• Danish
  • English

Seneste nyheder

Klumme: Forskning i markrobotters præcision

21-02-2011
Månedens klumme kommer i denne måned fra Kjeld Jensen, der er Ph.D-studerende ved Syddansk Universitet. Klummen giver en hurtig introduktion til hans Ph.D-projekt inden for kørende robotter til landbruget.

Af: Kjeld Jensen, Syddansk Universitet

20110221_klummefebDen traditionelle produktion af fødevarer inden for jordbruget kræver store mængder ressourcer i form af gødning, bekæmpelsesmidler, brændstof, maskiner og arbejdstid for at give et godt resultat. Dette ressourceforbrug har stor betydning for miljøpåvirkningen af naturen samt prisen på afgrøderne.

Med brug af ny teknologi er det muligt at lave et dogmeskifte fra at behandle det dyrkede areal generelt til at fokusere på vækstbetingelserne for den enkelte afgrødeplante og herved gøre produktionen langt mere bæredygtig. Eksempelvis kan man nøjes med at bekæmpe det ukrudt, der er i direkte konkurrence med afgrødeplanterne, og så lade resten være, hvilket sparer store mængder sprøjtemidler.

Individuel pleje af de enkelte afgrødeplanter stiller nye store krav til arbejdskøretøjerne, som skal kunne køre meget præcist på marken. Ved at bruge autonome (selvstyrende) robotter opnås en præcision bedre end en dygtig traktorchauffør kan klare, og samtidig spares lønudgifter til det ofte ensidige og trivielle arbejde. I dag er det muligt at få robotter til at køre præcist imellem rækkeafgrøder og plantager, men de skal overvåges hele tiden, fordi sikkerheden og pålideligheden ikke er god nok.

I mit ph.d.-projekt på Syddansk Universitet forsøger jeg at øge robottens præcision, pålidelighed og sikkerhed ved at lade robotten opbygge og løbende opdatere et kort over lokalområdet. Det sker ud fra viden om miljøet (eks. at afgrøderne står i lange rækker), inddata fra globale sensorer som GPS og gyro samt lokale sensorer som eksempelvis kameraer og afstandsskannere. Kortet giver robotten mulighed for selv at træffe beslutninger baseret på aktuel og tidligere indsamlet viden. Eksempler kunne være: Den præcise position af større afgrødeplanter, hvor stor ukrudtsmængden er på robottens position, optimal kørehastighed for at opnå bedste præcision, eller midlertidig standsning, når mennesker eller dyr bevæger sig ind foran robotten.

Ved at bruge autonome robotter inden for jordbruget er det muligt at forbedre bæredygtigheden ved produktionen af fødevarer. En forudsætning herfor er dog, at robotterne bliver bedre til at løse opgaverne selvstændigt og uden overvågning. Det kan ph.d.-projektet forhåbentlig bidrage til.

Kontaktperson
Kjeld JensenKjeld Jensen

Ph.D-studerende

Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet

M: 2778 1926

LOADEMAIL[kjen]DOMAIN[kbm.sdu.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere