• Danish
  • English

Seneste nyheder

Fynsk kommune udvikler japanske robotter

15-06-2011
På et pressemøde den 15. juni blev det offentliggjort, at den japanske virksomhed Tmsuk etablerer et udviklingsselskab i Ringe, hvor virksomheden vil bruge Faaborg-Midtfyn Kommunes ældreområde som partner med henblik på at udvikle robotter til brug i ældreplejen

20110615_tmsuk- Velfærdsteknologiske løsninger er en af vores løsninger på fremtidens udfordringer, siger borgmester Hans Jørgensen.

- Vi har stramme økonomiske rammer - og vi vil få stadig større efterspørgsel efter vores ydelser på ældreområdet. Det betyder, at vi skal tænke nyt. Vi skal finde nye arbejdsmetoder. Vi skal indføre - og også gerne være med til at udvikle - ny teknologi, som kan gøre opgaverne mindre personalekrævende. Det er et absolut krav til fremtidens ældrepleje. Derfor er jeg utrolig glad for - og stolt af - at vi i dag kunne præsentere vores samarbejde med Tmsuk. Både for, at vi kan være med til at hjælpe virksomheden med at udvikle produkter, som vi selv har brug for. Men selvfølgelig også for, at Tmsuk har valgt at etablere et udviklingsselskab i vores kommune, fortsætter Hans Jørgensen.

Den japanske robotvirksomhed Tmsuk blev etableret i 2000. Virksomhedens fokus er at udvikle og bygge robotter, der er brugervenlige og kan implementeres i hverdagen. Som den eneste virksomhed i verden udvikler Tmsuk robotter i samarbejde med kunderne og tilpasser dem helt efter deres ønsker. Trods virksomhedens beskedne størrelse har Tmsuk udviklingsaftaler og samarbejde med over 50 universiteter og virksomheder rundt om i verden, såsom Sanyo Electrics, som er et stort japansk elektronik firma og Waseda University. Sanyo Electrics har været med til at producere første-generations ROBORIOR kaldet Banryu og Sanyo forsyner Tmsuk med batterier. Waseda University er et af verdens absolut førende universiteter inden for robotteknologi. Universitetet er kendt for de avancerede robotter, der kan gå.

- Denmark has several advantages for robot business due to the entrepreneurial and open mindset that dominates the entire Danish society. The swift adaptation of new technology on all levels is very important in our business, as are the smooth procedures for obtaining public safety certificates like CE marking. Moreover the public sector in Denmark supports research and development by engaging in public-private partnerships and giving financial support to promising innovative projects, siger Mr.Takamoto, CEO i Tmsuk.

Det første projekt Tmsuk vil gennemføre i Danmark er test af en telekommunikationsrobot, Roborior. Roborior skal bruges til at kommunikere med plejekrævende borgere som en hjælp for såvel borgere som plejepersonalet. Inden virksomheden begynder at lave det tekniske design af en ny model skal brugerne studeres. Disse studier vil finde sted såvel på kommunens plejecentre som i borgeres eget hjem. Denne viden om borgernes behov og livsstil skal hjælpe Tmsuk med at designe produktet optimalt. Virksomheden forventer at kunne starte en masseproduktion af produktet ved udgangen af 2012.

Anne-Mette Bang, regional projektleder i Invest in Denmark udtaler:
- Vi understøtter udenlandske virksomheder med at etablere sig i Danmark og drage fordel af de danske spidskompetencer inden for life science, IKT og clean tech. Alt efter virksomhedernes behov, analyserer vi markedet og finder de rette samarbejdspartnere i Danmark. Jeg glæder mig til at se Tmsuk præsentere deres første resultater og jeg er sikker på, at det nye danske udviklingscenter hurtigt vil bevise sit værd.

Invest in Denmark og FVI fokuserer målrettet på denne type videntunge investeringer, der skaber vækst i Danmark.

- Ved at tiltrække investeringer inden for de områder, hvor vi allerede gør os gældende internationalt, skaber vi ikke kun de konkrete jobs, men også en række positive, afledte effekter. I første omgang skabes der jobs inden for bl.a. service og byggeri til gavn for lokalsamfundet, men på sigt styrkes hele branchen og dermed Danmarks globale konkurrenceevne. Det giver afsæt for en øget eksport, som igen skaber vækst og danske arbejdspladser, forklarer chef for Invest in Denmark Ole Frijs-Madsen

Kontaktperson
Finn G. Johansen Finn G. Johansen

Vicekommunaldirektør

Faaborg-Midtfyn Kommune

T +45 7253 1003

LOADEMAIL[fgj]DOMAIN[faaborgmidtfyn.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere