• Danish
  • English

Seneste nyheder

Matchmaking for civilingeniørstuderende

28-10-2010
DTU Elektro afholdt for første gang en særlig matchmakingdag for specialestuderende og virksomheder for at få flere spændende projektsamarbejder på banen

20101028_matchmakingdag_dtuOnsdag den 27.oktober afholdt DTU Elektro projektdag med fokus på at tilbyde virksomheder et professionelt samarbejde på et halvt år med en civilingeniørstuderende på kandidatuddannelsen.

Der har gennem tiden været masser af projektsamarbejder på DTU, men disse kom primært i stand gennem DTU´S projektdatabase. Så det er helt nyt, når DTU i år har valgt at afholde en samlet projektdag, hvor virksomheder, studerende og vejledere mødtes face to face til oplæg, projektpræsentationer og workshop.

- Vi vil gerne synliggøre over for kommende specialestuderende, hvor mange spændende projekter, der er ude i virksomhederne og samtidig gøre virksomhederne opmærksomme på den store studentertilgang, vi har fået på DTU Elektro. Ved at holde en samlet projektdag, gør vi de her projektsamarbejder mere tilgængelige at tage hul på, og får måske gjort flere studerende interesseret i at skrive speciale sådan, siger Lektor Ole Ravn, DTU Elektro, studieleder ved kandidatuddannelsen i elektroteknologi.

Tidligere kandidatstuderende ved DTU Elektro, Adam Westermann er en af dem der har prøvet at lave et projektsamarbejde, som han fortalte om på projektdagen. Det var sammen med Widex, der producerer digitale høreapparater.

- Jeg valgte at skrive speciale i samarbejde med en virksomhed af mange årsager. For det første er det en fed oplevelse at komme lidt væk fra dagligdagen på studiet og se, hvad der rører sig i industrien. Dernæst betød det meget for mig at beskæftige mig med et emne, som jeg faktisk vidste, havde interesse for andre. Sidst men ikke mindst var det vigtigt for mig at opbygge et netværk med henblik på min fremtid efter studietiden.

- Projektsamarbejdet med Widex har givet mig en langt dybere indsigt i, hvordan ingeniører arbejder, og hvordan hverdagen i en udviklingsafdeling fungerer. Det har desuden givet mig et unikt indblik i branchen og omkring, hvilke problemstillinger og "hot topics" der gør sig gældende netop nu. Derudover har jeg lært en masse fagligt om området, deriblandt en masse ting som jeg ikke blev undervist i gennem mit studie. Jeg har også lært meget om, hvordan man kommunikerer teknisk med folk, der nødvendigvis ikke er ingeniører.

Roozbeh Izadi-Zamanabadi, der er Lead Expert fra Danfoss, har siddet på den anden side af bordet som virksomhed og på projektdagen holdt han oplæg om erfaringer med at samarbejde med en studerende fra DTU.

- Sidste år kørte vi et afgangsprojekt sammen med Automation på DTU. Det omhandlede et eksisterende problem, som ofte opstår i forbindelse med installation af nye systemer. Problemet er at, under installeringsfasen sker det tit, at installatørerne forbinder ledningerne af regulatorens tilhørende sensorer forkert. Resultatet er et meget dårligt opererende kølesystem, og i værste fald ender det med, at kompressoren bliver ødelagt. Vi var interesserede i at udvikle en metode, som sætter regulatoren i stand til automatisk at finde ud af, hvor forskellige sensorer i systemet ligger for at kunne operere systemet optimalt.

Daværende kandidatstuderende, Tobias Gybel Hovgaard, tog udfordringen op og udviklede, under vejledning af sine undervisere på DTU, en metode til formålet. Projektudbyttet for Danfoss var, at de fik analyseret deres problem til bunds ved brug af avancerede metoder og fik udviklet en metode som løste opgaven for en stor gruppe af systemer.

Tobias Gybel Hovgaard præsenterede sine resultater på American Control Conference (2010) og fik "Best Student Presentation Award". Projektsamarbejdet sikrede ham også et job i Danfoss, hvor han nu laver en industriel Ph.d på et kontrol/optimeringsproblem på supermarkedssystemer.

Efter de fremmødte virksomheder havde præsenteret deres projekter de gerne vil have koblet studerende på, blev der afholdt en projektworkshop for studerende og virksomheder, hvor parterne kunne møde hinanden.

Blandt sidste års kandidatårgang på DTU Elektro skrev omkring en tredjedel af de studerende speciale i form af et projektsamarbejde. Hvor mange projektsamarbejder der kom ud af dagen vides ikke endnu, men der var stor interesse blandt de studerende for de projekter, virksomhederne præsenterede på dagen.

Kontaktperson
Ole RavnOle Ravn

Studieleder

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

LOADEMAIL[or]DOMAIN[elektro.dtu.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere