• Danish
  • English

Seneste nyheder

Nyt robotcenter til fremtidens industri og velfærd åbnet

11-10-2010
Danmarks industri og velfærd får på sigt behov for endnu flere robotter, viser alle prognoser og forudsigelser om fremtiden. De perspektiver har Teknologisk Institut taget konsekvensen af med sit nye Center for Robotteknologi, der den 9.november blev åbnet i Odense.

20101110_ti_aabning- Centrets fokus er at anvende forskning, viden og ny teknologi til at skabe morgendagens innovative produkter og løsninger. Den indsats er central i de kommende års danske dagsorden, hvor samfundets velfærdsydelser og industriarbejdspladser er under pres. Vi kan med den nye bygning og de mange kompetente medarbejdere bidrage til at skabe et mødested og en fælles arbejdsplads for forskere, virksomheder og slutbrugere, der sammen med os løser udfordringerne, fortæller centerchef Claus Risager.

Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi er 40 ansatte i den nye bygning, der tredobler centrets areal til 1.100 kvadratmeter med stort åbent robotlaboratorium, værksteder, kontorer og meget andet. Centret ligger i Forskerparken i hjertet af det danske robotmiljø i Odense tæt ved Syddansk Universitet, Odense Kommune og Region Syddanmarks Center for Brugerfokuseret Innovation. Det nye center styrker i betydelig grad det samarbejde mellem forskning, virksomheder og GTS-institutter (fx Teknologisk Institut), som Videnskabsministeriet har et stærkt ønske om.

- Teknologisk Instituts nye robotcenter og opbygning af nye samarbejdsformer mellem virksomheder, forskere og GTS-eksperter er et førsteklasses eksempel på den vej, vi skal gå i Danmark for at skabe øget vækst og højere produktivitet i vores samfund. Kernen er det unikke samarbejde og adgangen til teknologi, udstyr og laboratorier på højt internationalt niveau, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K).

Centrets partnere blandt virksomheder, forskningsinstitutioner og interesseorganisationer får daglig gang i bygningen, der bliver ramme om forskning, udvikling og innovation. Centret og partnerne arbejder blandt andet på teknologiske løsninger til at forbedre danske virksomheders produktivitet, der er drastisk faldende og derfor en alvorlig trussel mod industriproduktion på dansk jord.

Centrets arbejde retter sig særligt mod virksomheder på de seks fokusområder "Fremstillings- & Fødevareindustri", "Sundhed & Velfærd", "Energi & Klima", "Leg, Læring & Oplevelsesindustri", "Landbrug, Skovbrug, Havebrug, Gartneri & Fiskeri" og "Arkitektur, Design & Intelligent Byggeri".

Kontaktperson
Claus RisagerClaus Risager

Centerchef

Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi

7220 3985

LOADEMAIL[cr]DOMAIN[teknologisk.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere