• Danish
  • English

Seneste nyheder

Inspirationstur til state-of-the-art hospital

03-02-2011
Partnerne i sterilcentralprojektet under Welfare Tech Region besøger supermoderne hospital i Norge

20110203_sterilcentralPartnerne i sterilcentralprojektet under Welfare Tech Region, som bl.a. blev initieret af RoboCluster, besøgte i begyndelsen af januar 2011 et af Europas mest moderne hospitaler, Ahus i Norge.

Det nyopførte hospital har integreret moderne teknologier og it-løsninger som middel til at øge patientsikkerheden og optimere ressourcerne, så personalet får en enklere hverdag og mere tid til direkte patientpleje. Automatisk styrede køretøjer (AGV'er) transporterer madvarer, medicin, linned og lignende mellem hospitalets afdelinger. Lægerne sender røntgenbilleder og udveksler informationer på få sekunder med telemedicinske teknologier. Patientjournaler føres elektronisk og alle patienter kan se tv, høre radio, tale i telefon og anvende internet direkte fra deres senge.

Løsninger i sterilcentralen

Partnerne i Sterilcentralprojektet så nærmere på, hvilke løsninger hospitalet anvendte i og omkring sterilcentralen.

- De var faktisk ikke bedre end i Danmark. På nogle punkter var de foran. På andre haltede de bagefter. Men vi bliver også klogere af at se, at andre faktisk ikke kan gøre det bedre end vi kan i Danmark. Vi blev bekræftet i, at de produktkoncepter, vi kigger på i Sterilcentralprojektet, som minimum også har et marked i Norge. Sikkert også i andre dele af Europa. Havde de omvendt udviklet en hel masse, så skal vi jo ikke gøre det samme, siger lektor Oluf Larsen, Syddansk Universitet, der er projektleder i Sterilcentralprojektet.

Partnerne i Sterilcentralprojektet har hen over efteråret 2010 afholdt nogle fagdage, om standarder og krav ved Hilsberg Consult og robotteknologiske muligheder ved Teknologisk Institut, begge partnere i projektet.

"Den første del af projektet har fokuseret på at forstå og observere processerne i en sterilcentral. Både så virksomhederne får viden om, hvad der sker på en sterilcentral, og hospitalerne får forventningsafstemt, hvad der er muligt. Projektpartnerne har været gennem et kreativt forløb, hvor vi har genereret ideer til fremtidige projekter," fortæller Oluf Larsen.

Desuden har studerende fra Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet undersøgt sterilcentralen på Sønderborg Sygehus og kommet med forslag til produktionstekniske forbedringer. Også studerende i Product Development Innovation, Syddansk Universitet, har været tilknyttet og udarbejdet nogle antropologiske observationer og interviews med personalet på sterilcentraler.

Ultimo januar 2011 udpeges fire delprojekter, som partnerne vil arbejde videre med i 2011.

Om Ahus

Ahus ligger i udkanten af Oslo, kun 16 km fra Oslo centrum. Siden oprettelsen i starten af 1960'erne har hospitalet oplevet en betydelig stigning i antallet af patienter. De oprindelige bygninger blev udvidet flere gange, for at give plads til de øgede aktiviteter, men efterhånden var hospitalet kendetegnet ved manglende plads til patient-relaterede aktiviteter, store fysiske afstande mellem de forskellige funktioner, der kræver interaktion, begrænset ekspansionsmuligheder med den eksisterende bygningsstruktur og uegnede tekniske standarder i bygningsmassen. Stortinget gav derfor i 1999 grønt lys for opførelsen af et ny hospital, som i sin struktur og tekniske løsninger, skulle give plads til fleksibilitet og muligheder for at imødekomme fremtidige behov.

Det nye Ahus stod færdigt i 2008 og har banet vejen for betydelige effektiviseringer af driften. Primært gennem bygningernes fysiske rammer, men også ved indførelse af moderne it-løsninger og organisatoriske tilpasninger. Hospitalet står i dag som et af de mest moderne - state-of-the-art hospitaler i Norden, hvor funktioner samles for at skabe bedre kontakt mellem patienter og personale, og kortere afstande, god organisering og moderne teknologier skal give personalet mere tid til patienterne.

Læs mere om Ahus www.ahus.no

Kontaktperson
Oluf LarsenOluf Larsen

Viceinstitutleder, lektor

Syddansk Universitet

T 6550 7431

LOADEMAIL[ol]DOMAIN[iti.sdu.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere