• Danish
  • English

Seneste nyheder

SupplyNet henter ny inspiration hos Grundfos

22-11-2010
Torsdag d. 11. november drog medlemmerne af RoboCluster SupplyNet til Bjerringbro for at besøge en af Danmarks største virksomheder – Grundfos.

20101125_grundfosDagen startede i auditoriet, hvor deltagerne fik en introduktion til virksomheden. Herefter blev indlæggene mere skarpe på, hvad Grundfos vil efterspørge i fremtiden.

Fabrik 2020

Ole Madsen, der er professor ved Aalborg Universitet, har sammen med en række medarbejdere på Grundfos samt eksterne folk været med til at udarbejde en plan for, hvordan man ønsker at fabrikken i Bjerringbro, skal se ud i 2020. Nogle af de vigtigste pointer var følgende:

- Energiforbruget og vandudledningen reduceres med en faktor 10
- Hastigheden ved implementering af produkt- og produktionsteknologi forøges med en faktor 10
- Kapaciteten på komponenter forøges med en faktor 8 - produktionsarealet skal være uændret
- Den relative del af den værdiskabende tid i forbindelse intern transfer i Grundfos Group forøges til 25 %

Ambitiøse mål, som stiller store krav til SupplyNets leverandører, hvis de vil være med i fremtiden. Ole Madsen tilføjede desuden let spøgende, at han forventede at prisen også ville falde drastisk i løbet af de næste 10-15 år. For ser man på udviklingen inden for IT-området, så har udbredelsen blandt den almindelige forbruger reduceret prisen væsentligt gennem de seneste 20 år. Dette udløste nogle udbrud rundt omkring i salen, men der er nok ingen tvivl om, at man ikke skal lukke øjnene for den udvikling.

Med andre ord, så må leverandørerne leve op til følgende, hvis de vil i betragtning som fremtidig leverandør til Grundfos:

I 2020 vil Grundfos have en: Bæredygtig produktion, der hurtigt og effektivt kan tilpasses varierende markedsvilkår og - muligheder!

Bæredygtighed

Bæredygtighed er et fokusområde for Grundfos, og derfor ansatte man også for ca. et halvt år siden Karen Hvid Ipsen til udelukkende at fokusere på dette aspekt. Opgaven lyder på, at skabe mere bæredygtige produkter, et bedre arbejdsmiljø og en mere bæredygtig produktion.

Dette stiller naturligvis også nye krav til leverandørerne, og derfor skriver Grundfos bl.a. i deres indkøbspolitik: Koncernen skal som hovedregel samarbejde med leverandører for hvem kvalitet, miljø, etik, fleksibilitet og leveringssikkerhed har højeste prioritet.

Det er desuden Grundfos´ mål aldrig at nå over 2008 niveau for udledning af CO2, til trods for at man ønsker og forventer at vokse.

Arrangementet gav alt i alt de deltagende virksomheder lidt at tænke over. For der er nok ingen tvivl om, at uanset om man har Grundfos i sin kundeportefølje, så er det alt sammen aspekter, man må tænke ind i sine produkter.

Dagen sluttede af med en rundvisning i Grundfos mest moderne produktionslinje, hvor de producerer Alfa2 pumpen, der også er deres mest miljøvenlige pumpe. Her kunne man bl.a. se Binpickeren i aktion. Under rundvisningen var spørgelysten stor, og der blev nysgerrigt kigget på de mange robotter i aktion.

- Overordnet et glimrende arrangement, lød kommentaren fra en af deltagerne og evalueringsskemaerne viser da også, at SupplyNets medlemmer gerne ser lignende arrangementer i fremtiden.

Kontaktperson
Heidi Maglekær JensenHeidi Maglekær Jensen

Projektleder for RoboCluster SupplyNet

RoboCluster

M +45 2498 4171

LOADEMAIL[heidi.jensen]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere