• Danish
  • English

Seneste nyheder

Kan man lege sig til læring med teknologi?

12-05-2011
Lad børnene rive og flå i, skille ad og samle samt udforske og eksperimentere med robotterne og teknologien – så skal du se læringsresultater.

Mange lærere og undervisere har nok gennem tiden spurgt sig selv, om man kan lære gennem leg, og om leg skaber læring. Set i et teknologisk perspektiv kan man udvikle de to spørgsmål, så de yderligere har fokus på, om man kan lære om og af teknologi gennem leg, og om leg med teknologi skaber læring.

Innovationsnetværket RoboCluster og projektet Legende Innovation og Skoleteknologisk Netværk - begge under Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi - forsøgte i starten af maj 2011 at give et svar ved konferencen Legende Innovation den 5. maj 2011.

Observér, eksperimentér og forklar

20110512_legendeinnovation_oleOle Caprani, der er lektor ved Aarhus Universitet, demonstrerede for konferencedeltaerne, hvordan han selv i en række situationer har arbejdet med robotter og teknologi sammen med børn helt fra grundskole- til afgangsklasser.

Eksemplerne omhandlede flere situationer, hvor han har ladet børn på egen hånd arbejde med LEGO-robotter uden indledningsvist at have undervist i robotteknologi - og hans konklusion er klar: Ved at lade børnene selv tage robotterne til sig, så skifter de mellem at observere robotterne, eksperimentere med robotterne og til sidst forklare robotternes adfærd.

Eneste redskab har været, at han har ladet leg og fortælling være rammen om arbejdet med robotterne. Ole Capranis konklusion var derfor, at hvis man vil stimulere børnenes tilegnelse af forståelse for teknologi og robotter, så skal leg og fortolkning være basis for arbejdet. På den måde sprogliggøres teknikken, og legen er motoren, som åbner for børnenes udforskning og eksperimenter med teknikken.

Indholdet af et andet af konferencens oplæg understøttede denne konklusion. Skoleleder ved Rosengaardskolen i Odense Carina Andersen gav konferencedeltagerne en introduktion til skolens fem forskellige interaktive legeredskaber, som eksempelvis spænder over muligheder for at dyste i memoryspil og statistikberegning ved bevægelse på og med moderne teknologi.

20110512_legendeinnovation_carinaCarina Andersen fortalte, at man på Rosengaardskolen havde erfaret, at eleverne i høj skal sættes i gang med legen på de teknologiske legeredskaber - modsat skolen ikke-teknologiske legeredskaber. En spændende iagttagelse, som af nogle af konferencens deltagere blev kædet sammen med Ole Capranis opfattelse af, at eleverne skal have mulighed for at påvirke og udvikle legen med teknologi, for at de finder den interessant i længere tid. En konklusion kan dermed være, at for at leg med teknologi kan føre til læring, så skal muligheden for indflydelse på legen være til stede.

Denne påstand kan yderligere understøttes af, at Carina Andersen fortalte, at netop det af skolens legeredskaber, hvortil eleverne selv kan udvikle spil, er klart mere anvendt end de andre.

Teknologi kan hjælpe med tilegnelse af sprog

Blandt dagens andre oplæg var bidrag fra Dorthe Bleses og Anders Højen, begge fra Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet. De gav i fællesskab en indføring i, hvordan børns læringskurve ser ud, samt en definition på, hvad to-sprogethed er. Det blev ved disse oplæg gjort klart, at børn - tosprogede eller ej - har et stort behov for at tilegne sig sprog i en tidlig alder, da deres sprogniveau ved skolestart har stor indflydelse på deres øvrige læringskurve gennem deres skoletid. En udfordring hvor ny teknologi kan være en aktiv spiller i at påvirke børnenes arbejde med sproget.

20110512_legendeinnovation_vidensbroendenHerudover gav også Lykke Bertel, der er specialestuderende ved Center for Persuativt design på Aalborg Universitet, et oplæg om bl.a. EU-projektet HANDS, der sigter mod at forbedre livskvaliteten for teenagere med en autismediagnose ved at tilbyde et mobil it-værktøjssæt til at støtte dem i daglige situationer. Læs mere om HANDS HER

Ligeledes blev der givet en introduktion til den interaktive legeplatform "Vidensbrønden", der er et interaktivt gulv til leg og læring. Vidensbrønden findes i to udgaver - et med projektorer monteret i gulv og med projektorer monteret i loftet. Læs mere om Vidensbrønden HER

Kontaktperson
Bjarke NielsenBjarke Nielsen

Daglig leder

Innovationsnetværket RoboCluster

T +45 2119 4797

LOADEMAIL[bjarke.nielsen]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere