• Danish
  • English

Seneste nyheder

Roberta: Ny robotteknologi i gamle omgivelser

20-01-2010
Intern transport på sygehuse er ikke længere kun portørernes opgave. Automatisering af transportopgaver vil fritstille portørerne til andre opgaver, og det giver bedre patientpleje og kan på længere sigt nedbringe ventelisterne på sygehusene. Sådan konkluderer en rapport fra projektet 'Regionalt Teknologicenter' under RoboCluster, der i første halvdel af 2009 gennemførte et forsøg med transportrobotten Roberta.

I de første måneder af 2009 kørte transportrobotten Roberta rundt med blodprøver på Svendborg Sygehus. Det gjorde den i forbindelse med et projekt, der skulle klarlægge, om transportrobotter også kan implementeres på eksisterende sygehuse.

Projektet, som blev finansieret af Det Regionale Teknologicenter under RoboCluster, Svendborg Sygehus og det tyske firma Swisslog, der leverede transportrobotten Roberta, viser, at ikke kun nybyggede men også ældre sygehuse kan drage nytte af øget automatisering af diverse transportopgaver.

Læge og direktør for Odense Universitetshospital, Peder Jest, som Svendborg Sygehus hører under, er begejstret for Roberta og mulighederne for øget automatisering af transportopgaver.


- Forsøget har vist, at det også kan lade sig gøre at bruge transportrobotter i det eksisterende sygehusbyggeri. Det er vigtigt, for med manglen på arbejdskraft, øget specialisering og et voksende krav til behandlingen, får vi brug for at automatisere så meget som vi overhovedet kan, påpeger han i rapporten.

Roberta møder mennesker

Blandt personale og patienter, var langt de fleste positivt stemt over for robotten, mens kun en mindre procentdel oplevede mødet med Roberta som uhyggeligt eller problematisk. Og det selvom robotten i mødet med mennesker godt kunne være et tvært bekendtskab. Roberta mente eksempelvis, at den havde forkørselsret til elevatorerne, hvilket derfor af og til skabte nogle uheldige situationer, hvor Roberta måtte stoppes med et tryk på nødknappen og manuelt flyttes fra elevatoren. Det konkluderes derfor i rapporten, at robotter som Roberta fortrinsvist skal bruge om aftenen og natten, hvor travlheden på gange og i elevatorer er mindre end i dagstimerne.


Rapporten

Rapporten om Roberta er udfærdiget af:
- Mærsk McKinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet
- OUH Svendborg Sygehus

Forsøgsperioden viste yderligere, at Robertas fastlagte ruter og tunge vægt slider kraftigt på eksempelvis gulve. Ved en fremtidig fast installering og brug af transportrobotter skal der derfor tages højde for disse forhold. Samtidig kommunikerer Roberta med sine omgivelser på engelsk og i et forholdsvist højt "stemmeleje". Det betyder, at brugen af Roberta på eksempelvis sengeafsnit kan virke forstyrrende og uforståligt for patienter og andre, som færdes på hospitalernes sengeafsnit.

På trods af de udfordringer, der opstod i Robertas møde med mennesker, konkluderer rapporten stadig, at projektet er at betegne som en succes, fordi det faktisk er muligt at henlægge mange af transportopgaverne til de mere stille timer.

Roberta frigør personale

Hvis man implementerer transportrobotter som Roberta bredt på eksempelvis Svendborg Sygehus, viser beregninger i rapporten, at der kan frigøres op til halvdelen af sygehusets portører til andre opgaver. De bliver dermed fritstillet til at løse praktiske opgaver på afdelingerne, som det lige nu er plejepersonalet, der tager sig af. Det vil komme patienterne til gode, fordi plejepersonalet får mere tid til dem. Og på længere sigt kan det betyde reducerede ventelister.

I beregningerne er der ikke nøjagtigt opgjort, hvad det vil koste at vedligeholde robotterne, men det er opfattelsen, at investeringen vil kunne tjene sig ind i løbet af få år.

Yderligere information

Uffe Kock Wiil
Professor
Mærsk McKinney Møller Instituttet, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet
T +45 6550 3565
M +45 6011 3565
ukwiil@mmmi.sdu.dk

Oprettet: 20.01.2010

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere