• Danish
  • English

Seneste nyheder

Nyt fra sundhedsrobotterne

23-11-2010
RoboCluster har taget et kig på nogle af de spændende intelligente systemer og robotter, som kunne opleves på den netop afholdte Medica-messe i Düsseldorf, Tyskland.

OverblikRobotter til sundhedssektoren er internationalt set et varmt diskussionsemne - i særdeleshed også i Danmark, hvor en række nye supersygehuse op- og udbygges med bl.a. robotteknologi. Således var robotter og intelligente systemer også i repræsenteret, da en af verdens største medica-messer, Medica, løb af stablen den 16. - 20. november 2010 i Düsseldorf.

Men til trods for, at robotter og intelligente systemer vinder større og større indpas i sundhedssektoren, så kunne robotbranchen godt have været mere synlig på messen. Det vurderer Conny Heidtmann, der er projektleder for MedicNet - RoboClusters sundhedsteknologiske netværk, og som besøgte messen.

- Der er i disse år godt gang i efterspørgslen af robotter og intelligente teknologier til alle dele af sundheds- og plejesektoren. Lige fra opgaver i forbindelse med operationer og pleje til genoptræning , logistiske opgaver og telemedicin. Derfor undrer mig, at både de eksisterende produkter på området samt den igangværende internationale forskning ikke var mere synlige. Og særligt når der i branchen er stor forståelse for og vilje til, at robotter og intelligente systemer skal være med til at løfte fremtidens udfordringer i de internationale sundhedssektorer, fortæller Conny Heidtmann.

Så der er stadig et stort internationalt potentiale for aktører inden for robotter og teknologi til sundhedssektoren.

Trods robotternes lidt anonyme rolle er det stadig en begejstret RoboCluster-redaktion, som her dykker ned i nogle få af de mange indtryk, som besøget på Medica gav.

modiCAS - Universal Surgery Assistance System

ModicasForestil dig, at du kombinerer en traditionel robotarm, et navigationssystem samt et digitalt 3D-billedsystem og sætter det ind i på en operationsstue. Med modiCAS, der er et forskningsprojekt med fokus på computer- og robotassisteret kirurgi fra Siegen Universät i Tyskland, kan dette være scenarie ganske givet blive en del af fremtiden.

ModiCAS benytter sig af 3D-billedteknologi til at registrere en given patients præcise anatomi. Når dette er gjort, anvendes de indsamlede data til ved hjælp af robotarmen, det integrerede navigationssystem og kirurgens anvisning om operationsområde at positionere det udvalgte kirurgiske værktøj over et præcist ønsket operationssted på patienten. Den robotassisterede placering gør det nu muligt for kirurgen at foretage det ønskede indgreb uden selv at skulle holde og løbende positionere operationsværktøjet under indgrebet.

Hele manøvren, der i sig ikke kræver det store af robotten, betyder, at præcisionen og sikkerheden ved kritiske indgreb kan øges ganske betragteligt, da robottens positionering umuliggør utilsigtede skader i fx omkringliggende væv, nerver eller lignende.

Læs mere om modiCAS

Hospitals- og plejecenterlogistik

MLRHospitaler og plejecentre verden over går i større og større omfang over til automatiseret transport. Derfor benyttede virksomhederne Swisslog og MLR, der begge er leverandører af forskellige transportsystemer til hospitaler, Medica til at vise de nyeste produkter frem.

Mest interessant var dog nok MLRs nye AGV-robot, CASERO, der åbner nye veje for transportrobotter i dynamiske miljøer - fx på et hospital eller et plejecenter. CASERO gør bl.a. op med de eksisterende transportrobotters behov for præinstallerede navigationspunkter - fx magneter i gulvet eller sensorer i loftet, som kræver en større installation for robotterne kan tages i brug. I stedet navigerer CASERO efter bygningernes eksisterende rammer - fx vægge, søjler eller døråbninger.

CASERO har endvidere, som noget helt unikt, mulighed for at navigere uden om bevægelige forhindringer. Det betyder, at robotten autonomt - via en indbygget sensor - løbende registrerer forhindringer og efterfølgende kører uden om. Særligt for denne feature er også, at kamera sidder højere placeret end på traditionelle AGV´er. Dette har betydning for at AGV´en kan registrere og udvige en større mængde af forhindringer, da det har et større udsyn.

En yderligere feature ved CASERO er, at robotten som noget nyt har en synlig touchskærm, som gør det muligt at betjene og styre robotten uden først at skulle have adgang til en overordnet mainframe. Ligeledes har MLR videreudviklet robottens hjul, som den uden problemer kan bevæge sig på såvel fast underlag som linoleum og blødere underlag som gulvtæpper. Dette betyder, at AGV-robotten i fremtiden også har gode udbredelsesmuligheder i plejecentre og kontorfaciliteter, hvor gulvtæpper hyppigt anvendes.

Læs mere om CASEROVirtual Reality

Virtuel Reality til genoptræning

En universitetsgruppe fra Universität Bielefeld i Tyskland benyttede Medica-messen til at fremvise et forskningsprojekt med fokus på virtual reality til genoptræning - eksempelvis til patienter med behov for fysisk genoptræning efter en hjerneblødning.

Systemet består af en opstilling med en stol, der kan dreje 360 grader og ni touchskærme. Ved hjælp af et joystick monteret på stolen og stolens roterende bevægelser foran de ni skærme er det muligt at bevæge sig rundt i systemets computervisualiserede verden - i den opstillede version bestod dette af et supermarked.

Systemet har som nævnt gode perspektiver ved genoptræning af patienter, som har været ramt af fx en hjerneblødning, da de vil kunne bruge systemet til træning af koordinationsfærdigheder ved bevægelse.

Intelligente sensorer uddanner fremtidens læger

GaumardDen amerikanske virksomhed Gaumard Scientific benyttede Medica til at fremvise virksomhedens banebrydende dukker til træning og uddannelse af læger og sygeplejersker. Gaumard har udviklet en hel serie af træningsdukker med indbyggede teknologi til simulering af en lang række fysiske tilstande, som læger og sygeplejersker kan møde i deres daglige arbejde.

Dukkerne har en lang række funktioner lige fra realistisk vejrtrækning med forskellige komplikationslyde til simulering af kramper og mulighed for taktilt at føle efter puls. I den vilde ende af skalaen kan dukkerne også simulere en fødsel helt fra start til slut. Men i et robotteknologisk perspektiv er dukkerne også banebrydende, da de yderligere har en række intelligente indbyggede sensorer, som aktiverer et nærmere givent feedback.

Eksempelvis har dukkerne mulighed for at reagere negativt på en intubation via halsrøret. Hvis behandleren fører intubationsrøret for langt ned, vil dukken automatisk holde op med at trække vejret i den ene lunge som indikation af at noget er galt.

Ligeledes er det muligt at benytte dukkerne til træning af intravenøse indsprøjtninger - hvorefter sensorer vil måle doseringen af det indførte "middel" og få dukken til at reagere enten positivt eller negativt på injektionen.

Læs mere om Gaumards intelligente træningsdukker

Automatiseret pillesortering

Hospitaler og plejecentre pakker og sorterer dagligt store mængder medicin. Dette tager ikke mindst lang tid for plejepersonalet at håndtere, men der er også stor sandsynlighed for at der pakkes forkert medicin eller forkerte doser til den enkelte patient. Virksomhederne Swisslog og Robotik Technology fremviste begge deres bud på en automatiseret løsning til pillesortering og-pakning.

PillerobotRobotik Technology
Løsningen fra Robotik Technology er den mindste af de to. Ved hjælp af et kasseopbevaringssystem doserer løsningen den valgte medicin i små blisterpakninger. Gennem en nøje kalibreret sluse i bunden af hver opbevaringskasse doseres den valgte medicin, og sensorer placeret under hver medicinkasse tæller, at antallet af tabletter er korrekt. Det betyder, at der ikke længere er mulighed for at forkerte doser eller mængder kommer videre til eksempelvis patienter.

Sensorerne under hver kasse er endvidere så fintfølende i forhold til formen på den enkelte tablet, at den vil kunne genkende selv helt små forskelligheder - eksempelvis om det er en Pinex- eller Panodiltablet, som doseres. Hvilket yderligere understøttes af, at hvis systemet registrerer en forkert dosering, så kasseres posen.

Hele systemet styres fra lægernes arbejdscomputere på den enkelte afdeling. Når ordren er afgivet, pakkes posen, og "printes" ud med informationer om doseringsdetaljer for den enkelte patient - herunder navn på den pakkede medicin og tidspunkt for pakningen. Løsningen fra Robotik Technology kan pakke op til 70 blisterpakninger i minuttet.

SwisslogSwisslog - Pillpicker
Swisslog har valgt at løse medicindoseringen med en lidt anderledes metode. Hos Swisslog, der har udviklet systemet Pillpicker, doserer man al medicin i pakninger med 1 tablet i én pose - modsat den førnævnte løsning fra Robotik Technology, der pakker flere medicintyper i samme pose.

Alle poser opbevares i en karrusel. Når en dosis medicin bestilles fra en tilfældig afdeling af fx et hospital, så indsamler systemet det antal poser med den korrekte medicin, som bestillingen består af. Når alle poser er indsamlet kombineres de med en informationsseddel med relevant data om den plukkede medicin og svejses sammen på en plastiksnor, som nu sikrer en samlet dosis bestilt til den enkelte patient.

Telemedicin til diabetikere fra T-Mobile

Den tyske telegigant T-Mobile brugte Medica til at fremvise organisationens arbejde med netbaseret telemedicin til diabetespatienter.

Systemet bygger på en bluetooth-opkobling mellem patientens glukosemåler og dennes mobiltelefon. Når patienten måler sit blodsukker overføres de relevante data automatisk til mobiltelefonen, hvorfra de sendes videre til en online "dagbog", hvorfra patienten og vedkommendes læge kan holde et samlet overblik over udviklingen i sygdommen. Systemet muliggør yderligere, at patienten kan få en automatisk alarm, hvis noget er galt.

Systemet har stor betydning for såvel patientens sikkerhed og lægens forbrug af tid på unødige aftaler med patienten - særligt fordi, at begge parter fra enten praksis eller privat bolig kan tilgå "dagbogen" og derved hele tiden være opdateret på sygdommens udvikling.

Kontaktperson
Morten ThrysøeMorten Thrysøe

Marketing- og kommunikationsansvarlig

RoboCluster

T +45 2498 4171

LOADEMAIL[morten.thrysoe]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere