• Danish
  • English

Seneste nyheder

Laboratorium udforsker robotsværme

06-01-2011
Små samarbejdende robotter har stort potentiale - både til løsning af en række dagligdagsopgaver samt i svært fremkommelige områder og ved sundhedsskadelige situationer. Et robotlaboratorium på Aalborg Universitet arbejder med den nyeste forskning på området for robotsværme.

I et lille robotlaboratorium på Aalborg Universitet udforsker og udvikler studerende og forskere robotters evne til at arbejde sammen med både hinanden i mindre sværme og sammen med mennesker. Og potentialet for små og autonome sværmrobotter er stort - særligt fordi, at de grundet deres størrelse og evne til koordinering mellem hinanden både kan optimere en lang række dagligdagsopgaver og være menneskets forlængede sanser og arbejdsredskab i eksempelvis katastrofeområder.

Trung Dung Ngo, lektor ved Aalborg Universitet, og som er en af drivkræfterne bag laboratoriet, forklarer, at der findes uendelig mange områder, hvor samarbejdende sværmrobotter kan understøtte og afhjælpe menneskers arbejde.

Han arbejder på nuværende tidspunkt på to forskningsretninger - fuldt autonome robotsværme og menneske-robot sværminteraktion. Det første område fokuserer på menneskers indirekte bistand af samarbejdende robotsværme, der er selvstændigt selvorganiserede - disse kunne bl.a. anvendes til at udforske, søge og identificere ofre for katastrofer og derved vigtige informationer til bjergningshold. Det andet område koncentrerer sig om menneskers direkte bistand af en sværm af robotter, når der arbejdes i enten farlige miljøer - robotterne kunne her fungere som menneskets forlængede sanser og give oplysninger om det omkringværende miljø. Samtidig kan sværmrobotterne også anvendes i underholdningsbranchen til eksempelvis aktiviteter inden for dans, sang, spil og lignende.

Målsætningen bag laboratoriet er at drive undervisning og ikke mindst forskning relateret til bioinspirerede multi-robotsystemer  og moderne kunstig intelligens. Årsagen bag fokusset på bioinspirerede systemer er, at mange dyr i naturen opererer og samarbejder i større eller mindre sværme. Laboratoriet - der har fået navnet More-than-one-Robotics-Laboratory - drives af Institut for Elektroniske Systemer ved Aalborg Universitet.

20110106_swarm2Kænguruer som forbillede

I laboratoriet kan man i øjeblikket møde én stor - kalder Mothership Kangaroo - og 20 små mobile platforme udviklet specielt til eksperimenter og projekter inden for udforskning af sværm- og formationsarbejde. Mothership Kangaroo har i udgangspunktet plads til 3 små mobile enheder - et setup som anvendes i projekter og forsøg, hvor laboratoriets tilknyttede forskere og studerende vil udforske og implementere kænguruers transportadfærd på robotterne.

Idéen for arbejdet er at gøre de små robotter i stand til at hurtigt og enkelt at forlade Mothership Kangaroo for efterfølgende i internt samarbejde at udforske de omkringværende omgivelser, indsamle informationer og vende tilbage.

20110106_swarm1Videreudvikling af RoboMop

I øjeblikket arbejdes der i laboratoriet på et videreudviklingsprojekt af den kommercielle rengøringsrobot RoboMop. Robotten kan i sin nuværende form ikke styres og arbejder ikke koordineret. I laboratoriet arbejdes derfor nu på - samarbejde med Institut for Mekanik og Produktion ved Aalborg Universitet og virksomheden bag RoboMop - at gøre robotten styrbar og i stand til at arbejde sammen med andre robotter af samme art i nøje planlagte og koordinerede mønstre og fremgangsmåder.

Læs mere om laboratoriet på www.morelab.org. Her kan du læse mere om laboratoriets projekter og publikationer samt se videoer de udviklede sværmrobotter.

Kontaktperson
Trung Dung NgoTrung Dung Ngo

Adjunkt

Institut for Elektroniske Systemer ved Aalborg Universitet

T +45 9940 8744

LOADEMAIL[dungnt]DOMAIN[es.aau.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere