• Danish
  • English

Seneste nyheder

Norden kan blive en førende global sundhedsregion

26-10-2010
Danmark og de øvrige nordiske lande har tilsammen en unik mulighed for at blive en af verdens førende regioner inden for udvikling af ny velfærdsteknologi og andre innovative sundhedsløsninger. En ny analyse foretaget af Nordisk Ministerråd dokumenterer, at de nordiske lande har et uudnyttet potentiale i milliardklassen på området.

Men skal det udnyttes optimalt, forudsætter det, at landene bliver bedre til at samarbejde på tværs af landegrænserne, udnytte hinandens forskellige kompetencer og inddrage private virksomheder i udviklingen af nye sundhedsløsninger.

Læs hele Mandag Morgens gennemgang af analysen her: https://www.mm.dk/norden-kan-blive-en-førende-global-sundhedsregion

Hvilken velfærdsteknologi bør vi samarbejde om?

Analysen viser, at Danmark sammen med de øvrige nordiske lande kan blive en af frontløber i udviklingen af ny velfærdsteknologi. I denne uge vil vi gerne have dit svar på hvilken velfærdsteknologi, der kan drage fordel af et samarbejde på tværs af de skandinaviske grænser. Derfor lyder Ugens spørgsmål:

• Hvilke konkrete løsninger mener du, at de nordiske lande bør samarbejde om for at styrke det velfærdsteknologiske udbytte?

Svar på Ugens spørgsmål og deltag i debatten her: https://www.mm.dk/hvilken-velfærdsteknologi-bør-de-nordiske-lande-samarbejde-om

Mandag Morgen kortlægger i samarbejde med Ingeniørforeningen IDA udfordringer og muligheder for velfærdsteknologien i en serie af analyser. Forløbet afsluttes med en samlet publikation, der offentliggøres s. 29. november 2010.

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere