• Danish
  • English

Seneste nyheder

Mennesker og robotter i samspil

15-06-2010
Velfærdsrobotter har den seneste tid været genstand for en intens debat efter FOA´s reklamekampagne for det fiktive plejefirma Robocare. RoboCluster hilser debatten velkommen og opfordrer til en nuanceret debat med øje for både patienters og personalets behov og ønsker

Pressemeddelelse den 14.06.2010

Velfærdsteknologi er ikke en entydig størrelse. Alt lige fra rengørings- og operationsrobotter til sociale robotter som robotsælen Paro kan kategoriseres som velfærdsteknologi. Diskussionen om velfærdsteknologiens indførelse har derfor mange sider. For hvem skal der tages hensyn til i hvilke situationer, og hvordan kan velfærdsteknologien være med til at afhjælpe fremtidens udfordringer på pleje og sundhedsområdet?

- Velfærdsteknologien skal tilgodese patienter, plejekrævende og personalets behov for assistance i dagligdagen. De forskellige teknologier skal understøtte personalets arbejde og fungere som en hjælpende hånd, der giver personalet mere tid til omsorg og pleje. De plejekrævende får en større kvalitet og bedre oplevelse af deres behandling. Hos RoboCluster arbejder vi derfor ud fra intentionen om, at robotter i pleje- og sundhedssektoren skal løse de opgaver, hvor den personlige kontakt er enten unødvendig eller mindre vigtig - eksempelvis i løsningen af transportopgaver, rengøringsopgaver eller operationsopgaver, siger Lasse Mogensen, der er direktør i RoboCluster.

Grænsen sættes af individet

Et vigtigt spørgsmål i debatten om velfærdsrobotter er, hvor grænsen mellem opgaver udført af pleje- sundhedspersonale og opgaver udført af robotterne skal sættes. Hos RoboCluster er holdningen, at afgrænsningen er op til den enkelte.

- Alle mennesker er forskellige - også når det kommer til omsorg og pleje. Det er derfor vigtigt, at indførelsen af velfærdsteknologi sker i dialog med såvel de plejekrævende og personale, så grænserne mellem robotternes og personalets arbejdsopgaver sker i en bred accept, forklarer Lasse Mogensen.

Samtidig må man dog ikke glemme, at velfærdsteknologien hos mange er et uafprøvet fænomen, og at de ikke er bevidste om teknologiens muligheder.

- Robotteknologi i pleje- og sundhedssektoren er endnu et forholdsvist nyt fænomen. Jeg kan derfor godt forstå, at nogle har betænkeligheder ved indførelsen, fortæller Lasse Mogensen men vurderer, at nogle plejekrævende sandsynligvis vil opleve en større grad af integritet, hvis de eksempelvis selv kan vælge at blive vasket af en robot.

Udviklingen peger mod teknologi

Statistikker viser, at der i fremtidens Danmark bliver flere pleje- og behandlingskrævende borgere, mens arbejdsstyrken stagnerer. Robotteknologi kan være en del af løsningen.

- Den demografiske udvikling viser, at behovet for ekstra arbejdskraft og dermed også teknologier til eksempelvis at gøre flere patienter selvhjulpne i deres behandlingsforløb er stigende. Robotteknologi kan være en af løsningerne til at imødegå disse udfordringer, men vi skal selvfølgelig også være realistiske og forstå, at robotterne ikke alene gør arbejdet. Personale, robotter, og patienter skal i fællesskab løfte opgaven og føre fremtidens pleje- og sundhedssektor ind på et acceptabelt spor - for alle, siger Lasse Mogensen.

Yderligere information

Lasse Mogensen
Direktør i RoboCluster
T +45 2688 0828
lm@robocluster.dk

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere