• Danish
  • English

Seneste nyheder

Nye muligheder med Telepresence

12-04-2011
Når nye teknologier tages i brug i læringssammenhænge betyder det både nye muligheder men også nye udfordringer - bl.a. i forhold til brugen af Telepresence

20110411_miebuhlAt kommunikere med andre uden at være i fysisk nærhed af dem er ikke længere nyt. Det har vi gjort siden opfindelsen af telefonen. Men udviklingen af metoderne, hvormed vi kommunikerer over lange afstande, er under hastig forandring - og særligt brugen af Telepresence, hvor billede, lyd gengives over afstande, vinder i disse år frem i flere forskellige kontekster.

Med denne udvikling in mente afholdt Skoleteknologisk Netværk under Teknologisk Institut, der er konsortiepartner i Innovationsnetværket RoboCluster, tirsdag den 5. april 2011 seminar om Telepresence i en læringsbaseret sammenhæng. Fokus for seminaret var at adressere nogle af de udfordringer og muligheder, som Telepresence fører med sig, når de flyttes ind i læringssammenhænge.

Forskningsleder Mie Buhl fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole indledte dagens program med at fortælle om, hvorledes nye teknologier skaber et nyt fokus, når de anvendes i læringssammenhænge. Mie Buhl lagde bl.a. vægt på, at de nye teknologier og vores eksisterende kropsrelaterede forståelse og dannelse smelter sammen. Fx ved at vi tager eksistensen af vores krop med ind de nye medier.

Ligeledes gør nye teknologier og nye medier også noget ved vores verdensopfattelse. Mie Buhl eksemplificerede med GPS-teknologien, hvor man på ét og samme tidspunkt er til stede i både den virkelige verden og GPS´ens virtuelle verden. På samme måde er med Facebook Places, hvor det fysiske sted flytter ind og får betydning i den virtuelle verden.

Endvidere påpegede Mie Buhl, at de nye teknologier fører en helt anden og anderledes type sociale fællesskaber med sig. For det første er de med til at udviske grænserne mellem virkeligt og virtuelt, da vi bruger dem side om side med hinanden. Som et sjovt eksempel berettede Mie Buhl om hendes kendskab til en tysk Manga-forening, som udelukkende er et virtuelt fællesskab, hvor telepresence bærer kontakten mellem medlemmerne. Kun én gang årligt mødes medlemmerne i fysisk.

Mie Buhl afsluttede sit oplæg ved at påpege nogle potentialer og udfordringer ved brug af telepresence. Hun lagde her vægt på, at telepresence fordrer fleksible mødesammenhænge - også i undervisningsregi - og samarbejdsarbejdsformer, men at selve kommunikationssituationen ændres. Bl.a. er det vigtigt at forholde sig til, at man er til stede / synlig på en anden måde i eksempelvis et klasselokale, og at dette kan have indflydelse på måden, hvorpå det sociale møde og dets kommunikation mellem deltagere afvikles.

Status på Telepresence

Efter Mie Buhls oplæg tog Søren Tranberg, der er ph.d-studerende ved Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi over for at give en indføring i, hvad der er state-of-the-art på et teknologisk niveau i forhold til telepresence.

Han gennemgik her en række forskellige teknologier, der alle i større eller mindre omfang giver brugerne mulighed for at være i direkte kontakt med andre mennesker uden fysisk at være til stede sammen. Blandt de mere højteknologiske eksempler var bl.a. en mobil løsning fra det amerikanske selskab VGO, der efter input fra brugeren kan køre rundt og deltage aktivt i samtaler og lignende. Søren Tranberg viste et videoeksempel med en amerikansk leversyg dreng, som havde kunnet deltage i skolens undervisning direkte fra sygesengen - og samtidig følge kammeraterne rundt på skolen.

20110411_giraff1Det mest ekstreme bud på telepresence, som Søren Tranberg præsenterede, er den japanske Geminoid-robot, der er udviklet af professor Hiroshi Ishiguro. Robotten fremstilles som præcis kopi af en udvalgt person og kan eksempelvis gengive forfinet ansigtsmimik.

Søren Tranberg afsluttede sit oplæg med at perspektivere fremtiden for telepresence-teknologien i forhold til andre nye teknologier. Han gjorde her opmærksom på, at de avancerede telepresence-robotter sandsynligvis i stil med andre nye teknologier vil blive udviklet til et formål, men at de over år vil udvikle sig og blive helt ny og uforudset løsning.

Afprøvede en Giraff

Efter seminarets hovedoplæg fik deltagerne mulighed for at se sig om i Teknologisk Instituts Center for Robotteknologis laboratoriefaciliteter. Her fik de bl.a. en demonstration af og muligheden for selv at afprøve Telepresence-robotten Giraff, som bl.a. kan styres med fra en trykfølsom skærm.

Kontaktperson
Steen Harder UlrichsenSteen Harder Ulrichsen

Projektudvikler

Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi

T +45 7220 2997

LOADEMAIL[shu]DOMAIN[teknologisk.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere