• Danish
  • English

Seneste nyheder

Automatiseringsprisen 2011 skudt i gang

18-04-2011
Automatisering med robotter gør produktionen konkurrencedygtig og skaber jobs. Det var en af konklusionerne da Automatiseringsprisen 2011 blev åbnet ved en kick-off-konference i midten af april

20110427_automatiseringprisen_lille1

Traditionen tro hylder Dansk Robot Netværk - DIRA igen i år en udvalgt dansk robot- eller automationsløsning med Automatiseringsprisen. Prisen gives traditionelt til en person eller et team, der har bidraget væsentligt til at øge én eller flere danske virksomheders konkurrenceevne på de internationale markeder gennem automatisering, indførelse af robotteknologi på en banebrydende måde eller ved at have bidraget innovativt til udviklingen af robotteknologien.

Læs mere om Automatiseringsprisen, og hvordan du indstiller din virksomhed til den prestigefyldte pris

Som noget helt nyt blev åbningen af indstillinger til Automatiseringsprisen 2011 tirsdag den 12. april skudt i gang ved en kick-off-konference med overskriften 'Produktion i Danmark 2020´. Oplægsholdere ved arrangementet var:

- Adil Shafi, robotekspert, Advenovation, (US)
- Søren Svanebjerg, udviklingsdirektør, Brunata
- Ole Friis, adjunkt, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi ved Syddansk Universitet
- Mads Lund, 3F
- Niels Bøttger-Rasmussen, projektleder, Instituttet for Fremtidsforskning

Her et par nedslag i konklusionerne fra konferencens oplæg.

Automatiseret produktion øger konkurrencedygtighed

Den amerikanske robotekspert Adil Shafi startede konferencens oplægsrække med en indføring i det amerikanske robotmiljø. Han gjorde det her klart, at med en timeomkostning på 20 dollars, så har det amerikanske samfund og den amerikanske fremstillingsindustri svært ved konkurrere med lavtlønslande. Men dette høje omkostningsniveau kan mindskes betragteligt, hvis de amerikanske produktionsvirksomheder i større stil valgte at satse på automatisering.

Adil Shafi eksemplificerede med, at hvis man regner den reelle pris for timeløn for varer produceret i lavtlønslande ud, så ender den inklusiv bl.a. transport og flytning af medarbejdere på en timeløn af 10 dollars. Vælger amerikanske virksomheder i stedet at højautomatisere deres produktion, så kan timelønnen faktisk komme helt ned på ca. 3-4 dollars - og dermed nemt konkurrere med lavtlønslandene.

Oplægget gav yderligere en introduktion til hvilke mekanismer inden for eksempelvis uddannelsessystemet og lovgivning, som i øjeblikket er med til at give mulighederne for større automatisering i virksomhederne bedre vilkår.

Vigende konkurrenceevne medførte automatisering

Udviklingsdirektør i Brunata Søren Svanebjerg var i 2010 indstillet til Automatiseringsprisen. Han gav ved konferencen en indføring i, hvilke grunde, som lå til grund for, at Brunata valgte at automatisere og derved bibeholde produktionen i Danmark.

Han lagde særligt vægt på, at man i Brunata valgte at raffinere produktionsmetoden af de eksisterende varmemålere, da et nyt design med lettere produktion ville kræve en ny typegodkendelse, og fordi offshore og outsourcing blev vurderet at være for tungt.

Brunata så derved en større værdi ved at gennemautomatisere produktionen og derved minimere virksomhedens kostpriser, forøge produktionskapaciteten samt få en hurtigere omstilling i produktionen. Noget man ikke anså for muligt ved outsourcing.

Stort automatiseringspotentiale i Danmark

Ole Friis fra Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi ved Syddansk Universitet brugte sit oplæg til at pointere, at Danmark i perioden 2001-2006 har mistet 25.000 arbejdspladser. I samme periode er der kun oprettet ca. 7000 nye. Mange af arbejdspladserne er bemærkelsesvist flyttet til flere af de gamle EU-lande samt en række af de nye EU-lande med lavere lønninger.

Udover tab af arbejdspladser og derved også konkurrencekraft ligger Danmark heller ikke i den gode ende hvad angår grad af automatisering i virksomhederne. Danmark ligger eksempelvis efter store automationslande som Korea, Japan og Sverige. Men danske virksomheder har stort potentiale. Nogle virksomheder kan opnå op til fire gange så stort output ved at automatisere, pointerede Ole Friis.

Robotter er af det gode

Mads Lund fra 3F gav et indblik, hvordan fagbevægelsen og danske arbejdere ser på udbredelsen af robot- og automatiseringsteknologi. Han gjorde bl.a. klart, at 3F som fagforbund for mange af Danmarks ufaglærte har mærket konsekvenserne af de store og mange virksomhedslukninger og -udflytninger de senere år. Fagbevægelsen har tidligere betragtet automation og robotter som et onde, der stjæler arbejdspladser, men ser i dag teknologi som et gode, der bevarer og skaber danske arbejdspladser.

- Vi går ind for teknologisk udvikling med robotteknologi og automation. Vi bør derfor satse på at uddanne og opkvalificere de nuværende arbejdere til at kunne arbejde med teknologien. Vi opfordrer politikerne til at bakke aktivt op om de fremskridt, teknologien kan føre med sig for arbejdsmiljøet og arbejdspladserne, sagde Mads Lund, der arbejder i 3F's solidaritets- og bistandsteam.

Kontaktperson
Søren Peter JohansenSøren Peter Johansen

Seniorkonsulent

Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi

M +45 7220 2859

LOADEMAIL[spj]DOMAIN[teknologisk.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere