• Danish
  • English

Seneste nyheder

Nye delprojekter i sterilcentralprojekt

22-02-2011
Sterilcentralprojektet, hvor bl.a. Syddansk Universitet er projektpartner, har netop udvalgt fire fokusprojekter - herunder bl.a. automatisk håndtering af instrumentcontainere

20110222_sterilcentralSterilcentralprojektet vil herudover fremadrettet fokusere på: Overordnet produktionsplanlægning ved sterilisering af udstyr, udvikling af autoklaverbare vogne, registrering og optælling og sortering af udstyr.

De fire projekter er udpeget på baggrund af en række workshops og fagdage i efteråret 2010, hvor processer, udfordringer og muligheder omkring sterilisering af hospitalsudstyr er identificeret.

- Formålet med Sterilcentralprojektet er at automatisere sterilcentraler i bred forstand. Lige fra man oppe på operationsgangen er færdig med at operere og sender de brugte instrumenter til sterilcentralerne på hospitalerne, hvor de bliver behandlet, pakket og kontrolleret, til de kommer op på operationsstuerne igen og bliver brugt på de enkelte operationer, fortæller projektleder Oluf Larsen, Institut for Teknologi og Innovation ved Syddansk Universitet.

Produktionsplanlægning ved sterilisering af udstyr

Det første delprojekt omhandler hele "produktionprocessen " ved sterilisering af udstyr, fortæller Oluf Larsen. Ideen er at se på steriliseringsprocessen ud fra en produktionsteknisk vinkel. Fra inficeret udstyr oppe på operationsstuen sendes ned i sterilcentralen og bliver renset, steriliseret og pakket, til det kommer op på operationsstuen igen.

Kan man gribe processen anderledes an? Kan der laves en benchmarkanalyse i forhold til, hvordan man ville gribe det an i industrien? Kan vi optimere på processerne? Hvilke teknologier har vi på plads? Hvilke mangler vi?, osv. Det er nogle af de spørgsmål projektpartnere vil kigge på, forklarer Oluf Larsen.

Autoklaverbare vogne

Det andet delprojekt omhandler udviklingen af en autoklaverbar "casecart"-vogn, hvor man procedurepakker til bestemte operationer. Ideen er at pakke udstyret i pakker beregnet til specielle formål - eksempelvis knæoperationer - inden udstyret autoklaveres. Det kræver, at der udvikles en vogn, som kan håndtere relativt meget udstyr, og som kan køres direkte gennem autoklaven.

Kravene ved denne proces er store. Der skal være 100 % sikkerhed for, at alt udstyret er autoklaveret. Samtidig skal vognen udgøre en steril barriere i forhold til omgivelserne, så instrumenterne ikke inficeres efter autoklaveringen. Lykkes det at udvikle vognen, vil det lette arbejdsgangen på sterilcentralen. Vognen tænkes udviklet således, at man efterfølgende kan pakke sterilt engangsudstyr på samme vogn.

Registrering, optælling og sortering af udstyr

I det tredje delprojekt udvikles løsninger til halv-automatisk registrering, optælling og sortering af udstyr. Hospitalerne bruger i dag forholdsvist meget tid på at registrere det udstyr, der bruges til operationer. Og der er nul-fejlstolerance i systemet. Udstyret tælles før og efter en operation. Det tælles og sorteres, når det kommer ned i sterilcentralen før det rengøres, og det registreres og sorteres igen, når det pakkes, inden det sendes retur til operationsstuerne.

- En lettere registrering og sortering vil spare meget manuelt arbejde og effektivisere sporbarheden på instrumenterne. Udfordringen er at finde de rigtige teknologier, idet udstyret skal kunne gennemløbe en proces, hvor det både vaskes og steriliseres. RFID (Radio Frequency Identification), stregkoder og visionsgenkendelse er mulige løsninger, projektgruppen vil undersøge nærmere, fortæller Oluf Larsen.

Håndtering af instrumentcontainere

I det fjerde og sidste delprojekt kigger projektpartnerne på løsninger til automatisk håndtering af instrumentcontainere. Sterilcentralerne er stadig kendetegnet ved at have en del uhensigtsmæssige løft. Instrumenterne opbevares typisk i containere eller bakker, der er placeret på vogne , som består af hylder i tre eller fire lag. Håndteringen af disse containere/bakker foregår manuelt, som kan være både tungt arbejde og medføre uhensigtsmæssige løft. Ideen er at udarbejde løsninger så tunge og skæve løft undgås ved håndtering af containerne, og derved eliminere arbejdsskader og nedslidning.

Kontaktperson
Oluf LarsenOluf Larsen

Projektleder

Institut for Teknologi og Innovation, Syddansk Universitet

T 6550 7431

LOADEMAIL[ol]DOMAIN[iti.sdu.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere