• Danish
  • English

Seneste nyheder

Studerende udformer design til mikrosprøjterobot

28-01-2010
Et samarbejde mellem Designskolen Kolding, Syddansk Universitet og RoboCluster har resulteret i et design til et nyt miljøvenligt mikrosprøjtesystem til bekæmpelse af ukrudt i marker.

Et godt og kvalificeret bud på hvordan ukrudt kan bekæmpes i fremtiden med minimal brug af gift. Sådan lyder vurderingen af designet til en ny, lille og super effektiv ukrudtsbekæmpende robot. Manden bag designet er Andre Harley -studerende på Designskolen Kolding, som er en af parterne i innovationsnetværket RoboCluster. De rosende ord kommer fra ph.d-studerende fra Syddansk Universitet, Henrik Midtiby, der har fungeret som en af Andre Harleys vejledere.

I arbejdet med designet har der været fokus på æstetik, genkendelse og brugervenlighed, fortæller Andre Harley.

Design er mere end form

- Designet til mikrosprøjten blev lavet til den trehjulede robot Omnirota, som udvikles i RoboLab på Syddansk Universitet. Så det har været naturligt at hente inspiration til mikrosprøjtens form fra Omnirotarobotten. Samtidig havde vi fokus på, at de to dele skulle være til at skille ad - dvs. at man både rent fysisk kan spænde mikrosprøjten af i stil med et redskab på en traktor, men også at man rent visuelt kan se, hvad der hører til robotten, og hvad der er sprøjtetilbehør. Et tredje mål var yderligere at tilpasse designet af mikrosprøjten til sprøjtefirmaet Amazones produktportfolie, da der i forvejen er et samarbejde i gang med Amazone omkring projektet ”Den intelligente sprøjtebom”, fortæller Andre Harley.


Projektleder fra RoboCluster Keld Bertelsen, der også har været tilknyttet Andre Harleys projekt som vejleder, ser en klar fordel i at tænke design lige fra start i et projekt som mikrosprøjterobotten.

-Det er altid hensigtsmæssigt at have designaspektet med tidligt i en innovativ udviklingsproces som den her, hvor det handler om udvikling af en intelligent maskine, som ikke har noget direkte fortilfælde. Design drejer sig ikke kun om at lave en flot form, som kan indeholde teknologien, men er et helhedsbegreb, hvor man tager hensyn til alle relevante problemstillinger i forhold til et nyt produkt. Andre Harley har for eksempel ladet sig inspirere af eksisterende landbrugsmaskiner for at dyrke en genkendelighed, som i dette tilfælde er virksomheden Amazones farver og sprøjtetankdesign. Hvis landmanden har tillid til Amazones produkter, er han allerede tryg ved at købe dette nye produkt, siger Keld Bertelsen.

Større nøjagtighed

Mikrosprøjterobotten bygger oven på det igangværende Højteknologifondsprojekt "Den intelligente sprøjtebom" og kan reducere landmænds herbicidforbrug endnu mere, forklarer Henrik Midtiby som sammen med Ivar Lund, der er forsker på Syddansk Universitet, står bag det mikrosprøjtesystem, der er hele ideen bag den nye ukrudtsbekæmpende markrobot

- Teknologien i "Den intelligente sprøjtebom" giver os mulighed for at finpudse den nødvendige teknik, vi vil benytte i mikrosprøjtesystemet. Den nødvendige teknik til mikrosprøjtesystemet minder nemlig på mange måder om den, der skal anvendes i "Den intelligente sprøjtebom", dog med den forskel, at de enkelte ukrudtsplanter her skal udpeges med høj præcision. Selve sprøjtebommen er opbygget af en to meter bred skinne, hvor der kan sidde et valgfrit antal sprøjtemoduler af 25 centimeters bredde. I hvert modul sidder et kamera til at finde ukrudtsplanter og et antal sprøjtedyser. Ved at udpege de enkelte ukrudtsplanter og placere en dråbe herbicid på hver, kan herbicidforbruget reduceres med 95- 99 procent helt uden at give afkald på graden af ukrudtsbekæmpelse, forklarer Henrik Midtiby.


Fakta om mikrosprøjten

Hvis man skal have sprøjtet rækkeafgrøder som majs eller gulerødder kan man vælge at placere et sprøjtemodul over hver række. Hvis man derimod skal sprøjte korn, kan man sætte flere sprøjte-moduler sammen, så sprøjten er i stand til at sprøjte over hele arealet, hvor den kører. Ved at lave sprøjtens modul opdelt bliver det muligt, at producere mange af den samme del, som man så kan bygge sammen i den konstellation, landmanden har behov for. Denne masseproduktion minimerer produktionsomkostningerne og giver stor fleksibilitet for landmanden.

Mangler endnu bred dækkeevne

Den nuværende testopstilling kan dog kun behandle en stribe på omkring seks centimeters bredde med fremkørselshastigheder på under to kilometer i timen. Så mikrosprøjtesystemet stiller endnu for store krav til, at det kan benyttes i større omfang, påpeger Henrik Midtiby. Ved brug af "Den intelligente sprøjtebom" opdeles marken til sammenligning i felter på 25 gange 5 centimeter og bredden af sprøjtebommen bliver som minimum 12 meter. Herbicidreduktionen når til gengæld højest op på 70 procent, da giften ikke spredes ligeså præcist som med mikrosprøjteteknologien.

Der er endnu ikke fastsat en tidsplan for udviklingen af mikrosprøjtesystemet. Derfor er der heller ikke sat deadline på, hvornår det besluttes, om Andre Harley eller andre skal stå for det endelige design til den ny mikrosprøjterobot. Ifølge Henrik Midtiby går der nok fem år, inden der kommer kommercielle produkter på markedet med denne teknologi.

Læs mere om "Den intelligente sprøjtebom"

Yderligere information

Keld Kjærhus Bertelsen
Projektleder i RoboCluster
T +45 6011 3998
keld.bertelsen@robocluster.dk

Oprettet: 28.01.2010

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere