• Danish
  • English

Seneste nyheder

Den nye regering opprioriterer innovationen

13-10-2011
Den nye S-R-SF-regering vil i fremtiden sætte øget fokus på det danske innovationsmiljø. Målet er et nyt innovationssyn og en egentlig innovationsstrategi.

20111013_innovationsstrategiMed Danmarks nye regering følger også en ny indsats på innovationsområdet. Først og fremmest vil man fra politisk hold øge indsatsen for at udforme Danmarks første egentlige innovationsstrategi, som skal være med til at lette og forbedre danske virksomheders muligheder for at konkurrere med udlandet.

Helt konkret handler det om, at det nye ministerium for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser under ledelse af Morten Østergaard (R) vil igangsætte en kortlægning af danske styrkepositioner i form af klynger med viden kompetencer og virksomheder - en kortlægning og viden som ifølge regeringsgrundlaget er helt essentiel for at kunne skabe og føre en moderne innovationspolitik. Særligt interessant er, at kortlægningsarbejdet og den fremtidige innovationsstrategi skal identificere og tilgodese en række udvalgte danske styrker som fx miljøteknologi, velfærdsteknologi og biotek. Yderligere vil udviklingen af innovationsstrategien indbefatte en grundig analyse alle eksisterende innovationsordninger for derved at vurdere om den enkelte ordnings kapacitet kan øges eller måske helt skal revurderes.

Den nye innovationsstrategi vil udover et højteknologisk fokus også sætte spot på at skabe en mere holistisk tilgang til innovationsbegrebet. Bl.a. vil man, som det står i regeringsgrundlaget "afdække mulige reguleringstiltag og initiativer, hvor den offentlige sektor kan understøtte udviklingen af nye stærke eksportområder inden for f.eks. energi-, vand-, biotek-, miljø- og velfærdsteknologi". Den offentlige sektor får derfor en nøglerolle i regeringens nye innovationsbegreb.

Minister for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Morten Østergaard siger til Magasinet Mandag Morgen d. 10. oktober 2011:

- Teknologi er ligesom design og uddannelse en vigtig rammebetingelse for at fremme innovation. Men innovation handler ikke kun om teknologi, men alle områder, hvor den kan føre til øget værditilvækst og produktivitet.

Arbejdet vil udover Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser indbefatte Erhvervsministeriet og andre relevante sektorministerier for at få et så bredt billede, som muligt.

Billede: Colourbox.com

Kontaktperson
Morten ThrysøeMorten Thrysøe

Marketing- og kommunikationsansvarlig

Innovationsnetværket RoboCluster

LOADEMAIL[morten.thrysoe]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere