• Danish
  • English

Seneste nyheder

RoboCluster bliver et rendyrket innovationsnetværk

10-08-2010
Tirsdag d. 5. oktober 2010 holdt RoboCluster sit første officielle infomøde efter en stor omstrukturering. På mødet blev fremtidsplanerne for RoboCluster præsenteret.

20101008_infomoedeSiden sommerferien har RoboCluster været gennem en omfattende omstrukturering. Dekan Per Michael Johansen fra Det Tekniske Fakultet ved Syddansk Universitet introducerede på et fælles infomøde en gruppe indbudte interessenter for bevæggrundene for nytænkningen af RoboCluster

Skaber og modner netværk

- RoboCluster bliver frem over et rendyrket nationalt innovationsnetværk, der igangsætter projekter og netværk. Men når netværkene er flyvefærdige bliver de selvstændige. MedicNet samt Agrobotic Network modnes fortsat i RoboCluster ind til de kan stå på egne ben og bliver herefter selvstændige, fortalte Per Michael Johansen.

Leverandørnetværket SupplyNet, som er modnet i RoboCluster overgår til selvstændig forening fra den 1. januar 2011. SupplyNet vil i fremtiden primært have fokus på forretning. Syddansk Universitet får en plads i bestyrelsen og Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi overtager sekretariatsrollen. Kontrakten med Dansk Robot Forening - DIRA udløber 31.december 2010. RoboCluster står for sekretariatsbetjeningen indtil da.

Nytænkningen af RoboCluster omfatter også dannelsen af et interessentnetværk, der skal fungere som katalysator for nye netværk og projekter.

Flere projekter kobles på forskning

RoboCluster vil fortsat igangsætte projekter som fremadrettet vil blive koblet tættere op på forskning. Projekter placeres derfor fremadrettet ud fra et forskningsmæssigt fagligt perspektiv og projektledere vælges ud fra faglige kompetencer.

RoboCluster fortsætter sit tætte samarbejde med Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, mens RoboLab på Syddansk Universitet og RoboCluster er rykket fysisk tættere sammen og er blevet naboer.

Får forskning og firmaer koblet sammen

Jens Hausgaard fra virksomheden Unisensor, der udvikler og producerer optisk baserede sensorer, var blandt de fremmødte ved infomødet. Han hilser nytænkningen af RoboCluster som rendyrket innovationsnetværk velkommen.

- RoboCluster har haft stor betydning for Unisensor. Networking i RoboCluster gjort, at vi kender en lang række virksomheder, som er interessante for os enten som kunder eller som forretningspartnere. Konkret har det betydet, at vi deltager i samarbejdsprojekter - projekter med støtte fra Højteknologifonden og projekter i innovationskonsortier. Vi får i dag så mange henvendelser fra universiteter, GTS-institutter og andre om deltagelse i fællesprojekter, at vi desværre må afslå nogle af dem, selv om der er tale om meget interessante projekter med stort potentiale.

Aktiviteterne Robotfestival og Robot SommerCamp fortsætter i RoboDays' regi, som der i øjeblikket arbejdes på at opstarte som en selvstændig forening.

Fremtidige fokusområder i det nationale innovationsnetværk RoboCluster:
- Scouting
- Formidling af ny viden
- Rugekasse for nye initiativer
- Matchmaking
- Idégenerering
- Innovationsforløb
- Kobling mellem forskning, erhvervsliv og teknologi
- Kompetenceudvikling
- Fortsat udbygning af interessentnetværket
- Opbygning af internationale netværk
- Fortsat udvikling af MedicNet og Agrobotic Network

Kontaktperson
Per Michael JohansenPer Michael Johansen

Dekan, Dr. scient

Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet

45 2778 7302

LOADEMAIL[pmj]DOMAIN[tek.sdu.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere