• Danish
  • English

Seneste nyheder

Robot sender blodprøver på sygehuset

01-11-2011
Et intelligent robotsystem til forsendelse og håndtering af blodprøver mellem praktiserende læger og hospitaler er rykket et skridt nærmere virkeligheden på Aalborg Sygehus.

20111101_ifkForestil dig dette: du får taget en blodprøve hos din praktiserende læge. Fra det øjeblik røret med prøven pakkes i forsendelseskassen og sendes til analyse på sygehuset ophører al menneskelig kontakt med prøven. Lige nu er dette scenarie langt fra virkeligheden.

Manuelt arbejde ved modtagelse og registrering af flere hundrede blod-, urin og afføringsprøver fra 193 lægepraksisser i Region Nordjylland koster hver dag Aalborg Sygehus mange mandetimer. Hver prøve modtages i papæsker, kasser eller boblekuverter med mindst 11 stk. i hver - og hver forsendelse åbnes og en del prøverør registreres manuelt af sygehusets ansatte. Aalborg Sygehus ved derfor intet om, hvilken prøve de modtager før den er pakket ud og scannet ind i systemet.

20111101_ifk1En automatiseret løsning til det tidskrævende arbejde rykkede mandag den 24. oktober 2011 en smule tættere på, da Idéklinikken ved Aalborg Sygehus i samarbejde med Klyngeinitiativet RoboCluster og virksomheden Intelligent Systems afholdt workshop med henblik på at opstarte et projekt, som kan løse udfordringen og optimere arbejdsprocesserne på området.

Gevinsten ved en automatiseret løsning er stor - for der spares ikke kun den tid, som hospitalets bioanalytikere bruger på udpakning og registrering. Erfaringer viser nemlig yderligere, at jo kortere tid fra blodprøven tages til den sættes i analyse, jo bedre kører prøven i apparaturerne. Og sidst men ikke mindst vil en automatiseret løsning også kunne nedbringe tiden på prøvesvar til den praktiserende læge. Det betyder hurtigere svar til patienterne og hurtigere diagnosticering og behandling. En række fordele som kun bliver større, hvis man ser dem på landsplan, hvor der årligt tages i nærheden af 12 millioner blodprøver.

- Selvom der er forskel på, hvordan laboratorierne håndterer blodprøverne fra praktiserende læger på sygehusene, så ændrer det ikke på, at der er et stort behov for at se på området. Antallet af blodprøver er stigende og der er for meget manuel håndtering. Der er behov for en mere effektiv håndtering og analyse af prøverne. Et fuldautomatisk system, som kan håndtere kasserne fra praktiserende læge, hvor prøven kun håndteres manuelt, når den udtages hos praktiserende læge, vil nemt kunne udbredes til andre sygehuse og andre regioner og blive et kommercielt system, som kan afsættes til udlandet, hævder Conny Heidtmann, der er projektleder i sekretariatet for Innovationsnetværket RoboCluster.

Idé til robotiseret drive-IN-løsning

Workshoppens deltagere, der både kom fra sundhedssektoren og fra en række virksomheder med interesse i at levere intelligente løsninger til sundhedssektoren, spredte hurtigt ideerne til en løsning på blodprøvemodtagelsen ud.

De overordnede idéer begyndte dog efter kort tid at kredse sig ind på, at løsningen kunne bestå af et system, hvor de enkelte praktiserende læger tjekker dagens prøver ind i en intelligent forsendelseskasse, der samtidig opsamler data omkring de indregistrerede prøver. Kassen vil dermed vide, hvilke prøver den indeholder, og hvor længe de har været undervejs mellem læge og hospital. For slet ikke at tale om, at den vil give afsenderen en præcis indikation af, at der ikke kan være flere prøver i den enkelte kasse. En feature, der vil gøre det umuligt for afsenderen at lægge for mange prøver i samme kasse - hvilket ifølge Øjvind Thomasen, der er ophavsmanden bag ideen og tidligere bioanalytiker ved Aalborg Sygehus, ofte sker i praksis.

Når kassen afhentes hos de praktiserende læger registrerer indbyggede GPS-enheder, hvor den enkelte kasse befinder sig, så forsvundne kasser hele tiden kan spores. Ved ankomsten til hospitalet afleveres alle kasser i en intelligent afleveringscentral. Dette sker både for at sikre en ensartet afleveringsprocedure samt for at få forsendelseskasserne indleveret i et system, som automatisk kan pakke prøverne ud og gøre dem klar til analyse.

Idéerne til systemet kredsede om muligheden for automatisk at registrere kassernes ankomst, åbne kasserne låg, pakke prøverne ud, sortere dem i analyse-racks samt gøre dem klar til kørsel i hospitalets analyseapparater. Andre idéer gik på, at man kunne få en robotarm til at udpakke prøverne og samtidig sortere dem - en løsning som vil kunne fjerne sorteringsmaskinen, som i dag er i brug på Aalborg Sygehus. Yderligere kunne man tilføje visionteknologi til at tjekke for utætte prøver og lade robotten sætte de udpakkede prøver i nye racks for at undgå, at skidt fra forsendelseskassernes racks kommer med rundt i analyseapparaterne.

Plus en masse andre idéer...

Arbejdet fortsætter

Arbejdet med at udvikle et intelligent kasse- og modtagelsessystem fortsætter. Ved workshoppens afslutning gav flere virksomheder med erfaring i udvikling af robot- og automationsløsninger - fx kasser og sporingsteknologier - samt repræsentanter fra sygehuse i både Region Nordjylland og Region Syddanmark til kende, at de var interesserede i at indgå i et fremtidigt udviklingsarbejde. Særligt et tværregionalt samarbejde blev udpeget som ønskværdigt, da et endeligt system vil kunne bidrage positivt til prøvehåndteringen på andre sygehuse end Aalborg Sygehus.

Pernille Mejer Højholt, der er leder af Idéklinikken, er glad for dagens resultater, men tror samtidig, at der bliver en del udfordringer, som overvindes, inden en færdig løsning står klar.

- Det er svært at spå om, hvor langt vi er fra en løsning. I hvert fald ligger der en række udfordringer på den kort bane, som skal løses - herunder organisering, økonomi, rettigheder etc. Derefter er der jo hele udviklingsfasen, hvor vi helt sikkert bl.a. vil støde på udfordringer af teknisk karakter, fortæller Pernille Mejer Højholt, der dog er fortrøstningsfuld på vegne af de tilkendegivelser, som blev givet ved workshoppen.

Kontaktperson
Conny HeidtmannConny Heidtmann

Projektleder

Innovationsnetværket RoboCluster

M. +45 2058 5132

LOADEMAIL[cohe]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere