• Danish
  • English

Seneste nyheder

MedicNet hentede ny viden i USA

17-12-2010
MedicNets videnrejse til USA d. 27. oktober til 4. november 2010 bød på masser af faglig sparring og indblik i en bred vifte af anvendte teknologier i det amerikanske sundhedsvæsen

20101217_medicnet_studietur_generelDet sundhedsteknologiske netværk MedicNet under innovationsnetværket RoboCluster arrangerede i efteråret en ni dages lang vidensrejse til USA. Programmet var tæt pakket med besøg på blandt andet Johns Hopkins University - Department of Computer Science, der gav et indblik i helt nye computerteknologier i sundhedssektoren og et besøg på et af de førende hospitaler i Arizona -Mayo Clinics, der fremviste deres moderne hospitalsudstyr. Rejsedeltagere fra RoboCluster og Odense Universitetshospital holdt også selv en række oplæg om dansk robotteknologi og det danske sundhedsvæsen.

Besøg på Mayo Clinic Hospital

20101217_medicnet_studietur_mayoI Phoenix på Mayo Clinic Hospital blev der fortalt om hospitalets erfaringer med robotten Da Vinci. Anvendelsen af Da Vinci robotten er især udbredt inden for kirurgi ved prostatacancer samt ved fjernelse af livmoderen. Fordelene ved Da Vinci robotten er primært bedre brugervenlighed og kortere oplæringstid for kirurgen sammenlignet med den traditionelle laparoskopiske kirurgi. Her ud over kommer reduktion af blodtab, kortere indlæggelsestid, færre smerter samt hurtigere tilbagevenden til arbejdet for patienten. Målet er på sigt at erstatte åben laparotomi helt med robotkirurgi.

I USA gennemføres i øjeblikket cirka 40 procent af operationer, hvor livmoderen fjernes, ca. 15 procent af andre underlivsoperationer og ca. 60 procent af fjernelse af prostata med Da Vinci.

20101217_medicnet_studietur_telemedicinPræsentation af telemedicinsk robot
Besøget på Mayo Clinic Hospital bød også på en demonstration af den første telestroke netbaserede robot i Arizona. Robotten er en 2-vejs audiovideo-platform til hurtig telemedicinsk diagnostik hos patienter med slagtilfælde.

Udstyret har været implementeret på syv mindre sygehuse, der ikke har specialister ansat til at modtage patienter med slagtilfælde. Disse sygehuse kan nu kommunikere direkte med de tre Mayo klinikker i USA. De patienter, der bor langt fra specialiserede centre, får derved mulighed for meget hurtigere specialistbehandling, hvis de kommer ud for et slagtilfælde.

Udover den hurtige diagnosticering og hurtige behandling, er der store sundhedsøkonomiske perspektiver i at anvende denne type telemedicin. Planen er samtidig at overføre teknologien til smart phones eller i-pods for at imødegå behovene blandt personer i risikogrupper.

Fremvisning af center for simulering
20101217_medicnet_studietur_dukkerRejsedeltagerne fik ved besøget på Mayo Clinic også mulighed for at se et nybygget Simulation Center (SC), som simulerer næsten alle hospitalsprocesser så nøjagtigt som muligt.

Alt hvad der skal anvendes til diagnostik og kirurgi er organiseret i et hurtigt adgangsgivende farvekodet system. Det overordnede fokus er på patientsimulatorerne, som er meget vellignende og udstyret med en bred vifte af funktioner, der får dem til at virke så realistiske som muligt. De kan simulere åndenød, svedeture, tårer, hævelser osv. Simulatorerne kan programmeres til bestemte sygdomsmønstre samt til at reagere på en behandling. Disse funktioner af simulatorerne kan enten være forprogrammerede eller fjernstyrede.

Træningen med simulatorerne er målrettet til forskellige grupper, både erfarne læger og læger under uddannelse, samt grupper til uden for hospitalet, der har brug for at lære at håndtere patienter i forskellige akutte situationer f. eks. slagtilfælde / diabetes / epilepsi mv.

Professormøder på Johns Hopkins University

20101217_medicnet_studietur_jr3På Johns Hopkins University i Baltimore tog en række professorer imod rejsedeltagerne ved et arrangement i Center for Computer-Integrated Surgical Systems and Technology. Centeret råder over flg. robotudstyr:

• Da Vinci-robot, som Ph.d.-studerende udvikler og tester et oplæringsprogram til.
• Robodoc-robot (den seneste model).
• JR3-robot med infrarød positionsstyring. Den har været brugt til fjernelse af hjernetumorer, der kan fjernes gennem næsen.

Christian Klit Johansen fra TEK Momentum ved Syddansk Universitet, som deltog på rejsen, indledte mødet med et indlæg om, hvordan Health Care er organiseret i Danmark. De fremmødte professorer gav i den sammenhæng udtryk for, at Danmark er foran i Health Care i forhold til USA. Elektroniske patientjournaler er for eksempel ikke så udbredt i USA som i Danmark, og det kræver mere at gøre teknologiske landevindinger bredt tilgængelige i USA end i Danmark. Det faktum at to japanske virksomheder har slået sig ned i Danmark for at etablere udvikling her, går godt i tråd med de amerikanske professorers vurdering.

Efter det danske indlæg gav professorerne et indblik i nogle af de områder, de beskæftiger sig med:

Dynamisk interaktion og sensorer:
Dette område omhandler Pill Cam, der er endoskopi til diagnosticering af Crohn's disease (betændelsestilstand i tarmsystemet). Kameraet har mulighed for at lagre fem mio. billeder. For at håndtere den mængde billeder, er der udviklet et semiautomatisk analysesystem. Professoren der beskæftiger sig med området har også "leget" med 3D ultralydsbilleder, der har den fordel, at man kan låse billedet til et image af f.eks. et operationsfelt. Systemet kan også bruges til opkvalificering af kirurger og i forbindelse med brug af Da Vinci-robotten.

Dynamiske kraftsensorer:
Disse kan bruges i forbindelse med øjenoperationer - robotpenetrering i et øje, så man kan kontrollere robottens brug af kræfter. Man kan også styre en kroget "blød" nål, så man kan styre uden om vigtige organer eller centre i hjernen, som ikke må beskadiges. Forskningen er på et tidligt stadie. Teknologien kan f.eks. bruges i hjerner og andet væv til udtagning af biopsier.

Udviklingen af en rectal probe:
Skal bruges til styring af nåle og instrumenter i forbindelse med prostata-indgreb. Det er meget vanskeligt at skelne cancer-væv fra almindeligt væv i prostata, så man famler lidt i blinde og tager derfor helst en biopsi, før man begynder operation.

Hopkins inviterer OUH til videndeling

Rundvisningen på centeret viste, at de er foran alle andre, når det drejer sig om medicinsk brug af robotter. De har forsket på området siden 1998 og har udviklet en masse tilstødende teknologier. De har en stor portofølge af patenter, og deres hjemmeside er spækket med artikler og beskrivelser af næsten alt, hvad de foretager sig.

Odense Universitetshospital blev afslutningsvis inviteret til at sende hospitalets Caspar-robot (har samme software som Robodoc) til Johns Hopkins sammen med brugerne for at skifte software og lære brugen af systemet. En spændende erfaringsudveksling, der ville vare i tre til fire måneder.

Download besøgsrapport

Læs mere om videnrejsen i MedicNets besøgsrapport, som er skrevet af deltagerne. Her får du et overordnet indblik i rejsens samlede aktiviteter og indhentede viden. Hent besøgsrapporten HER

Kontaktperson
Conny HeidtmannConny Heidtmann

Projektleder

Innovationsnetværket RoboCluster

M +45 2058 5132

LOADEMAIL[conny.heidtmann]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere