• Danish
  • English

Seneste nyheder

Er ROS den hellige gral for fremtidens robotteknologi?

23-11-2011
En fælles softwarearkitektur til robotsystemer er netop nu på kraftig fremmarch i forskningsmiljøer verden over. Navnet er ROS, og giver nye muligheder for at rykke robotteknologien endnu et kvantespring frem.

20111123_rosHistorien om den måske hellige gral for udviklingen af fremtidens robotteknologi begynder med robotten PR1, der tilbage i 2008 var forskere fra Stanford Universitys forsøg på at skabe en to-armet servicerobot med stor sikkerhed for mennesker omkring den og fysisk kapacitet til at udføre nyttigt arbejde.

Mange erfaringer senere udviklede folkene bag PR1 robotten PR2 i forsknings- og udviklingsvirksomheden Willow Garage. Her var og er den overskyggende idé at bygge PR2-robotten og forære den til udvalgte universiteter og dermed give de nogle af verdens fremmeste forskere en fælles platform for opbygning af deres softwareapplikationer til robotteknologiske systemer.

Som rygrad for PR2 og for at booste den robotteknologiske udvikling udviklede folkene bag PR1 og PR2 software- og systemarkitekturen ROS (Robot Operating System) - et open framework-system tilgængeligt for alverdens forskere og udviklere, og dermed potentielt en fælles softwarearkitektur for alle robotter. Som system er ROS for robotter, hvad Windows er for pc'ere. For robotteknologien er der dog den afgørende forskel, at ROS modsat Windows er åben og frit tilgængelig softwareplatform, som inviterer til co-udvikling og kodegenbrug robotteknologier og forskere imellem.

Willow Garage har indtil videre udlånt 11 PR2 robotter til softwareudviklere verden over - til brug som platform for ny forskning. Virkeligheden er nemlig den, at mange forskere savner udstyr at arbejde med. Det betyder, at mange - for ikke at sige alle - som konsekvens har startet deres forskning op med indledningsvist at bygge og programmere en robot fra bunden med hjul, sensorer, kamera og software.

Rationalet bag PR2 og i særdeleshed ROS er disse mange dybe tallerkener kan erstattes med et nyt og fælles udgangspunkt - én platform og én systemarkitektur, hvorfra forskerne kan stå på hinandens skuldre og starte deres research på et stadigt højere niveau.

Willow Garage udtrykker det således på deres hjemmeside:

- We believe strongly in software reuse as it strengthens software and saves developer time, which in the end allows researchers to focus on research. We've built our software for you to use as much or as little as you like, whether it's just a sensor driver or using our navigation stack. We're already getting valuable contributions from the robotics community and would like to invite you to participate. As a user you'll help make our software better with your suggestions. As a developer you can join the robotics community in building a free and open robotics platform.
www.willowgarage.com

Hvad er svaret så?

Willow Garage har deres tiltag ønsket at skifte robotudviklingen op i et højere gear. PR2 har nu været ude hos 11 forskningsgrupper i et års tid, mens ROS er taget i brug overalt i laboratorier af forskere, udviklere og ikke mindst studiegrupper. Svaret på overskriftens spørgsmål ser derfor ud til at være ja, - såfremt Willow Garage holder deres generøse linje, som sikrer det pt. høje udviklingstempo, hvor alle bidrager til et konstant bedre og mere omfangsrigt ROS. I dag udgives der nye versioner af ROS hvert halve år. Akkurat som det sker for Android-systemerne.

- Jeg tror, vi er på tærsklen til en revolution. Halvtreds år fra nu, når nogen skriver en bog om historien om robotteknologi, tror jeg Willow Garage og ROS vil have spillet en stor rolle i at få robotter ind i vores hjem, fortæller Andrew Ng, lektor i Computer Science ved Stanford University på Willow Garages hjemmeside.

Willow Garage har dermed givet den verdensomspændende robotforskning mulighed for at genføde sig selv i et open source software framework. Tid fra programmering kan nu flyttes til arbejde med robotteknologiske applikationer - og dermed styrkes robotteknologiens muligheder for at skabe reelle effekter i samfundet også væsentligt. Rejsen fra forskning til produkt er gjort kortere, nu hvor robotforskningen drives kollektivistisk frem. ROS er et stærkt voksende software bibliotek hvor forskning udvikles og udveksles i fællesskab.

Danske robotforskere med i udviklingen

Også på de danske universiteter er mulighederne med ROS blevet godt modtaget. På trods af, at Danmark desværre ikke har været blandt de få, som har modtaget en PR2, så er arbejdet med ROS godt i gang.

- ROS bliver en milepæl for udviklingen af robotteknologi, da der for første gang er lavet et opensource framework, som rigtig mange andre udviklingspartnere og universiteter bruger. Det har længe været vores drøm på Syddansk Universitet at have et fælles system. Vi kan nu udvide vores brug af robotteknologi ved at trække på andres nye viden på området. Derfor er jeg overbevist om, at ROS bliver en fast bestanddel af fremtidens robotteknologier - ikke mindst set i lyset af at udviklingen også er drevet af en kommerciel virksomhed, der løbende udsender nye versioner og hele tiden optimerer systemet, fortæller Niels Jul Jacobsen, der er laboratoriechef i RoboLab på Syddansk Universitet.

På Danmarks Tekniske Universitet ser man også store muligheder i ROS.

- ROS tilbyder et stort verdensomspændende community, som hele tiden er med til at udvikle og skabe nye muligheder for udviklingen af robotteknologi. Udviklerne bag ROS har lagt de første sten til en vej, som bliver meget spændende at følge i fremtiden. Ikke mindst bliver det interessant at se, om ROS i fremtiden når de store mål, som udviklerne har for systemet, eller om det blot er et trin på vejen mod noget helt andet, fortæller Ole Ravn, der er gruppeleder på Automation and Control på Danmarks Tekniske Universitet.

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere