• Danish
  • English

Seneste nyheder

Mobile robotter hitter på Danmarks Tekniske Universitet

25-03-2010
Tilstrømningen af studerende med ønske om at arbejde med mobile robotter er i øjeblikket stærkt stigende på Danmarks Tekniske Universitet – DTU. Muligheden for at få fingrene helt ned i teknologien er det der hitter, vurderer Ole Ravn, der er leder af Automation and Control på DTU´s Institut for Elektroteknologi.

De mobile robotter vinder frem. Både på industrielt plan, hvor selvkørende robotter bl.a. kan løse en række ensidige transportopgaver, men også inden for sundheds- og plejesektoren, hvor de kan være med til at imødekomme sektorens store udfordringer med at skaffe arbejdskraft nok til et stigende antal plejekrævende borgere.

På Danmarks Tekniske Universitet – DTU – er der en lang tradition for forskning og udvikling af mobile robotter og platforme. Men også blandt de studerende viser der sig i øjeblikket en stigende interesse for at arbejde med mobile robotter. Alene på forårssemesteret 2010 havde over 50 studerende ønske om at deltage på kurset Advanced Autonomous Robots, der er del af DTU Elektros kandidatuddannelse i elektroteknologi.

Ole Ravn, der leder af Automation and Control ved Institut for Elektroteknologi på DTU mener, at det er kursets mulighed for at få fingrene helt ned i udviklingen af de mobile robotter, som vinder hos de studerende.

- Kurset er i høj grad bygget op om laboratoriearbejde. Faktisk foregår halvdelen af tiden på kurset med at udvikle og programmere robotter, fortæller Ole Ravn, mens han pointerer, at et andet af kursets helt store fortrin er de studerendes mulighed for at gøre sig nogle vigtige erfaringer med udvikling af robotter.

- De studerende får på kurset en unik mulighed for at gøre sig en masse erfaringer omkring, hvad der muligt, og hvad der måske ikke er muligt med mobile robotter. Dermed sagt, at de både får indblik i robotternes store potentiale, men også forståelse for deres begrænsninger, fortæller Ole Ravn.

God brobygning

Kurset i mobile robotter kan også ses som en mulighed at bygge bro mellem de studerende og erhvervslivets ønsker om at automatisere forskellige arbejdsgange. Eksempelvis har Københavns Kommune henvendt sig til DTU Elektro med ønske om at få udviklet en mobil robot til opkridtning af kommunens fodboldbaner. En gruppe af studerende arbejder nu som del af kurset med udvikling netop denne visionbaserede og mobile robot.

Yderligere information

Ole Ravn
Leder af Automation and Control, Institut for Elektroteknologi, Danmarks Tekniske Universitet
T +45 4525 3560
or@elektro.dtu.dkOprettet: 25.03.2010

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere