• Danish
  • English

Seneste nyheder

Ny veje for emnehåndtering på Automatik 2010

17-08-2010
Vil du opleve fremtidens intelligente håndteringsrobotter og simuleringsmetoder til industrien? Så mød RoboCluster på Automatik 2010 i dagene 7. – 9. september i Brøndby Hallen, hvor innovationskonsortiet MoveBots udstiller resultaterne af 4 års forskning og arbejde med udvikling af fremtidens intelligente emnehåndtering og gribesimulering.

20101013_movebotsopstillingDanmark ligger helt fremme i feltet, når det gælder teknologi til fleksible griberobotter. Men mange ting kan stadig forfines og udvikles. Og netop derfor har innovationskonsortiet MoveBots, der projektledes af RoboCluster, brugt de sidste 4 år på at udvikle en række nyskabende metoder til intelligent håndtering af emner i industrielle sammenhænge.

Projektets resultater, der nu vises frem på Automatik 2010, er nu samlet i en opstilling bestående af to samarbejdende robotarme, som i fællesskab griber, samler og placerer et vilkårligt emne. Det særligt unikke ved opstillingens metoder er, at de gør det muligt for de samarbejdende robotarme at samle emner i luften - en disciplin der kræver enorm præcision og ikke mindst en række nyudviklede algoritmer til beregning af såvel robotarmenes som de opsamlede emners placering i luften.

Projektets resultater tiltrak sig stor opmærksomhed på den internationale robotmesse Automatica, som fandt sted i München i juni måned. Men det er første gang, at resultaterne vises på en dansk messe. Du kan møde MoveBots og RoboCluster på stand B1402.

Læs mere om projektets nyudviklede metoder herunder.

Tre nye metoder

En ny generation af gribesimulatorer

MoveBots har særligt haft fokus på udvikling af en ny generation af gribesimulatorer. Der er derfor i projektet i regi af open source-softwaren RobWork, som særligt har fokus på simulering af baneplanlægning i forbindelse med industrirobotter, udviklet en række nye simuleringsmetoder til intelligent gribeplanlægning.

De nye simuleringsmetoder er samlet i RobWork under navnet RobWorkSim, der giver en fuld dynamisk simulering af en given robots håndtering af et af vilkårligt emne. Det vil med andre ord sige, at RobWorkSim gør det muligt at simulere en komplet robotcelle og dens omgivelser i forbindelse med fx gribning af et emne - herunder eksempelvis robottens, emnets og omgivelsernes bevægelser og tilstande.

RobWorkSim har yderligere mulighed for at simulere og tage højde for en række sensorer, kameraer og scannere, der bl.a. gør det muligt at teste disses software i en ønsket robotopstilling.

RobWorkSim demonstreres særskilt på Automatik 2010. Der vil derfor være mulighed for at få en dybdegående introduktion til både RobWork og RobWorkSim . Du kan læse mere om RobWork på www.robwork.dk, hvor det også er muligt at downloade softwaren.

Let kalibrering af robotarme MoveBots har yderligere i samarbejde med 2 specialestuderende fra Mærsk McKinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet arbejdet med udvikling af en metode til lettere kalibrering af robotter og sensorer i forhold til deres omgivelser. Ved hjælp af et kalibreringsbræt med et unikt mønster kan robotten let og hurtigt orientere sig i sine omgivelser og derved altid være optimalt kalibreret til sine opgaver. Systemet tager yderligere højde for at robotceller med flere robotter kan benytte samme kalibreringsbræt og derved altid være fuldt optimeret til hinandens position og bevægelser.

Positionsjustering Et tredje indsatsområde i projektet har været positionsjustering af de emner, som samles op af robotten. Hvor mange robotter i dag er nødsaget til at foretage omgreb for at opnå et optimalt greb på et givet emne, har MoveBots-projektet udviklet en ny og intelligent metode til positionsjustering. Et grebet emne scannes ved hjælp af kamerateknologi, hvorefter dets placering i gribeværktøjet korrigeres af en medarbejdende robot. Resultatet er, at alle emner med kun ét greb er optimalt placeret, hvilket i sidste ende betyder, at alle omgreb elimineres og derved medfører kortere cyklustider.

Kontaktperson
Niels Jul JacobsenNiels Jul Jacobsen

Projektchef

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet

6011 4366

LOADEMAIL[njj]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere