• Danish
  • English

Seneste nyheder

Klumme: Sidestepping er vejen frem for robotvirksomhederne

10-08-2011
Ser man på hjemmemarkedet oplever mange danske robotvirksomheder i dag hård konkurrence i de brancher de traditionelt har serviceret. Derfor er det på tide, at virksomhederne begynder at se sig om efter nye markedsområder. Sidestepping kan være en løsning.

Af: Maria Moni, Welfare Tech Region

Welfare Tech Region arbejder for at hjælpe alle slags virksomheder til at foretage et sidestep over i det velfærdsteknologiske område, og det er særligt oplagt at få robotvirksomhederne med på vognen. For der er rigtig mange opgaver, der med fordel kan automatiseres og effektiviseres i sundhedsindustrien ved hjælp af moderne robotteknologi. På den måde får robotvirksomhederne ikke alene mulighed for at udvide og oparbejde deres markedsområder. Der åbner sig samtidig gode muligheder for eksport til udlandet, som også mangler velfærdsteknologiske løsninger i deres sundhedsindustri.

Men det er altid svært at skifte branche. Kravene er typisk anderledes og der kan være specifikke ting, som man skal være opmærksom på. Det gælder for eksempel standarder og lovgivning, som kan variere. Så har man som virksomhed lyst til at foretage et sidestep er det vigtigt, at man gør det som en bevidst handling. Og det kan være klogt at hente råd fra brancheforeninger og institutioner, som kender til vilkårene i den specifikke branche.

Tiden er moden

Muligheden for at foretage et sidestep ind i den velfærdsteknologiske branche har aldrig været bedre. En begivenhed, som giver ekstra vind i sejlene til netop denne type projekter, er de forestående udbygninger af hospitalsystemet i Danmark, hvor der skal tænkes nyt på alle områder. Der bliver blandet andet brug for at tænke i nye teknologiske løsninger, der kan effektivisere og forbedre arbejdsprocesserne, og robotvirksomhederne har rigtig gode muligheder for at blive en del af hele denne proces.

Welfare Tech Region er i god dialog med ledelserne for de nye sygehusprojekter, og på den baggrund vil robotvirksomheder, som ønsker at foretage et sidestep ikke alene kunne drage nytte af organisationens viden omkring denne proces, men ligeledes få hjælp til at komme ind i en ny verden af standarder og branchespecifikke spørgsmål.

Et succesfuldt sidestep

Et eksempel på en traditionel robotvirksomhed, der har taget springet over i velfærdsindustrien er Gibotech fra Odense. Virksomheden, der er medlem af Welfare Tech Region - og RoboCluster, er blandt andet leverandør af højteknologiske robot- og automatiseringsanlæg til møbelindustrien i Danmark og udlandet. Men i takt med at denne branche flytter produktionen til lavtlønslande, som for eksempel Kina, har Gibotech set fordelene i at foretage et sidestep over i velfærdsindustrien.

I foråret 2011 leverede Gibotech et robotanlæg til sterilcentralen på Gentofte Hospital, der automatisk kan rengøre og sterilisere instrumenter og udstyr fra operationsstuer. Der er tale om det første anlæg af sin art i verden, og løsningen møder stor interesse. Ikke bare fra danske, men også fra udenlandske hospitaler. I Danmark er der omkring 30 offentlige sterilcentraler, og udnyttes løsningen fuldt ud i hele sektoren, anslås det, at der årligt kan spares 110 millioner kroner.

Welfare Tech Region vil fremadrettet hjælpe Gibotech med at kommercialisere løsningen og få skabt kontakt til de øvrige hospitaler i Danmark, så systemet kan udbredes på landsplan. På sigt er ambitionen også at få afsat systemet internationalt. Samtidig har Welfare Tech Region igangsat et projekt i samarbejde med Syddansk Universitet, en række hospitaler i Danmark, samt AluCluster, AluTechnologies, Gibotech, Intelligent Systems, Ken, Trivison, Hilsberg Consult og Teknologisk Institut, om udviklingen af nye designkoncepter til procedurepakning og sterilisering af instrumenter på landets hospitaler. Projektet giver grobund for nye forretningssystemer, der kan udrulles nationalt og internationalt, og dermed skabe vækst i de danske virksomheder.

Kontaktperson
Maria MoniMaria Moni

Welfare Tech Region

+45 2440 4064

LOADEMAIL[mmsm]DOMAIN[wtr.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere