• Danish
  • English

Seneste nyheder

Intelligent system advarer skibe mod ødelæggende rulninger

24-02-2010
Hvert år oplever skibsfarten som følge af kraftige rulninger – også kaldet parametrisk resonans - skader på den transporterede fragt for millioner af dollars. Et nyligt afsluttet ph.d-projekt på Danmarks Tekniske Universitet har forsket i fænomenet og er kommet frem til grundstenen i et intelligent system, som kan forudse og afhjælpe parametrisk resonans.

Moderne containerskibe transporterer hvert år gods for mange milliarder kroner rundt på verdenshavene. I hård bølgegang er dette ikke altid en helt let opgave, da løsrevet gods ofte forårsager skader på skibe og andet gods for så store beløb, at det opgøres i millioner af dollars på årsplan.

De meget omfattende skader forekommer, når et skib sættes i rulninger – også kaldet parametrisk resonans - på op til 40 grader til hver side, og derved forårsager, at containere deformeres og gods og materialer river sig løs. Parametrisk resonans forekommer allerede ved bølgehøjder på 5-7 meter og skyldes at et skib sejler i bølger hvis periode og bølgelængde i samspil forstærker og eskalerer skibets rullende bevægelser fra side til side.

Et nyligt afsluttet ph.d.-projekt fra DTU Elektro ved Danmarks Tekniske Universitet har forsket i problematikken med parametrisk resonans og er kommet frem til grundstenen i et intelligent softwaresystem, som henholdsvis kan forudse og på sigt være med til at afhjælpe den parametriske resonans, inden den når et ødelæggende stadie. Professorerne Mogens Blanke og Jørgen Juncher Jensen, begge fra Danmarks Tekniske Universitet, har henholdsvis fungeret som hoved- og medvejleder på projektet.

Skelner mellem rulningerne

Mogens Blanke har i samarbejde med den tidligere ph.d.-studerende Roberto Galeazzi og Lektor Niels Kjølstad Poulsen ved DTU-IMM udviklet systemet, hvis særlige egenskab er, at det kan skelne mellem almindelig og parametrisk rulning. Det betyder, at der på et skibs kommandobro kan sættes en alarm i gang, hvis systemets beregninger viser, at der er en potentiel risiko for, at skibet er på vej ind i parametrisk resonans.

- Det er vanskeligt at måle, hvornår skib er på vej ind i parametrisk rulning, da man skal kunne skelne mellem almindelig rulning og starten på den særlige parametriske resonans. Det, som projektets system kan, er ved hjælp af bl.a. konkrete målinger og en række statistiske beregninger at give en sandsynlighed og en meget pålidelig alarmering om at skibet er på vej ind i parametrisk rulning, fortæller Mogens Blanke, mens han pointerer, at systemets teoretiske styrke udover de konkrete muligheder for rettidig alarmering er dets meget lave niveau af falske alarmer.

Afprøves i virkeligheden

Danmarks Tekniske Universitet har ved projektets afslutning indsendt en international patentansøgning, og der er yderligere givet tilsagn om midler til en udarbejdelse af proof-of-concept på grundlag af projektets resultater.

Læs mere om systemet i projektets resumé

Yderligere information

Mogens Blanke
Professor i Automation ved DTU Elektro - Danmarks Tekniske Universitet
T +45 4525 3565
mb@elektro.dtu.dk
Værst kendte tilfælde

Det værst kendte tilfælde af parametrisk resonans skete i 1998, hvor et containerskib fra American President Line opgjorde skader til 50 millioner dollars. Man troede i nogen tid hændelsen var følgerne af en orkan, men det viste sig at være en parametrisk resonans opstået selvom skibet sejlede mod søen, hvor bølgerne kom forfra.

Oprettet: 24.02.2010

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere