• Danish
  • English

Seneste nyheder

Nordjyllands bedste robotidé kåret

28-02-2011
I løbet af september 2010 satte Idéklinikken på Aalborg Sygehus jagten ind på idéer med fokus på robotteknologi. Jagten er nu slut, og en jury har udvalgt idéen om en intelligent forsendelseskasse, som bedste idé.

20110228_ideklinikkenDer var masser af kreativitet at finde blandt de i alt 39 forslag, som Idéklinikken ved Aalborg Universitet modtog i løbet af det såkaldte "RoboCall".

- Vi har modtaget utrolig mange gode forslag - om alt fra vejviser-robotter over transport-robotter til robotstyret medicinering. Niveauet har generelt været højt og kreativt - og der er kommet forslag fra vidt forskellige afdelinger og faggrupper, fortæller Bente Koch Pedersen, idéspejder og kommercialiseringsmedarbejder i Idéklinikken.

De indkomne idéer blev vurderet på baggrund af en række parametre:

- Den bedste idé blev den, der har størst potentiale for at opnå økonomisk gevinst samt størst mulig effekt på forbedring af arbejdsmiljøet på sygehuset. Derudover skal idéen være til at føre ud i livet - f.eks. skal det være muligt at finde samarbejdspartnere, finansiering samt få ledelsesmæssig opbakning - og så skulle idéen også meget gerne have et potentiale andre steder end lige Aalborg Sygehus, fortæller projektleder i Idéklinikken, Pernille Mejer Højholt.

Og vinderen blev…

En enig jury valgte bioanalytiker på Klinisk Biokemisk Afdeling på Aalborg Sygehus, Niels Øjvind Thomasens idé om en intelligent forsendelseskasse som vinder. Forsendelseskassen skal erstatte de kasser, som laboratorierne på Aalborg Sygehus normalt modtager diverse prøver i fra praktiserende læger. Kassen skal være intelligent i den forstand, at den er sporbar og så at sige ved, hvad den selv indeholder. Desuden indbefatter Niels Øjvind Thomasens idé en robot til registrering og udpakning af prøverne.

- Der er mange grunde til, at denne robotløsning er den bedste; Den vil forbedre arbejdsgangen på laboratorierne, fordi den letter udpakningen samt registreringen af rekvisitionssedler, og det bliver derved muligt at frigøre personale fra denne proces. Den vil også kunne reducere den tid, der går fra prøverne er pakket ud, til de registreres. Og det vil være muligt at nedbringe fejlkilder, dvs. den vil højne kvaliteten, fortæller Bente Koch Pedersen.

Næste skridt bliver at skaffe midler til at arbejde videre med vinderidéen.

- Vi vil nu gå i gang med at søge samarbejdspartnere - gerne fra nordjyske virksomheder - samt søge eksterne midler til at realisere idéen, slutter Pernille Mejer Højholt.

Præmieoverrækkelse

Den 22. februar fik vinderen af RoboCall-konkurrencen sin præmie: En iPhone 4. Det foregik i en stuvende fuld kaffestue på Klinisk Biokemisk Afdeling, Afsnit Syd, hvor cheflæge, Morten Noreng, overrakte præmien samt et diplom til Niels Øjvind Thomasen. Cheflægen gav idéen rosende ord med på vejen:

- Det var en meget enig jury, der valgte din idé, som vinder. Der var 10 andre idéer, som også blev drøftet grundigt, men vi kunne se store perspektiver i netop din idé, fortalte Morten Noreng.

En stolt Niels Øjvind Thomasen takkede for, at hans idé var havnet det rette sted - og havde fundet sin rette plads, nemlig på førstepladsen.

Han takkede også sine kollegaer på Klinisk Biokemisk Afdeling for gode råd, som han til nogle af sine - blandt mange - kvindelige kolleger kvitterede med et Alt for Damerne-blad.

- Jeg ser frem til, at vi om nogle år, når vi ser den her idé på Riget, kan sige: "Den har vi opfundet!".

Juryen bestod af:

- Morten Noreng, cheflæge på Aalborg Sygehus
- Karin Hedegaard, IT-konsulent på Aalborg Sygehus
- Thomas Bak, professor på Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet
- Bjarke Hassert Nielsen, projektleder i Innovationsnetværket RoboCluster
- Niki Nicolas Grigoriou, direktør i virksomheden "Intelligent Systems"

Vinderen er valgt ud fra parametrene:
- Potentiale for økonomisk gevinst
- Effekt på forbedring af arbejdsmiljøet på sygehuset
- Realiserbarhed - f.eks. skal det være muligt at finde samarbejdspartnere, finansiering samt få ledelsesmæssig opbakning
- Potentiale på andre markeder

Kontaktperson
Pernille Mejer HøjholtPernille Mejer Højholt

Projektleder

Idéklinikken

T 9932 6866 / 4110 4446

LOADEMAIL[pemeh]DOMAIN[rn.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere