytter sig også til udvikling af den offentlige sektor, der i forhold til det private har en langt mindre grad af automatiserede arbejdsprocesser inden for håndtering og transportopgaver. Strategien henvender sig ligeledes mod sygehusvæsenet, der vil kunne effektivisere mange transportopgaver. Første skridt er her at udvikle prototypeløsninger, der kan afprøves i mindre demonstrationsforsøg.

Grønne robotter
Den tredje vækststrategi henvender sig til landbruget, der i stigende grad har brug for løsninger, der kan sikre dyrevelfærd, arbejdsmiljø og naturen uden, at det går ud over effektivitet og produktion. Strategien fokuserer på langsigtede løsninger. Og her kan grønne robotter sikre de danske landmænds konkurrencedygtighed i form af bæredygtige løsninger inden for de ovennævnte områder.

Aktive sanser til robotsystemer i sundhed og pleje
Den fjerde vækststrategi skal sikre udvikling og innovation inden for sundhed og pleje. Her drejer det sig ikke kun om at optimere arbejdsprocesserne men også om at udvikle teknologier, der kan gøre hverdagen lettere for de behandlings – og plejekrævende. Eksempler på dette er sociale robotter, baderobotter eller den allerede udviklede styrkedragt, der understøtter dårligt gående og gør dem mere selvhjulpne.

Flådeoptimering
Den femte vækststrategi fokuserer på flådeoptimering. Inden for transport er anvendelse af informations – og kommunikationsteknologi fremtidens værktøjer, der på længere sigt vil betyde hurtigere, mere præcis og i sidste ende mere miljøvenlig levering af varer og produkter.

Integreret robotdesign
Endelig formulerede konsortiegruppen en vækststrategi, der sætter fokus på brug af robotter inden for arkitektur, design og byrum. Robotteknologier er blevet en integreret del af vores hverdag, så der ligger altså her en udfordring, der går ud på at finde ud af, hvordan vi bedst integrerer teknologierne i vores fysiske omgivelser. Strategien henvender sig eksempelvis til interessenter inden for byggebranchen.

Partnerne i innovationsnetværket RoboCluster er: Aalborg Universitet, Dansk Robot Forening -DIRA, Danmarks Tekniske Universitet - DTU, Designskolen Kolding, RoboCluster, Syddansk Universitet og Teknologisk Institut.

Yderligere information

Bjarke Nielsen
Projektleder i RoboCluster
T +45 2119 4797
bjarke.nielsen@robocluster.dkOprettet: 25.03.2010

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere