• Danish
  • English

Seneste nyheder

Flere patenter til virksomheder med forskere

29-03-2011
Innovative virksomheder er en nøglefaktor, hvis den danske velfærd skal bestå. En ny undersøgelse viser, at brugen af erhvervsPhD´ere kan være med til at styrke danske virksomheders innovationsevne – og det robotteknologiske område er ingen undtagelse

20110328_erhvervsPhD-nytForsknings- og Innovationsstyrelsen har netop offentliggjort en effektmåling af den danske erhvervsPhD-ordning. Undersøgelsen viser, at danske virksomheder, som indgår et samarbejde med en videninstitution omkring ansættelsen af en erhvervsPhD, har en højere patenteringsrate end lignende virksomheder uden erhvervsPhD´ere.

Danske virksomheder kan derfor benytte erhvervsPhD-ordningen til at styrke deres innovationskraft og konkurrenceevne i en hverdag, hvor konkurrencen fra ikke mindst lavtlønslande er stigende. Og danske virksomheder med speciale robotter, automation og intelligente systemer er ingen undtagelse i den forbindelse. Prevas, som bl.a. udvikler intelligente indlejrede systemer, har i disse år i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet ansat en erhvervsPhD-studerende til udvikling af og forskning i markedsklare og robuste mobile robotter.

Samarbejde fører viden ud til virksomheder

Jakob Koed, der er engineering manager hos Prevas, har været en af drivkræfterne bag opstarten af virksomhedens erhvervsPhD. Han ser store muligheder i samarbejdet.

- Hos Prevas forventer vi, at ansættelsen af en erhvervsPhD kan være med til at styrke vores position inden for robotteknologi. Derudover giver ordningen os adgang til relevante netværk samt helt konkret udvikling af halvfabrikata, som vi let kan genanvende i fremtidige projekter, fortæller Jakob Koed.

Men også den ekstra innovationskraft, som en erhvervsPhD tilfører en virksomhed, forventer Jakob Koed og Prevas sig en masse af.

- I og med at erhvervsPhD'en blandt andet forventes at lede til tilvejebringelsen af halvfabrikata, som kan bruges som udgangspunkt for kommende projekter, så vil disse projekter kunne fokusere på en høj grad af innovation. Sagt på en anden måde, så forventer vi, at en erhvervsPhD i højere grad vil gøre det kommercielt muligt at udføre innovative projekter inden for det robotteknologiske område, påpeger Jakob Koed.

Innovation der benyttes

For den enkelte erhvervsPhD er der i lighed med samarbejdsvirksomheden også gode gevinster. Bl.a. projektresultaternes senere afbenyttelse trækker.

- Med en erhvervsPhD er der ikke kun fokus på at skabe resultater, som kan publiceres, men også på, at få resultaterne brugt af en virksomhed. Man kommer et skridt nærmere på at kunne gøre en forskel og se sit arbejde brugt til noget nyttigt, fortæller Morten Kjærgaard, der er erhvervsPhD hos Prevas, og som bl.a. valgte erhvervsPhD-vejen for at være med til at bringe ny robotteknologi til markedet.

- På det robotteknologiske område mener jeg, at det er vigtigt, at den state-of-the-art-viden, som findes på universiteterne kommunikeres ud til etablerede virksomheder, så det ikke kun er nye spin-off-virksomheder som skal og tør drive nye produkter til markedet, forklarer Morten Kjærgaard.

Denne holdning understøttes af Ole Ravn, der er studieleder ved Institut for Elektroniske Systemer ved Danmarks Tekniske Universitet.

- Fra vores side er erhvervsPhD-ordningen en rigtig god måde at skabe teknologioverførsel mellem universitet og virksomheder på. Man kan på en langt mere struktureret vis sætte gang i samarbejde og derved skabe ny teknologi, fortæller Ole Ravn samtidig med at understreger, at ordningen også giver en unik mulighed for at hente virksomhedernes idéer ind på universitetet.

Udover den øgede teknologioverførsel er Ole Ravn ligeledes af den holdning, at erhvervsPhD´erne får en ekstra gevinst med i bagagen.

- Som erhvervsPhD får man udover den rent faglige vidensopbygning også en solid forretningsforståelse til forskel fra de mere traditionelle PhD´ere, som i mindre grad har direkte kontakt med virksomheder og deres mange forskellige behov. Så placeringen i virksomhederne er bestemt til erhvervsPhD´ernes fordel, når de engang skal videre, afslutter Ole Ravn.

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere